2013.04.04_Ontwerper als activator #1_180

Ontwerper als activator #1

4 april 2013

1 minuut

Agenda
Zie jij mogelijkheden in het benutten van braakliggende terreinen? Ken je terreinen waarvan de eigenaar zich voor het dilemma gesteld ziet dat géén gebruik beter is omdat eventueel succes zich tegen hem zou kunnen keren? En heb je misschien een inspirerend idee? Platform Openbare Ruimte nodigt je uit om op woensdag 10 april 2013 mee te praten over lichte – tijdelijke - en activerende ontwerpinterventies.

Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?

Woensdag 10 april 2013 | 10.30-12.30 uur

Kasteel De Vanenburg | Putten

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: Ontwerp als activator. Deze bijeenkomst is de start van het POR jaarprogramma 2013. POR roept ontwerpers, gemeenten, woningcorporaties, lokale architectuurcentra, organisaties en iedereen die zich aangesproken voelt op om deel te nemen en mee te denken over de vraag: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren? De bijeenkomst staat in het teken van inspireren en match-making.

Voor informatie over programma en aanmelden zie bijlage en www.platformopenbareruimte.nl

De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Themadag Ontwerp & Inrichting van de Week van de Openbare Ruimte 2013 (zie www.wvdor.nl).


Cover: ‘2013.04.04_Ontwerper als activator #1_180’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024