Erasmushof 1

BPD presenteert duurzaam wonen en leven in Proeftuin Erasmusveld

15 maart 2019

4 minuten

Casus Tussen de wederopbouwwijk Den Haag Zuid-West en omliggende Vinex-wijken ontstaat een nieuw, duurzaam woongebied: Proeftuin Erasmusveld. Een proeftuin waar, nog voor er ontwikkeld en gebouwd wordt, BPD al experimenteert met een duurzame manier van leven.

Bas Kalter, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Vroeger lagen hier volkstuinen en was het gebied niet goed toegankelijk. Met de ontwikkeling van de nieuwe, groene woonwijk willen we Erasmusveld verbinden met de wijken er omheen. Het wordt een bijzondere wijk voor mensen die bewust met hun leefomgeving omgaan en duurzaamheid belangrijk vinden. De vier duurzaamheidspijlers van BPD komen hier terug: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid.”

Erasmusveld 2

‘Erasmusveld 2’


Sinds een jaar wordt in de Proeftuin Erasmusveld geëxperimenteerd met verschillende vormen van duurzaam wonen en leven. Er staan tijdelijk enkele tiny houses, waar bewoners volledig off grid leven. Ook is er een stadsakker waar voedsel verbouwd wordt. Kalter: “In de proeftuin worden regelmatig activiteiten georganiseerd om geïnteresseerden te laten zien hoe je off grid kunt leven, wat je met afval allemaal kunt doen, hoe je bewust met energie omgaat. Het is ook voor ons, als gebiedsontwikkelaar, een leerzaam proces. We experimenteren met nieuwe woonvormen, en zoeken samen met mogelijke nieuwe bewoners naar de beste duurzame oplossingen voor de nieuwe woonwijk.”
Woongebouw Leyhof, fase 1 Proeftuin Erasmusveld

Klimaatadaptief door ecologisch lint

Kalter: “Erasmusveld is een uniek project omdat alle facetten van duurzaamheid in de proeftuin en de nieuwe woningen naar voren komen. Die woningen worden allemaal gebouwd zonder gasaansluiting. Met zonnepanelen wordt energie opgewekt. En we bieden de bewoners duurzame mobiliteitsconcepten via elektrische deelauto’s en -fietsen. Met de HTM zijn we in gesprek om Erasmusveld beter te ontsluiten met openbaar vervoer. Door het toepassen van het mobiliteitsconcept is de parkeernorm naar beneden bijgesteld, waardoor het mogelijk is om het parkeren op te lossen onder een leefdek in de woonblokken. Hierdoor is de wijk autoluw. Dit geeft extra kwaliteit aan het openbaar gebied.”

Doordat Erasmusveld midden in het ecologische lint van Den Haag Zuid-West ligt, is er veel groen en water. Kalter: “Voor de klimaatadaptatie is dat heel gunstig. Via wadi’s aan de randen van de wijk wordt overtollig regenwater afgevoerd naar de omgeving. In de wijk zetten we in op een langzame infiltratie van hemelwater naar het oppervlaktewater. Alle woningen van het eerste woongebouw dat we realiseren, krijgen een eigen regenton en sedum dakbedekking tussen de zonnepanelen op het dak. Ook worden er infiltratiekratten toegepast op het leefdek voor extra opslagcapaciteit van het hemelwater. Dit is klimaatadaptief én leidt tot een groen leefdek, waar het goed toeven wordt voor de bewoners”

Meer doen met afval

“In navolging van de ervaringen die we in de proeftuin opdoen, zullen we in de nieuwe wijk heel bewust omgaan met afval. We maken afvalsorteerstraatjes zodat er meer afval gerecycled kan worden. Van de oude tuinhuisjes hebben we een toegangsbord en gedicht gemaakt, dat prominent in de proeftuin staat. In plaats van beton, maken we voor de galerij van de appartementen in woongebouw Leyhof bijvoorbeeld gebruik van FSC-hout (een keurmerk voor verantwoord bosbeheer - red.) en verwerken we ook gekapte bomen. Een deel van de overige bouwmaterialen is eveneens gerecycled. Voor het volgende deelproject bekijken we zelfs de mogelijkheden voor het toepassen van CLT-hout (massieve meerlagige houtplaten of kruislaaghout - red.).”

Erasmusveld 3

‘Erasmusveld 3’


In co-creatie ontwikkelen

Kalter: “In Proeftuin Erasmusveld wordt nu geëxperimenteerd met woonvormen door mensen die bewust anders willen leven, en daar al de nodige ervaring mee hebben. Voor ons is dit een nieuw en spannend traject, waar we in co-creatie nieuwe dingen uitproberen en kunnen meenemen in de uiteindelijke gebiedsontwikkeling. Gezond wonen en leven in een groene omgeving krijgt hiermee een stevige basis, die past bij de levensstijl van de mensen die in Erasmusveld gaan wonen.”

“Delen van ruimtes en spullen hoort daar ook bij”, legt Kalter uit. “De tiny house-bewoners laten al zien dat dat heel goed kan werken. Wonen te midden van groen en water in het ecologische lint nodigt uit tot bewegen en stimuleert ontmoetingen. Samen verantwoordelijk zijn voor de groene omgeving, de stadsakker en minder bezitten, maar samen delen, bijvoorbeeld een elektrische auto of fiets. Ook dat is een essentieel onderdeel van bewust anders wonen. Mede door de ervaringen die we opdoen in Proeftuin Erasmusveld, is de nieuwe wijk Erasmusveld daar straks helemaal klaar voor.”

Beelden: BPD

Dit artikel verscheen eerder op BPD.nl in januari 2019.


Cover: ‘Erasmushof 1’


denise vrolijk

Door Denise Vrolijk

Tekstschrijver, redacteur, en communicatieadviseur in gebiedsontwikkeling


Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024