Thumb_kantoren_0_667px

Opnamevolume kantoorruimte zakt onder 800.000 mln m2

3 januari 2013

3 minuten

Nieuws In heel 2012 is het opnamevolume binnen de 24 Dynamis regio's gedaald naar 794.000 m2 meter. Voor het tweede jaar op rij wordt minder kantoorruimte aangeboden, totaal 6,2 mln m2. In het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, dat op donderdag 7 februari verschijnt, wordt per regio inzicht gegeven in de ontwikkelingen aan de gebruikerszijde van de kantorenmarkt.

Op 1 januari 2013 is voor het tweede jaar op rij minder kantoorruimte aangeboden dan een jaar eerder. In totaal staat 6,2 mln m2 kantoorruimte in aanbod, een daling van 3%. Het aanbodcijfer van de vier grote steden samen vertoont met -8% een grotere afname dan de rest van Nederland. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zorgen samen voor 60% van het totale aanbod in de onderzochte regio's. Daarmee komt het aanbod in de grote steden op een totaal van 3,7 mln m2. In de overige Dynamis regio's wordt 2,4 mln m2 aangeboden, een stijging van 6% vergeleken met een jaar geleden. Nadat het transactievolume drie opeenvolgende jaren rond 1 mln m2 bedroeg, is in het afgelopen jaar binnen de 24 Dynamis regio's slechts 794.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Daarmee is sprake van een opnamedaling van 21% in vergelijking met vorig jaar. De ondergrens die wordt gehanteerd in de rapportage betreft 500 m2 in de grote steden en 250 m2 in de overige regio's. Binnen de vier grote steden is in 2012 in totaal 503.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Opvallend is dat alleen Den Haag een positief transactievolume ten opzichte van vorig jaar kent. De overige drie grote steden vertonen een dalend opnameniveau. In de overige Dynamis regio's is in 2012 in totaal 291.000 m2 kantoorruimte verhuurd of verkocht. Naast een dalend opnamevolume zijn in het afgelopen jaar ook minder transacties geregistreerd. In 2012 werden in totaal 674 gebruikerstransacties gesloten, een daling van ruim 16%. De huidige economische situatie en trends als het nieuwe werken doen de vraag naar kleine kantoorruimtes verder toenemen. Dynamis heeft daarom in deze rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten voor het eerst de kleine transacties in kaart gebracht. In de grote steden is de grootteklasse van 250 tot 500 m2 additioneel onderzocht, terwijl in de overige regio's alle transacties onder de 250 m2 zijn geanalyseerd. In heel 2012 is in totaal 126.900 m2 kleine kantoorruimte opgenomen. In totaal zijn 625 transacties geregistreerd met een klein metrage. Van het totaal aantal transacties in Nederland bedraagt maar liefst 49% een opname van een kantoorruimte met een kleine metrage. De kantorenmarkt in 2012 stond in het teken van een toenemende vraag naar kleinere kantoorruimtes, flexibele huurcontracten en herontwikkelingen. Ook de vraag naar efficiëntere en daarmee vaak nieuwere kantoorruimten was voor het eerst prominent aanwezig. Dit doet het aanbod van grote, verouderde objecten en de vraag naar nieuwbouwlocaties toenemen. Kantorenbeleid moet volgens Dynamis balans brengen in nieuwbouw, herontwikkeling en transformatie om uiteindelijk de doorstroming op gang te houden en de voorraad zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te houden.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024