Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Ontwikkeling uniek woongebied nabij Amsterdam kan beginnen

16 november 2012

2 minuten

Nieuws De samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) en het Ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, gelegen tussen Muiden en Weesp, zijn door alle betrokken publieke en private partijen ondertekend.

Partijen bekrachtigen Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst en Ruimtelijk kader Bloemendalerpolder

Kern van de gemaakte afspraken in de SUOK is dat de publieke partijen de kwaliteitseisen voor de gebiedsontwikkeling stellen en bewaken. De private partijen nemen de ontwikkeling en exploitatie van de Bloemendalerpolder voor hun rekening. Onderdeel van de SUOK zijn tevens constructieve afspraken met betrekking tot inpassing van de nieuwe A1, luchtvaart en de nabijheid van luchthaven Schiphol.

Het sluiten van de overeenkomst is bijzonder in deze tijd van crisis in de woningbouw. Het getuigt van vertrouwen in de toekomst en het betekent dat een begin kan worden gemaakt met de geleidelijke ontwikkeling van een uniek landelijk woon- en recreatiegebied middenin de Randstad op een steenworp afstand van Amsterdam. Zowel publieke als private partijen zijn blij met de afspraken. Gedeputeerde Tjeerd Talsma van de Provincie Noord-Holland is trots op het bereikte resultaat. Hij benadrukt vooral de goede rolverdeling die tussen partijen is afgesproken: “Ieder zit nu in zijn eigen rol. Dat past bij de huidige tijd. De publieke partijen stellen de kwaliteitseisen en het is aan de ondernemersgeest van de ontwikkelaars om tot de mooiste inrichting met huizen, groen en water te komen.” Dat laatste gaan de private partijen zeker doen. Volgens Harm Janssen (Bouwfonds) gaan ze met enthousiasme aan de slag: "Wij zijn blij met deze overeenkomst. We zien de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder als een prachtige uitdaging. We gaan er voor zorgen dat natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar worden afgestemd. Let op mijn woorden: het wordt een bijzondere en gewilde woonomgeving!"

Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor een bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder. De planning is er op gericht dat medio 2016 de eerste paal voor de woningbouw geslagen kan worden.

Enkele van de belangrijkste afspraken tussen publieke en private partijen zijn, dat:
- er plaats is voor maximaal 2.750 woningen,
- er aan de Vechtoever geen woningen gebouwd worden,
- de woningen zo ver mogelijk van de te verleggen A1 worden gebouwd,
- er zo aan de noordzijde van de bebouwing een robuuste groenstructuur ontstaat,
- een deel van de woningen bereikbaar zal zijn voor lagere inkomens.
Meer details over de gemaakte afspraken staan in de beknopte samenvatting van de SUOK. De complete SUOK is te vinden op de website van het project de Bloemendalerpolder.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023