platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Particuliere beleggers en grote corporaties nog niet onder de indruk van coronacrisis

Particuliere beleggers en grote corporaties nog niet onder de indruk van coronacrisis

woningbouw woning huizen residential | “0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl

Uit peilingen van begin april uitgevoerd door Capital Value, blijkt dat zowel corporaties als particuliere beleggers de impact van de coronacrisis op de woningmarkt als beperkt inschatten.

Van de ondervraagde grote corporaties zegt 89% de huidige nieuwbouwplannen niet uit te stellen. 68% van de ondervraagde particuliere beleggers ziet de woningmarkt nog steeds als robuuste markt en is niet van plan investeringen te heroverwegen.

Corporaties geven aan dat bouwplannen al gestart zijn en dat deze gewoon doorgaan. Wel verwacht 64% van de corporaties dat marktpartijen hun plannen mogelijk zullen uitstellen. Voor 65% van de ondervraagde corporaties is dat een kans om zich te onderscheiden als stabiele samenwerkingspartner.

De particuliere beleggers schatten in dat de langetermijnsignalen voor de woningmarkt goed blijven. Daarbij geeft 50% van de ondervraagden aan de huidige markt ook als kans te zien. Toch geeft ook 46% van de ondervraagde beleggers aan investeringen uit te stellen. Daarbij is onzekerheid over de duur van de crisis de belangrijkste reden.

Van de ondervraagde particuliere verhuurders heeft dertig procent verzoeken van huurders gekregen voor uitstel of verlaging van de huur. Daarnaast geeft 25% aan dat er minder interesse is in de huur van duurdere woningen.

Cover: 0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl

Lees de gehele analyse op Capital Value