2012.10.16_PRIO-katern_180px

PRIO-katern

16 oktober 2012

1 minuut

Nieuws In het katern ‘Platform Ruimte In Ontwikkeling’ beschrijven we wat we kunnen leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen we op dit moment zien in de praktijk. Dit doen we aan de hand van relevante onderzoeken, interviews en beschrijvingen van concrete projecten.

PropertyNL in samenwerking met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

PRIO-katern - Afbeelding 1

‘PRIO-katern - Afbeelding 1’


Leren van ervaringen In de afgelopen jaren is gebiedsontwikkeling uitgegroeid tot een werkwijze waarbij publiek en privaat gezamenlijk werken aan de integratie van planvorming en uitvoering. Kijkend naar verschillende gebiedsontwikkelingen verschilt de invulling van dit ‘gezamenlijk’ overigens behoorlijk. Met de crisis in het vizier is het makkelijk om deze werkwijze failliet te verklaren. Dit zal voorliggende opgaven echter niet verder helpen. De ruimtelijke opgaven vragen om behoorlijke inspanningen aan zowel publieke als private zijde. Zeker in een vragersmarkt met beperkte publieke middelen is de koppeling tussen planvorming, marktkennis en uitvoeringservaring onontbeerlijk. Wat kunnen we leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen zien we op dit moment in de praktijk?

Voor het meest recente PRIO-katern "Rotterdam wil woningmarkt in beweging brengen" zie de bijlage

Zie ook voorgaande nummers van het PRIO-katern:


Cover: ‘2012.10.16_PRIO-katern_180px’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023