Thumb_kantoren_0_667px

Opnamevolume kantoorruimte zakt onder 800.000 mln m2

3 januari 2013

3 minuten

Nieuws In heel 2012 is het opnamevolume binnen de 24 Dynamis regio's gedaald naar 794.000 m2 meter. Voor het tweede jaar op rij wordt minder kantoorruimte aangeboden, totaal 6,2 mln m2. In het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, dat op donderdag 7 februari verschijnt, wordt per regio inzicht gegeven in de ontwikkelingen aan de gebruikerszijde van de kantorenmarkt.

Op 1 januari 2013 is voor het tweede jaar op rij minder kantoorruimte aangeboden dan een jaar eerder. In totaal staat 6,2 mln m2 kantoorruimte in aanbod, een daling van 3%. Het aanbodcijfer van de vier grote steden samen vertoont met -8% een grotere afname dan de rest van Nederland. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zorgen samen voor 60% van het totale aanbod in de onderzochte regio's. Daarmee komt het aanbod in de grote steden op een totaal van 3,7 mln m2. In de overige Dynamis regio's wordt 2,4 mln m2 aangeboden, een stijging van 6% vergeleken met een jaar geleden. Nadat het transactievolume drie opeenvolgende jaren rond 1 mln m2 bedroeg, is in het afgelopen jaar binnen de 24 Dynamis regio's slechts 794.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Daarmee is sprake van een opnamedaling van 21% in vergelijking met vorig jaar. De ondergrens die wordt gehanteerd in de rapportage betreft 500 m2 in de grote steden en 250 m2 in de overige regio's. Binnen de vier grote steden is in 2012 in totaal 503.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Opvallend is dat alleen Den Haag een positief transactievolume ten opzichte van vorig jaar kent. De overige drie grote steden vertonen een dalend opnameniveau. In de overige Dynamis regio's is in 2012 in totaal 291.000 m2 kantoorruimte verhuurd of verkocht. Naast een dalend opnamevolume zijn in het afgelopen jaar ook minder transacties geregistreerd. In 2012 werden in totaal 674 gebruikerstransacties gesloten, een daling van ruim 16%. De huidige economische situatie en trends als het nieuwe werken doen de vraag naar kleine kantoorruimtes verder toenemen. Dynamis heeft daarom in deze rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten voor het eerst de kleine transacties in kaart gebracht. In de grote steden is de grootteklasse van 250 tot 500 m2 additioneel onderzocht, terwijl in de overige regio's alle transacties onder de 250 m2 zijn geanalyseerd. In heel 2012 is in totaal 126.900 m2 kleine kantoorruimte opgenomen. In totaal zijn 625 transacties geregistreerd met een klein metrage. Van het totaal aantal transacties in Nederland bedraagt maar liefst 49% een opname van een kantoorruimte met een kleine metrage. De kantorenmarkt in 2012 stond in het teken van een toenemende vraag naar kleinere kantoorruimtes, flexibele huurcontracten en herontwikkelingen. Ook de vraag naar efficiëntere en daarmee vaak nieuwere kantoorruimten was voor het eerst prominent aanwezig. Dit doet het aanbod van grote, verouderde objecten en de vraag naar nieuwbouwlocaties toenemen. Kantorenbeleid moet volgens Dynamis balans brengen in nieuwbouw, herontwikkeling en transformatie om uiteindelijk de doorstroming op gang te houden en de voorraad zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te houden.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024