Rijswijkbuiten

Van tiny houses tot circulair bouwen: 6 misvattingen over gebiedsontwikkeling

11 januari 2018

2 minuten

Nieuws
In de column ‘Ziekelijke innovatiedrang remt de woningbouw’, verschenen in de Volkskrant op 8 januari, geeft de recent afgetreden praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw nog één keer zijn ongezouten mening. De redactie Gebiedsontwikkeling.nu licht zes belangrijkste boodschappen uit en zoekt naar bewijs voor deze claims.

De onderstaande boodschappen van Friso de Zeeuw - en méer! -  zijn terug te lezen in het boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’. U kunt het boek voor €30,- (excl. verzendkosten) aanschaffen bij de VSSD in Delft. Klik hier om het boek te bestellen in de webshop van de VSSD, of bekijk het boek op Issuu.com

Lees de column 'Ziekelijke innovatiedrang remt de woningbouw' op Volkskrant.nl.


De Zeeuw over het woningtekort:

“De Nederlandse bevolking groeit sneller dan verwacht; dit jaar komen er per saldo honderdduizend mensen bij. Om die groei op te vangen, moeten er nieuwe woningen komen; dat is ook de beste remedie om wonen betaalbaar te houden. De bouwproductie ligt nu op zo'n 50 duizend nieuwe woningen per jaar. Om de groei op te vangen zouden dat er eigenlijk 70 duizend moeten zijn. Dat aantal gaan we voorlopig niet halen, alleen al omdat het uitvoerend bouwbedrijf nu al handen tekortkomt.”


Over tiny houses:

Die tiny houses zijn een geinig randverschijnsel waarvoor alleen in kabouterkringen belangstelling bestaat. De ambtenaar die hiermee aan de slag moet, heeft intussen geen tijd meer om het bouwplan van de corporatie voor dertig sociale woningen te beoordelen. Dat blijft dus liggen.”


Over binnenstedelijk wonen:

'Alle nieuwbouw kan binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd worden'. Onhaalbaar. … 'Bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied ('in de wei') gaat ten koste van de natuur', luidt een veelgehoorde stelling bij onder meer provinciale besturen. Onjuist. … Een goede landschappelijke inpassing van het woonplan kan juist biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Een uitdaging voor landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.”


Over circulaire gebiedsontwikkeling:

"Er is nu al een groot tekort aan kundige 'gebiedsregisseurs'. Aan hun eigenlijke werk komen ze nauwelijks toe, want ze moeten van hun baas naar een door het College van Rijksadviseurs georganiseerde babbelbox over 'circulaire gebiedsontwikkeling', want dat is innovatief."


Over de 'megastad':

“Alle megasteden kampen met de scheiding van arme en rijke inwoners. Hoge woningprijzen drukken de werkende mensen naar de buitenkant van de stad. Onze kleinschalige structuur voorkomt segregatie. Ook maakt de afwisseling van stad, groen en water de aanpassingen aan het veranderende klimaat makkelijker dan de zwaar verdichte en versteende megastad.”


Over mobiliteit:

Intussen blijft iets essentieels als de relatie tussen verstedelijking en mobiliteit onderbelicht. Zo treft het pleidooi van de Zuid-Hollandse steden voor de uitbreiding van de Randstadrail zeker doel, maar lijkt dat tot nu aan Haagse dovemansoren gericht.”


Wat vindt u? Heeft Friso de Zeeuw gelijk, of zit hij er helemaal naast? We horen graag uw mening via redactie@gebiedsontwikkeling.nu. De beste reacties publiceren we volgende week! 


Cover: ‘Rijswijkbuiten’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022