Thumb_Stimuleringsfonds_logo

Open Oproepen Stimuleringsfonds

18 september 2013

2 minuten

Nieuws Het Stimuleringsfonds schrijft drie open oproepen uit en geeft daarmee invulling aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 die de Ministeries van I&M en OCW gezamenlijk hebben opgesteld. Onder het motto van de agenda ‘Werken aan ontwerpkracht’ roepen wij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren op voorstellen in te dienen die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op de volgende thema’s. U kunt uw onderzoeksvoorstel t/m 17 oktober indienen.

Open Oproep: De Attractieve Regio

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke typologieën ter versterking van de regionale attractiviteit is een interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde. Een goed gemotiveerde keuze voor internationale kennisontwikkeling kan deel uitmaken van het project. Lees meer

Open Oproep: Zelforganisatie in de Zorg Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om bewoners met een zorgvraag te helpen op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren. Samenwerking met lokale initiatieven en instellingen verdient aanbeveling. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van de bestaande voorraad zorggebouwen, het woningaanbod, ander vastgoed en/of de leefomgeving maakt deel uit van het project. Lees meer

Open Oproep: Stedenbouw zonder grondopbrengsten

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op ideeën en strategieën te ontwikkelen voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw en nieuwe praktijken te delen. Inzendingen kunnen afkomstig zijn van stedenbouwkundige diensten of ontwerpers in overheidsdienst, maar ook van ontwerpers die vanuit hun eigen praktijk kennis hebben van publieke stedenbouw. Multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met planologen of economen, strekt tot aanbeveling. Lees meer


Cover: ‘Thumb_Stimuleringsfonds_logo’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023