Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Ontwikkeling uniek woongebied nabij Amsterdam kan beginnen

16 november 2012

2 minuten

Nieuws De samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) en het Ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, gelegen tussen Muiden en Weesp, zijn door alle betrokken publieke en private partijen ondertekend.

Partijen bekrachtigen Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst en Ruimtelijk kader Bloemendalerpolder

Kern van de gemaakte afspraken in de SUOK is dat de publieke partijen de kwaliteitseisen voor de gebiedsontwikkeling stellen en bewaken. De private partijen nemen de ontwikkeling en exploitatie van de Bloemendalerpolder voor hun rekening. Onderdeel van de SUOK zijn tevens constructieve afspraken met betrekking tot inpassing van de nieuwe A1, luchtvaart en de nabijheid van luchthaven Schiphol.

Het sluiten van de overeenkomst is bijzonder in deze tijd van crisis in de woningbouw. Het getuigt van vertrouwen in de toekomst en het betekent dat een begin kan worden gemaakt met de geleidelijke ontwikkeling van een uniek landelijk woon- en recreatiegebied middenin de Randstad op een steenworp afstand van Amsterdam. Zowel publieke als private partijen zijn blij met de afspraken. Gedeputeerde Tjeerd Talsma van de Provincie Noord-Holland is trots op het bereikte resultaat. Hij benadrukt vooral de goede rolverdeling die tussen partijen is afgesproken: “Ieder zit nu in zijn eigen rol. Dat past bij de huidige tijd. De publieke partijen stellen de kwaliteitseisen en het is aan de ondernemersgeest van de ontwikkelaars om tot de mooiste inrichting met huizen, groen en water te komen.” Dat laatste gaan de private partijen zeker doen. Volgens Harm Janssen (Bouwfonds) gaan ze met enthousiasme aan de slag: "Wij zijn blij met deze overeenkomst. We zien de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder als een prachtige uitdaging. We gaan er voor zorgen dat natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar worden afgestemd. Let op mijn woorden: het wordt een bijzondere en gewilde woonomgeving!"

Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor een bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder. De planning is er op gericht dat medio 2016 de eerste paal voor de woningbouw geslagen kan worden.

Enkele van de belangrijkste afspraken tussen publieke en private partijen zijn, dat:
- er plaats is voor maximaal 2.750 woningen,
- er aan de Vechtoever geen woningen gebouwd worden,
- de woningen zo ver mogelijk van de te verleggen A1 worden gebouwd,
- er zo aan de noordzijde van de bebouwing een robuuste groenstructuur ontstaat,
- een deel van de woningen bereikbaar zal zijn voor lagere inkomens.
Meer details over de gemaakte afspraken staan in de beknopte samenvatting van de SUOK. De complete SUOK is te vinden op de website van het project de Bloemendalerpolder.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023

Standbeeld Van De Nederlandse Architect Berlage In Amsterdam door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Lokale bouwmeesters mogen geen lapmiddel zijn

Flip ten Cate reflecteert als net-afgezwaaide directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit op het rijksplan om lokale bouwmeesters in te zetten, als hoeders van de lokale omgevingskwaliteit. Niet zomaar doen, is zijn conclusie.

Opinie

30 november 2023

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023