Amsterdam, Bullewijk, Amsterdam-Zuidoost door Ján Jakub Naništa (bron: Unsplash)

Ontwikkelen met respect voor de ziel van de buurt

20 mei 2021

5 minuten

Verslag Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ onderzochten ontwikkelaars en stadsonderzoekers wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. “Mensen willen best mee met verandering, maar wel op een manier die bij hen past.”

Bekijk hier 'de ziel van de buurt' terug; het verslag gaat verder onder de video

“Praten ze in Nederland in die termen over buurten?” Dat had een Amerikaanse vriendin van Wouter Pocornie, stadsonderzoeker en architect, zich onlangs vol verbazing en hardop afgevraagd. Pocornie haalde de anekdote in een bijzinnetje aan tijdens de avond ‘de ziel van de buurt’, eind april in Pakhuis de Zwijger. Maar het was een opmerking die meer aandacht had verdiend. Want bestaat er zoiets als een ziel of het DNA van een buurt? Heeft iedere buurt een essentie die ‘gevonden’ moet worden of waaraan iedere verandering schatplichtig is?

Wel wordt tijdens de bijeenkomst ingegaan op een belangrijke afgeleide daarvan, namelijk dat bewoners die grote veranderingen in hun leefomgeving op zich af zien komen wél in dergelijke termen spreken. Dat zegt Imke Veltmeijer, gebiedsontwikkelaar bij woningstichting Eigen Haard: “Er wordt heel veel gebouwd en vernieuwd in Amsterdam en ook in andere steden in de regio. Wij krijgen vaak te horen dat ‘het verandert’, dat ‘het niet meer zoals vroeger is’ of dat ‘wij ons in deze plannen niet herkennen’.” Volgens Veltmeijer speelt die kwestie op veel plekken.

Meervoudig perspectief

Grote boosdoener van dit gevoel is de grote bouwwoede in Amsterdam. Steeds minder plekken kunnen in de luwte blijven, de hele stad is in het vizier om woningen bij te bouwen waar grote behoefte aan bestaat maar waar de zittende bewoners niet altijd op zitten te wachten. In de meeste gevallen niet zozeer omdat die bewoners anderen geen woning gunnen, maar omdat het ineens veel drukker wordt, er hoge gebouwen aan het eind van de straat verrijzen, er minder parkeerplaatsen beschikbaar komen, de prijzen stijgen, en hippe jonge stedelingen met bakfietsen de sfeer in de buurt gaan bepalen. Weg ziel van de oude buurt.

In de ogen van bewoners bestaat er derhalve vaak wel iets van wat de ziel van hun buurt genoemd kan worden, ook al is dat misschien niet altijd heel concreet onder woorden te brengen. Pocornie probeert daar in zijn onderzoek (onder meer in Amsterdam Zuidoost) een beeld van te vormen. Dat doet hij met een holistische blik. Door met bewoners te spreken, door de stedenbouwkundige en sociale geschiedenis en soms zelfs de politieke cultuur van een buurt te onderzoeken - en door relaties daartussen te duiden. Volgens Pocornie biedt een dergelijk ‘meervoudig perspectief’ inzicht in de buurt, en daarmee in hoe buurtbewoners tegen veranderingen aankijken.

Meeprofiteren

Het belang van een dergelijk meervoudig perspectief wordt, ondanks kleine verschillen in aanpak en focus, door alle aanwezigen onderschreven. Zo geeft placemaker Anneke Jongerius van gebiedsontwikkelaar AM aan dat zij in een buurt waar AM wil ontwikkelen relaties aangaat met lokale stadmakers om op een gerichte manier onderzoek in de buurt te doen. Samen met alle stakeholders wordt vervolgens een aantal essenties – die samen het DNA van de buurt vormen – vastgesteld en vastgelegd. Dat is volgens Jongerius tijdens het herontwikkelingstraject de basis waar alle partijen zich aan committeren.

Mensen vertellen verschillende verhalen over dezelfde buurt. Identiteit is gelaagd, dynamisch en complex

Veltmeijer herkent zich hierin, ook al is het verschil met woningcorporaties dat deze vaak al langdurige relaties in en met een buurt hebben. Volgens Veltmeijer kan dat ook reden zijn om juist niet te snel een communicatietraject met bewoners te starten. “Bijvoorbeeld als er al eens een plan niet is doorgegaan kan het beter zijn om eerst met een concreet plan te komen en niet te vroeg bewoners te vragen mee te denken.” Daarmee is zeker niet gezegd dat Veltmeijer participatie van bewoners niet belangrijk vindt. Integendeel, ze noemt het programma De Ongedeelde Wijk waarin bewoners van de bestaande Vogelwijk in Amsterdam-Noord profiteren van de ontwikkeling in het aanpalende Hamerkwartier, dat een enorme transformatie te wachten staat. In beide buurten heeft Eigen Haard bezit.

Ook architect en onderzoeker Arna Mačkić noemt het belang van het aangaan van langdurige relaties tussen professionals en bewoners. “Mensen willen best mee met verandering, maar wel op een manier die bij hen past.” Daarbij wijst zij ook op groepen die niet altijd vooraan staan maar wel een goed beeld geven van wat er speelt in hun omgeving en zo inzicht geven in de ziel van een buurt. Ze doelt daarmee vooral op de open en onbevangen houding van jongeren.

Gelaagd en complex

Stadssocioloog Ivan Nio, als laatste, doet al jaren onderzoek naar de identiteit van buurten. Het gaat er volgens hem om achter de kwantitatieve cijfers te kijken. Nio gaat als een antropoloog te werk: hij voert gesprekken met bewoners en ondernemers, laat hun mental maps maken van de manier waarop zij hun buurt gebruiken, welke plekken ze mijden of juist waarderen. Op deze manier verzamelt hij verhalen van bewoners en ondernemers over hun buurt. Volgens Nio is de identiteit van een buurt niet eenvoudig in één essentie te vangen: “Mensen vertellen verschillende verhalen over dezelfde buurt. Identiteit is gelaagd, dynamisch en complex.” Nio doet momenteel onderzoek naar de Couperusbuurt in Amsterdam Nieuw-West, een vernieuwingsbuurt waar een forse sloop- en nieuwbouwopgave ligt. “Bewoners waarderen daar het kleinschalige dorpse karakter en het groen.”

Het is dan wel de vraag hoe om te gaan met die waardering voor kleinschaligheid door bewoners in relatie tot de grote bouwopgave die gemeente en vastgoedeigenaren zich gesteld hebben. Voor Jongerius is het daarbij van belang om te kijken welke behoeften en wensen nog meer spelen en waar de waardering voor groen en een dorps karakter precies op gebaseerd zijn. “In delen van Nieuw-West is veel kijkgroen, terwijl we weten dat daar ook veel eenzaamheid bestaat.” Het gaat er volgens haar daarom om de gewaardeerde kwaliteiten en nieuwe kansen met elkaar te verbinden.


Cover: ‘Amsterdam, Bullewijk, Amsterdam-Zuidoost’ door Ján Jakub Naništa (bron: Unsplash)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024