2013.03.14_spoorzone_180

Ontwikkelaars gezocht voor kavels spoorzone Delft

6 december 2013

2 minuten

Nieuws DELFT - Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) is gestart met de procedure voor de uitgifte van kavels in de grootschalige gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. De ontwikkelaanpak voor de nieuwe woningen sluit aan op de huidige vragersmarkt door het bieden van diversiteit aan nieuwe woon- en bouwmogelijkheden, variërend van kavel tot kant-en-klare woningen met keuzemogelijkheden.

In totaal komen er circa 1000 nieuwe woningen in Nieuw Delft, verdeeld over drie nieuwe woonbuurten. Voor 1/3 deel ligt deze ontwikkelopgave bij Ballast Nedam. Het overige deel wordt ingevuld door andere marktpartijen of investerende eindgebruikers. Er is veel ruimte voor eigen invulling door toekomstige bewoners, marktpartijen en bedrijven die in Nieuw Delft aan de slag willen. In deze markgerichte benadering zijn drie sporen opgezet: 1. Particulieren kunnen losse bouwkavels kopen. 2. Particulieren kunnen kiezen voor particulier opdrachtgeverschap waarbij de gemeente een bijpassend begeleid traject aanbiedt. 3. Particulieren kunnen kiezen uit woningaanbod van marktpartijen zoals projectontwikkelaars, beleggers en/of aannemers: kant-en-klare woningen met keuzemogelijkheden.

Voor het laatste spoor (projectmatige ontwikkelopgave) zoekt OBS geïnteresseerde ontwikkelaars, beleggers en/of aannemers die zich willen aanmelden voor het realiseren van de woningen in de eerste twee fasen: de Coendersbuurt en het Van Leeuwenhoekkwartier. Aanmelden kan tot zaterdag 14 december a.s. Vanaf maart 2014 beoogt OBS te starten met de planontwikkeling voor de kavels in deze buurten.

Na 14 december maakt OBS uit de aanmeldingen een eerste selectie. Vervolgens ontvangen zes geselecteerde partijen een uitnodiging, waarin wordt verzocht schetsvoorstellen te maken voor diverse woningtypen voor de Coendersbuurt. In de uitnodiging worden tevens de nadere voorwaarden voor de ontwikkeling meegegeven. De selectie voor het Van Leeuwenhoekkwartier volgt enkele maanden later.

Nieuw Delft komt in het centrum van Delft. Een nieuwe levendige, duurzame en bovenal Delftse wijk die direct grenst aan de oude, historische Delftse binnenstad. Nieuw Delft is onderdeel van de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied, beter bekend onder de naam ‘Spoorzone Delft’. Naast de circa 1.000 nieuwe woningen komt er onder meer een nieuw stadspark, stadskantoor, waterpartijen en ongeveer 20.000 m² voor andere functies zoals horeca, bedrijfsruimten en voorzieningen. De nieuwe OV-knoop met spoortunnel en ondergronds station is volop in aanbouw en vanaf 2015 in gebruik.


Cover: ‘2013.03.14_spoorzone_180’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024