Thumb_Stimuleringsfonds_logo

Open Oproepen Stimuleringsfonds

18 september 2013

2 minuten

Nieuws Het Stimuleringsfonds schrijft drie open oproepen uit en geeft daarmee invulling aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 die de Ministeries van I&M en OCW gezamenlijk hebben opgesteld. Onder het motto van de agenda ‘Werken aan ontwerpkracht’ roepen wij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren op voorstellen in te dienen die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op de volgende thema’s. U kunt uw onderzoeksvoorstel t/m 17 oktober indienen.

Open Oproep: De Attractieve Regio

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke typologieën ter versterking van de regionale attractiviteit is een interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde. Een goed gemotiveerde keuze voor internationale kennisontwikkeling kan deel uitmaken van het project. Lees meer

Open Oproep: Zelforganisatie in de Zorg Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om bewoners met een zorgvraag te helpen op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren. Samenwerking met lokale initiatieven en instellingen verdient aanbeveling. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van de bestaande voorraad zorggebouwen, het woningaanbod, ander vastgoed en/of de leefomgeving maakt deel uit van het project. Lees meer

Open Oproep: Stedenbouw zonder grondopbrengsten

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op ideeën en strategieën te ontwikkelen voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw en nieuwe praktijken te delen. Inzendingen kunnen afkomstig zijn van stedenbouwkundige diensten of ontwerpers in overheidsdienst, maar ook van ontwerpers die vanuit hun eigen praktijk kennis hebben van publieke stedenbouw. Multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met planologen of economen, strekt tot aanbeveling. Lees meer


Cover: ‘Thumb_Stimuleringsfonds_logo’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023