2013_03_12_Redactioneel jonge generatie

Optimisme en daadkracht

11 maart 2013

3 minuten

Nieuws De markt zit vast, en tegelijkertijd beweegt, schuurt en borrelt het. Rara hoe kan dat? Juist in een tijd van stagnatie blijkt er ruimte in te zijn voor vernieuwing. Dit is dan ook de tijd bij uitstek voor ondernemerschap en nieuwe ideeën. Veel van de innovaties die nu plaatsvinden zijn afkomstig van jonge, kleine bedrijven. Zij lijken het ondernemerschap in de vastgoedmarkt opnieuw uit te vinden. Gedreven zijn ze, de mannen en vrouwen achter deze bedrijven, ze geloven met hart en ziel in wat ze doen. Ze willen daadwerkelijk een verschil maken in de stad. En ze gaan ervoor: het veld in, praten met partijen, blijven overtuigen, blijven zoeken naar de kleine gaatjes die er wel degelijk zijn. De kleine schaal geeft vrijheid en flexibiliteit. Evenals de onafhankelijkheid van grondposities en van bouwbedrijven die hun omzet moeten draaien.

Nieuwe ondernemers in de vastgoedmarkt

De nieuwe generatie ontwikkelaars zoekt naar samenwerkingen en slimme, betaalbare oplossingen. Ze zitten direct aan tafel met de eindgebruiker. Ze richten zich op specifieke segmenten zoals duurzame woningen, zorgvastgoed en de transformatie van leegstaande kantoorpanden in levendige werkomgevingen. Met het wegvallen van de grote aantallen en de grote bedrijven zijn niche-ontwikkelaars de nieuwe norm geworden. Ze werken meestal risicodragend in het project, afhankelijk van de vraag of de situatie. Niet dat ze allemaal veel kapitaal te besteden of te lenen hebben, maar het werken met een resultaat-fee of een deel van de winst zijn nieuwe vormen van risico dragen. Ze willen niet anders, de nieuwe generatie stapt af van het zoveel mogelijk uren schrijven of het bouwen op speculatie, maar zijn direct gecommitteerd aan het resultaat. Ze omringen zich met partijen die het met elkaar mogelijk maken dat er tóch wordt gebouwd.

Verandering is kortom de nieuwe status quo. De oude modellen werken niet meer en de nieuwe aanpak zal van project tot project verschillen. De enige constante is het ondernemerschap zelf. Lef hebben, durven experimenteren, initiëren, nieuwe concepten uitwerken, betrokken zijn, resultaat- en klantgericht, enthousiast, flexibel en het voortdurend bewegen in netwerken. Ondernemen wordt weer back to the basics. Van ontwerpers tot bouwers, beleggers en ontwikkelaars, overal waait de wind of change. Optimisme gecombineerd met daadkracht: het wordt weer leuk in de vastgoedwereld.

Lees verder:

interviews met nieuwe ondernemers

Deze artikelen verschenen vanaf juni 2011 in Building Business


Cover: ‘2013_03_12_Redactioneel jonge generatie’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024