woningbouw woning huizen residential | “0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl door Topos architectuur & bouwen (bron: Flickr)

Particuliere beleggers en grote corporaties nog niet onder de indruk van coronacrisis

15 april 2020

1 minuut

Nieuws Uit peilingen van begin april uitgevoerd door Capital Value, blijkt dat zowel corporaties als particuliere beleggers de impact van de coronacrisis op de woningmarkt als beperkt inschatten.

Van de ondervraagde grote corporaties zegt 89% de huidige nieuwbouwplannen niet uit te stellen. 68% van de ondervraagde particuliere beleggers ziet de woningmarkt nog steeds als robuuste markt en is niet van plan investeringen te heroverwegen.

Corporaties geven aan dat bouwplannen al gestart zijn en dat deze gewoon doorgaan. Wel verwacht 64% van de corporaties dat marktpartijen hun plannen mogelijk zullen uitstellen. Voor 65% van de ondervraagde corporaties is dat een kans om zich te onderscheiden als stabiele samenwerkingspartner.

De particuliere beleggers schatten in dat de langetermijnsignalen voor de woningmarkt goed blijven. Daarbij geeft 50% van de ondervraagden aan de huidige markt ook als kans te zien. Toch geeft ook 46% van de ondervraagde beleggers aan investeringen uit te stellen. Daarbij is onzekerheid over de duur van de crisis de belangrijkste reden.

Van de ondervraagde particuliere verhuurders heeft dertig procent verzoeken van huurders gekregen voor uitstel of verlaging van de huur. Daarnaast geeft 25% aan dat er minder interesse is in de huur van duurdere woningen.

Cover: 0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl

Lees de gehele analyse op Capital Value


Cover: ‘woningbouw woning huizen residential | “0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl’ door Topos architectuur & bouwen (bron: Flickr) onder CC BY-ND 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024