2014.02.05_Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

26 november 2013

6 minuten

Agenda
De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling pakt uit! Na vier succesvolle edities van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling volgt op 27 maart aanstaande de jubileumeditie. Rode draad: tijdelijkheid, flexibiliteit, duurzaamheid, trends, trendbreuken en doorbraken. Onderaan het programma vindt u ons jubileumaanbod en leest u hoe u kans maakt op een vrijkaart.

Donderdag 27 maart 2014, Stadion Galgenwaard Utrecht

retail

Verzorgingsstad in wording, serieuze energietransitie, veranderingen in de : majeure veranderingen met grote ruimtelijke impact. Hoe kan gebiedsontwikkeling deze veranderingen accommoderen?

Chris Kuijpers (IenM)

Kim Putters (SCP) over het toenemende contrast tussen stedelijke (groei)gebieden en landelijke (krimp)gebieden. Wat betekent dit voor de veranderingen en het perspectief voor landelijke gebieden. En wat zijn de gevolgen van de vergrijzing? Jan Dirk van der Zee (INretail) gaat in op de veranderingen in de retail. Hoe shopt de consument in 2020? En hoe kunnen vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en (lokale) overheden hierop inspelen? Last but not least aandacht voor de (inter)nationale ontwikkelingen op energiegebied door . Wat betekent dit voor de Nederlandse ruimtelijke opgave?

Hans de Jonge

Partijen die elkaar vinden in gedeelde belangen in een gebied: hoe smeden zij slimme coalities? Hoe geven zij ondernemerschap vorm? Visie en inzicht van: Kim Putters (SCP), Chris Kuijpers (IenM), Jan Dirk van der Zee (INretail), Friso de Zeeuw en .

Ze werken echt!

Pioniers en doorgewinterde experts: iedereen worstelt met een weerbarstige praktijk. En tóch gebeurt er veel en worden concrete resultaten zichtbaar. De Praktijkleerstoel presenteert aansprekende voorbeelden van oplossingsgerichte praktijken. Transformatie, nieuwbouw, herbestemming, binnenstedelijk, Vinex en landelijk gebied.

praktische handreikingen

Kortom: een jubileum dat waardig gevierd wordt! Kom ook naar Utrecht en pak in: inzicht, inspiratie, offensieve strategieën en .

JUBILEUMAANBOD

Wie jarig is, trakteert! Én wordt - per definitie - ouder ... Omdat we graag jong blijven, bieden wij speciaal voor deze Jubileumeditie aan elke congresdeelnemer de gelegenheid een jonge, (<36 jaar), collega mee te nemen ter nadere kennismaking met het vakgebied. Hij/zij krijgt 50% korting en betaalt derhalve slechts € 222,50 (exclusief BTW). Om van dit aanbod gebruik te maken, meldt de jonge collega zich via deze site aan onder vermelding van "collega van -naam congresdeelnemer-".

Specifieke vragen? Stuur in en maak kans op een vrijkaart!
Wij zijn benieuwd naar de vragen waar u tijdens het plenair programma of in één van de sessies antwoord op wilt hebben. Stuur uw vraag naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu en maak kans op een vrijkaart! Aan het eind van deze week* wordt één vrijkaart verloot onder alle inzendingen.

Volg de komende weken onze achtergrondpagina. Hier en natuurlijk op het Praktijkcongres, tijdens het slotdebat in de ochtend en tijdens de interactieve middagsessies, gaan we in op uw vragen.

* 17 t/m 21 maart 2014

Doe vast mee op twitter en volg en gebruik #praktijkcongres2014

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET CONGRES

Zie de themapagina Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 en onderstaande artikelen:

Podium

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 1

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 1’


Kim Putters

Retail

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 2

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 2’


Energie

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 3

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 3’


Sessie A. Terrein suikerfabriek Groningen: tijdelijkheid als aanjager

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 4

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 4’


Zo’n 15 tot 20 jaar wachten op woningbouw: tijdelijkheid als aanjager! Leegstand? Kansen! Waardecreatie, aansluiting bij de binnenstad zonder concurrent te zijn, bereikbaarheid en ontsluiting en slimme financiering zijn essentiële ingrediënten van deze complexe ontwikkelopgave. De gemeente stelt zich als grondeigenaar uitnodigend op en initieert een maatschappelijke organisatie. Hoe werkt zo’n instrument bij gebiedsontwikkeling? Nieuwe rollen voor allen. Discussieer mee over de uitdagingen.

Sessie B. Buiksloterham Amsterdam: transformeren in samenhang

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 5

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 5’


Transformatie van industrieel bedrijventerrein op de noordoever van het IJ naar duurzaam woon-werk-gebied. Stap voor stap, door een groot aantal ontwikkelaars: veel ruimte voor particulier initiatief. Corporaties bouwen voor pioniers. Hoe kom je met slechts spelregels die verscheidenheid en flexibiliteit accommoderen tot ontwikkeling van een samenhangend gebied? Hoor de ervaringen en tips van gemeente, corporatie en pioniers!

Sessie C. Veenhuizen: gebiedsontwikkeling met energieambitie en design

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 6

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 6’


Voormalige Drentse dwangkolonie met nog twee gevangenissen en ruim 100 rijksmonumenten. Via een Green Deal wordt een slimme combinatie van doelstellingen onderzocht: nieuw detentieconcept, energiebesparing en duurzame energie, natuur- en landschapsbeheer en regionale economie. Tevens aandacht voor nieuwe, verrassende combinaties in de Design Deal, die zorgen voor nieuw elan. Denk mee over nieuw gebruik van het erfgoed in een omgeving met een nominatie voor een plek op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Sessie D. Strijp-S Eindhoven: de -s van Strijp en Smart City

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 7

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 7’


Hoe slim sturen op deelexploitaties vanuit een staande grondexploitatie? Integrale samenwerking tussen gemeente, corporaties en commerciële partijen is de basis op Strijp-S. Gestart in 2002 is vanuit slimme programma's gezocht naar bouwstenen die passen bij de gebiedsvisie. Met Mobility-S, Sanergy en Ondernemer-S transformeert dit voormalige Philipsterrein tot een bijzondere leefomgeving. Naast energie en mobiliteit is het herprogrammeren van gebouwen een belangrijke bouwsteen voor het genereren van dynamiek en continuïteit.

Sessie E. Vathorst Amersfoort: doorstart in de vinex

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 8

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 8’


Koeien eruit, woningen erin…. Het leek zo mooi, maar dat was toen. Op welke schaal werkt de Vinex nog? In beton gegoten stedenbouwkundige plannen blijken buigzamer dan gedacht. Ontwikkelende marktpartijen en gemeente passen de plannen en fasering aan, mét sluitende grondexploitatie. Borging van ruimtelijke kwaliteit is de constante factor. Ga in gesprek over het sturen op kwaliteit en over de proceslessen hierbij.

Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel: zorg integreren in gebiedsontwikkeling

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 9

‘Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 - Afbeelding 9’


De zorgsector staat de komende jaren voor een uitdaging. Samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Hoe vind je elkaar, ga je met de juiste kruisbestuivingen aan de slag en plaats je het gezamenlijk belang boven het eigen belang? Zorgcampus Noorderboog is een regionale leer- en ontwikkelomgeving waarin zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan toekomstige ontwikkelingen met de nieuwste kennis en technieken. De Zorgcampus zet in op een vitale gemeente met betaalbare zorg dichtbij en het stimuleren van werkgelegenheid. Leer en praat mee over oprichten, samenwerken, creëren van leer- werkomgevingen en zorg integreren in gebiedsontwikkeling.

Sessie G. Stadshart Zoetermeer: upgrade en thematische uitbreiding

2014.02.12_Stadshart Zoetermeer

‘2014.02.12_Stadshart Zoetermeer’


Afnemend concurrentievermogen, groeiende concurrentie van omliggende centra, toenemende leegstand winkels en kantoren en sobere verblijfskwaliteit. Is dit het onontkoombare lot van onze verouderde binnensteden? Zoetermeer maakt zich op voor de toekomst door het Stadshart een flinke kwaliteitsimpuls te geven. Met een upgrade van de openbare ruimte en het vastgoed, een thematische uitbreiding, een meer onderscheidende positionering en een betere functionele indeling. Vastgoedeigenaren, de ontwikkelaar en de gemeente hebben de handen ineengeslagen om samen de gemeentelijke Visie Binnenstad 2030 concreet gestalte te geven.


Cover: ‘2014.02.05_Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling ’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024