Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

7 juni 2023

3 minuten

Onderzoek Veel Nederlandse stadsparken hebben geen bebouwde rand, maar grenzen aan volkstuinen, sportvelden of weilanden. Een gemiste kans, zowel voor het park als de stad. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bebouwen van deze randen levert tienduizenden woningen op die ook nog eens hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Ook in de zomereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant staan de randen van de stad centraal. Hoe gaan we om met het grensgebied tussen stad en landelijk gebied? Wat kunnen we leren van onderzoek naar stadsranden? In de nieuwe Gebiedsontwikkeling.krant leest u hier meer over. U kunt zich uiterlijk tot en met 8 juni aanmelden om de krant gratis thuis te ontvangen.

Een nieuwe woonwijk met 630 woningen aan de Rotterdamse Parkhaven. Erg goed nieuws, zeggen voorstanders. Zij zien het plan als een mooie impuls om het woningtekort in de stad tegen te gaan. VVD-raadslid Diederik van Dommelen was, nadat het plan in februari groen licht kreeg, zelfs ‘blij en trots’. “Een heel mooie impuls, die zorgt voor betere verbindingen. Er ontstaat hier een prachtig stedelijk gebied.” Tegenstanders zien het heel anders, vooral vanwege de uiteindelijke locatie van de woningen. De acht woontorens staan namelijk aan de rand van het Park, het Rotterdamse stadspark waar ook de Euromast in staat. De nieuwe wijk krijgt veel kritiek omdat het groen en het zicht op diezelfde Euromast worden aangetast.

Gemiste kans

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ziet dat echter anders. Volgens het PBL zijn woningbouwplannen als die in de Rotterdamse Parkhaven het ideale voorbeeld van hoe gebiedsontwikkelaars de randen van Nederlandse stadsparken optimaal kunnen gebruiken. In de publicatie Onderbenutte parkranden bieden kansen (pdf), die vorige maand verscheen, concluderen zij dat dat 43 procent van de parkranden in Nederland niet grenst aan woningen of voorzieningen, maar aan een bedrijventerrein of onbebouwd terrein.

Sarphatipark park, Amsterdam door Alisa_Ch (bron: Shutterstock)

‘Sarphatipark park, Amsterdam’ door Alisa_Ch (bron: Shutterstock)


En dat is volgens het PBL een gemiste kans. “Het bebouwen van deze randen levert niet alleen tienduizenden extra woningen in de stad op, maar deze woningen hebben ook een hoge economische én maatschappelijke waarde.” Dat komt, zeggen de onderzoekers, omdat een gebouw dat aan een park grenst meer waard is dan een vergelijkbaar huis dat niet aan een park grenst en drie straten verderop is gelegen. En de aanwezigheid van woningen rondom een park maakt het groen sociaal veiliger en dus maatschappelijk waardevoller.

15 procent onbebouwd

Uit de analyses van het PBL blijkt dat Amsterdam van de veertig grote gemeenten (G40) de stad is met het laagste aandeel (48 procent) bebouwde parkrand. Daar grenzen veel parken aan hoofdwegen en water. Het Sarphatipark is een van de uitzonderingen in de stad. Den Haag heeft van de vier grote steden met 67 procent het hoogste aandeel bebouwde parkrand. Koploper van de G40-ranglijst is Apeldoorn met 78 procent. Van ruim zes op de tien Nederlandse stadsparken wordt meer dan de helft van de parkrand benut door de aanwezigheid van woningen of voorzieningen. Maar ruim 15 procent van de parken grenst nergens aan stedelijke bebouwing.

Uiteraard is niet iedere onbebouwde parkrand geschikt om te bouwen

Uit de cijfers van het PBL komt dus naar voren dat de potentie van bijna de helft van de parkranden niet wordt benut voor stedelijke bebouwing. Maar dat is niet erg concluderen de onderzoekers. Zeker omdat de plannen om parkranden te bebouwen, zoals in het Rotterdamse voorbeeld, nogal eens stuiten op weerstand. Volgens de tegenstander gaat de parkrandbebouwing ten koste van het park zelf. “Maar als naast het park gebouwd wordt, is dit niet het geval. Uiteraard is niet iedere onbebouwde parkrand geschikt om te bouwen, maar een onderzoek naar de onbenutte parken die potentie bieden voor verdere stedelijke ontwikkeling gaat helpen om de woningbouwopgave binnenstedelijk en met hoge landschappelijke kwaliteit op te pakken.”


Cover: ‘Het Park. Rotterdam’ door GLF Media (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024

Weekoverzicht - Dit was een week om door te zetten door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om door te zetten

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over doorzetten. Doorzetten om een transformatieproject in Bussum af te ronden, om kwaliteit van leven te verbeteren ondanks krimp of om de stad boven water te houden.

Weekoverzicht

11 april 2024