Metrostation Noorderpark 2018 Wikimedia Commons door Mojito (bron: Wikimedia commons)

OV-verbinding als niet-onderhandelbare voorwaarde voor Amsterdamse hoogbouw

10 december 2018

1 minuut

Nieuws De discussie over hoogbouw in Amsterdam loopt op, nu de plannen van het Sluiskwartier voorzien in torens van 125 meter hoogte. Waar tot nu toe vooral architecten aan het woord waren, mengt nu ook zelfstandig stedenbouwkundige Matthijs de Boer zich via een analyse op Stadszaken in de discussie.

Volgens hem levert hoogbouw ondanks de hogere kosten veel op. Zo zijn er bij hoogbouw veel woningen en een ander programma mogelijk op een klein oppervlak. Bewoners hebben in deze omgeving ook niet per se een eigen auto nodig, terwijl door de grote architectonische mogelijkheden er veel woningtypen mogelijk zijn.  

Volgens De Boer is er alleen één niet-onderhandelbare voorwaarde: de aanleg van een goede OV-verbinding (zoals een metrostation of lightrail) met daar bovenop in hoge dichtheid gebouwen. Dit voorkomt volgens hem autoverkeer, ruimteverspilling, congestie en een slecht milieu op straatniveau.

Cover: Metrostation Noorderpark door Mojito

Lees verder op Stadszaken


Cover: ‘Metrostation Noorderpark 2018 Wikimedia Commons’ door Mojito (bron: Wikimedia commons) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineelMeest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024