Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Per seconde wijzer ontwikkelen

21 november 2022

2 minuten

Opinie Tijdens een dagdroom zit columnist Hans-Hugo Smit in de studio van Per Seconde Wijzer. Met tegenover zich presentator Erik Dijkstra. Het blijkt nog niet eenvoudig om negen getallen aan thema’s in gebiedsontwikkeling te koppelen. “Dat waren een heleboel getallen, meneer Smit. Zijn er vijf goed?”

Porthos, Omgevingswet, huurregulering en nog veel meer regels die ons werk beïnvloeden en die maar blijven veranderen. Houdt u het allemaal nog bij? Natuurlijk, de wereld verandert en onze praktijk van gebiedsontwikkeling dus ook. Maar bij ons lijken de regels inmiddels wel per seconde te wijzigen. Per. Seconde. Wijz…?

Opeens zit ik in gedachten in een TV-studio tegenover mijn oud-dorpsgenoot Erik Dijkstra. Met licht Twentse tongval zegt hij: “Zo meneer Smit, de volgende vraag gaat over getallen die belangrijk zijn voor gebiedsontwikkeling. U ziet hier negen getallen. Ik stel een vraag en u noemt het juiste getal daarbij.”

Op het scherm doemen de getallen levensgroot voor mij op:

0,00

50

53

63

65

100

187

50.000

100.000

Erik: “De hoeveelheid mol stikstof die een nieuwbouwproject per hectare maximaal mag uitstoten.”

Ik: “65? Geen idee! Ik weet niet eens wat een mol is of hoe die eruitziet.”

Erik: “De hoeveelheid woningen die minister De Jonge jaarlijkse wil laten bouwen.”

Ik: “100.000! De provincies zeiden deze maand dat dat moet lukken!”

Erik: ‘”Hoeveelheid woningen die waarschijnlijk daadwerkelijk per jaar gebouwd wordt.”

Ik: “50.000. Want dat zei Capital Value op basis van het aantal afgegeven bouwvergunningen.”

Erik: “De maximumsnelheid op snelwegen, nodig om voldoende stikstofruimte vrij te spelen voor woningbouw.”

Ik: “Euh…. 100?”

Erik: “Nieuwe puntengrens in het WoningWaarderingsStelsel waarvoor straks huurregulering geldt.”

Ik: “Geen flauw idee… 53?”

Erik: “Aanvankelijk door het CBS genoemde gemiddelde woonoppervlak per Nederlander.”

Ik: “Dat is 65!!! En waar ik de eerste keer 65 zei is dan 50.”

Erik: “Het onlangs door het CBS gecorrigeerde gemiddelde woonoppervlak per inwoner van Nederland.”

Ik: “Dát is 53, want het CBS heeft echt een heel grote miscalculatie gemaakt. En waar ik eerder 53 zei, zeg ik 187.”

Erik: “De leeftijd waarop de meeste mensen nog met pensioen denken te kunnen.”

Ik: “Is dat relevant voor Gebiedsontwikkeling? Nou, okay, euh, dat zal wel 63 zijn.”

Erik: “Kans dat de nieuwe Omgevingswet in 2023 echt wordt ingevoerd.”

Ik: “Wat is dat nou voor vraag? Dat kan je toch niet weten? Ik zie dat alleen 0,00 nog over is, maar de minister heeft beloofd dat hij deze keer echt wordt ingevoerd, dus dit moet 100 zijn! En waar ik de eerste keer 100 zei – bij die maximumsnelheid – wordt dan 0,00.

Stop de tijd!”

Erik: “Dat waren een heleboel getallen, meneer Smit. Zijn er vijf goed?”

Ik: “Ik wil graag drie jokers inzetten!”


Cover: ‘Hans-Hugo Smit’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022