efteling

Ontwerp voor de mens

1 juli 2017

3 minuten

Iemand die opdracht geeft om een gebouw of woonbuurt te ontwerpen, is steeds minder vaak de gebruiker ervan. Architecten en stadsplanners verliezen de mens steeds meer uit het oog. De Efteling laat zien hoe het ook anders kan.

Er ontstaat een grotere afstand tussen de ontwerper en de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan Almere-Centrum, waar deze eeuw één van Nederlands grootste centrumuitbreidingen heeft plaatsgevonden. Hier werd met veel ambitie vanuit een grootstedelijke aanpak ingezet op een nieuw en modern stadscentrum. De uitbreiding voorzag in grote blokken die relatief 'los' in de ruimte werden gezet. 

Dit leidde bij de gebruikers echter tot onvrede over de sfeer, gezelligheid en inrichting van de openbare ruimte. Men miste het gevoel van een menselijke maat en er moest (opnieuw) aanzienlijk geïnvesteerd worden. 

De 'mensonvriendelijke' ontwerpaanpak in Almere-Centrum is geen incident. Architecten en stadsplanners verliezen mensen steeds meer uit het oog. Met name bij stadsprojecten die worden aangestuurd door grote ontwikkelaars dreigen commerciële eisen voorrang te krijgen boven menselijke behoeftes. Dat is verontrustend, want het leefbaar maken van de gebouwde omgeving zou een hogere prioriteit moeten hebben dan rendement en architectonische expressie. Mensen leven in het resultaat van een ontwerp en ons gedrag kan hierdoor sterk worden beïnvloed. 

Stadsplanning gebeurt nu helaas te weinig vanaf de grond, vanuit het menselijke perspectief, maar vooral vanuit de 'helikopter'. Vanuit de lucht wordt nagedacht over de situering van onder meer gebouwen en functies. Dat een stad(sdeel) er op de ontwerptafel goed uitziet, wil echter niet zeggen dat het een goed ontwerp is. Dat wordt bepaald door de gebruikerswaarde. In dit geval dus: de ervaringskwaliteit van de winkelende, fietsende, consumerende, wonende. Kortom, de levende mens. 

Mensen hebben over het algemeen geen helikopter om hun woonwijk vanuit de lucht te bewonderen. Een stad beleven we vooral vanuit ooghoogte. Voor dit menselijke perspectief zouden we tijdens het ontwerpproces dan ook meer aandacht moeten hebben. In Italië lijken ze dit te hebben begrepen. Sterker nog: veel Italiaanse steden zien er vanuit de lucht juist chaotisch en onoverzichtelijk uit. Toch beschikken deze stadjes meestal over een zeer aantrekkelijk verblijfsmilieu.

Als het gaat om het ontwerpen van ervaringskwaliteit kunnen we ook leren van een voorbeeld uit eigen land: de Efteling. De Efteling staat uitgebreid stil bij de ervaringen van gebruikers. Zo is bij de Vliegende Hollander gebruik gemaakt van een 3D Creator, waardoor de attractie al kon worden beleefd voordat er ook maar één steen werd gelegd. Met de eigenschappen van de gebruikers wordt eveneens rekening gehouden. Zo worden decorstukken geplaatst op een afstand waar bezoekers net niet bij kunnen komen. Dit zorgt voor een maximaal effect en is tegelijkertijd veilig. Elke attractie communiceert bovendien een verhaal. De ruimtes waar de bezoeker doorheen komt, verbeelden scènes uit dit verhaal. Hiermee wordt al begonnen in de wachtrij waardoor de negatieve prikkel van het wachten kan worden weggenomen. 

De Efteling laat zien dat we bij het plannen van onze steden nog veel meer rekening kunnen houden met de gebruikerswaarde voor de mens. Een stad ervaren we vanuit ooghoogte. Dit schaalniveau bepaalt grotendeels of we een stad of ruimte prettig vinden. Of we hier graag een bezoek aan willen brengen en of we hier lang willen verblijven. Het schaalniveau van het menselijke perspectief verdient daarom meer aandacht tijdens het ontwerpproces.


Dit item verscheen eerder in het Brabants Dagblad

Pimm Terhorst

Door Pimm Terhorst

Ontwerper @ Pleasant Places Happy People & masterstudent Urbanism, Academie van Bouwkunst

Door Maarten van Doorn

filosoof en schrijver op www.maartenvandoorn.nl


Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022