2013.03.14_spoorzone_180

Ontwikkelaars gezocht voor kavels spoorzone Delft

6 december 2013

2 minuten

Nieuws DELFT - Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) is gestart met de procedure voor de uitgifte van kavels in de grootschalige gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. De ontwikkelaanpak voor de nieuwe woningen sluit aan op de huidige vragersmarkt door het bieden van diversiteit aan nieuwe woon- en bouwmogelijkheden, variërend van kavel tot kant-en-klare woningen met keuzemogelijkheden.

In totaal komen er circa 1000 nieuwe woningen in Nieuw Delft, verdeeld over drie nieuwe woonbuurten. Voor 1/3 deel ligt deze ontwikkelopgave bij Ballast Nedam. Het overige deel wordt ingevuld door andere marktpartijen of investerende eindgebruikers. Er is veel ruimte voor eigen invulling door toekomstige bewoners, marktpartijen en bedrijven die in Nieuw Delft aan de slag willen. In deze markgerichte benadering zijn drie sporen opgezet: 1. Particulieren kunnen losse bouwkavels kopen. 2. Particulieren kunnen kiezen voor particulier opdrachtgeverschap waarbij de gemeente een bijpassend begeleid traject aanbiedt. 3. Particulieren kunnen kiezen uit woningaanbod van marktpartijen zoals projectontwikkelaars, beleggers en/of aannemers: kant-en-klare woningen met keuzemogelijkheden.

Voor het laatste spoor (projectmatige ontwikkelopgave) zoekt OBS geïnteresseerde ontwikkelaars, beleggers en/of aannemers die zich willen aanmelden voor het realiseren van de woningen in de eerste twee fasen: de Coendersbuurt en het Van Leeuwenhoekkwartier. Aanmelden kan tot zaterdag 14 december a.s. Vanaf maart 2014 beoogt OBS te starten met de planontwikkeling voor de kavels in deze buurten.

Na 14 december maakt OBS uit de aanmeldingen een eerste selectie. Vervolgens ontvangen zes geselecteerde partijen een uitnodiging, waarin wordt verzocht schetsvoorstellen te maken voor diverse woningtypen voor de Coendersbuurt. In de uitnodiging worden tevens de nadere voorwaarden voor de ontwikkeling meegegeven. De selectie voor het Van Leeuwenhoekkwartier volgt enkele maanden later.

Nieuw Delft komt in het centrum van Delft. Een nieuwe levendige, duurzame en bovenal Delftse wijk die direct grenst aan de oude, historische Delftse binnenstad. Nieuw Delft is onderdeel van de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied, beter bekend onder de naam ‘Spoorzone Delft’. Naast de circa 1.000 nieuwe woningen komt er onder meer een nieuw stadspark, stadskantoor, waterpartijen en ongeveer 20.000 m² voor andere functies zoals horeca, bedrijfsruimten en voorzieningen. De nieuwe OV-knoop met spoortunnel en ondergronds station is volop in aanbouw en vanaf 2015 in gebruik.


Cover: ‘2013.03.14_spoorzone_180’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023