Thumb_Stimuleringsfonds_logo

Open Oproepen Stimuleringsfonds

18 september 2013

2 minuten

Nieuws Het Stimuleringsfonds schrijft drie open oproepen uit en geeft daarmee invulling aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016 die de Ministeries van I&M en OCW gezamenlijk hebben opgesteld. Onder het motto van de agenda ‘Werken aan ontwerpkracht’ roepen wij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren op voorstellen in te dienen die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op de volgende thema’s. U kunt uw onderzoeksvoorstel t/m 17 oktober indienen.

Open Oproep: De Attractieve Regio

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke typologieën ter versterking van de regionale attractiviteit is een interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde. Een goed gemotiveerde keuze voor internationale kennisontwikkeling kan deel uitmaken van het project. Lees meer

Open Oproep: Zelforganisatie in de Zorg Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om bewoners met een zorgvraag te helpen op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren. Samenwerking met lokale initiatieven en instellingen verdient aanbeveling. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van de bestaande voorraad zorggebouwen, het woningaanbod, ander vastgoed en/of de leefomgeving maakt deel uit van het project. Lees meer

Open Oproep: Stedenbouw zonder grondopbrengsten

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op ideeën en strategieën te ontwikkelen voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw en nieuwe praktijken te delen. Inzendingen kunnen afkomstig zijn van stedenbouwkundige diensten of ontwerpers in overheidsdienst, maar ook van ontwerpers die vanuit hun eigen praktijk kennis hebben van publieke stedenbouw. Multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met planologen of economen, strekt tot aanbeveling. Lees meer


Cover: ‘Thumb_Stimuleringsfonds_logo’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024