2012.10.16_PRIO-katern_180px

PRIO-katern

16 oktober 2012

1 minuut

Nieuws
In het katern ‘Platform Ruimte In Ontwikkeling’ beschrijven we wat we kunnen leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen we op dit moment zien in de praktijk. Dit doen we aan de hand van relevante onderzoeken, interviews en beschrijvingen van concrete projecten.

PropertyNL in samenwerking met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

PRIO-katern - Afbeelding 1

PRIO-katern - Afbeelding 1


Leren van ervaringen In de afgelopen jaren is gebiedsontwikkeling uitgegroeid tot een werkwijze waarbij publiek en privaat gezamenlijk werken aan de integratie van planvorming en uitvoering. Kijkend naar verschillende gebiedsontwikkelingen verschilt de invulling van dit ‘gezamenlijk’ overigens behoorlijk. Met de crisis in het vizier is het makkelijk om deze werkwijze failliet te verklaren. Dit zal voorliggende opgaven echter niet verder helpen. De ruimtelijke opgaven vragen om behoorlijke inspanningen aan zowel publieke als private zijde. Zeker in een vragersmarkt met beperkte publieke middelen is de koppeling tussen planvorming, marktkennis en uitvoeringservaring onontbeerlijk. Wat kunnen we leren van ervaringen in de afgelopen jaren en welke concrete oplossingen zien we op dit moment in de praktijk?

Voor het meest recente PRIO-katern "Rotterdam wil woningmarkt in beweging brengen" zie de bijlage

Zie ook voorgaande nummers van het PRIO-katern:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022