2012.10.16_PRIO-katern_180px

PRIO-katern

16 oktober 2012

1 minuut

Nieuws In het katern ‘Platform Ruimte In Ontwikkeling’ beschrijven we wat we kunnen leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen we op dit moment zien in de praktijk. Dit doen we aan de hand van relevante onderzoeken, interviews en beschrijvingen van concrete projecten.

PropertyNL in samenwerking met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

PRIO-katern - Afbeelding 1

‘PRIO-katern - Afbeelding 1’


Leren van ervaringen In de afgelopen jaren is gebiedsontwikkeling uitgegroeid tot een werkwijze waarbij publiek en privaat gezamenlijk werken aan de integratie van planvorming en uitvoering. Kijkend naar verschillende gebiedsontwikkelingen verschilt de invulling van dit ‘gezamenlijk’ overigens behoorlijk. Met de crisis in het vizier is het makkelijk om deze werkwijze failliet te verklaren. Dit zal voorliggende opgaven echter niet verder helpen. De ruimtelijke opgaven vragen om behoorlijke inspanningen aan zowel publieke als private zijde. Zeker in een vragersmarkt met beperkte publieke middelen is de koppeling tussen planvorming, marktkennis en uitvoeringservaring onontbeerlijk. Wat kunnen we leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen zien we op dit moment in de praktijk?

Voor het meest recente PRIO-katern "Rotterdam wil woningmarkt in beweging brengen" zie de bijlage

Zie ook voorgaande nummers van het PRIO-katern:


Cover: ‘2012.10.16_PRIO-katern_180px’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024