Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan

4 november 2011

2 minuten

Nieuws Hij gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens zijn oratie in het voorjaar aan de Open Universiteit over het vertrouwen in het omgevingsrecht. Hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer is groot voorstander van één nieuwe allesomvattende Omgevingswet. Daartoe moeten het bestemmingsplan en andere heilige huisjes sneuvelen. Wie moeite had met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kan zijn borst natmaken. ‘Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat ingewikkelde stelsel.’

Trend: flexibiliteit

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1

Bron: http://www.kuiper.nl/ro/?b=77

‘Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1’


Waarom moet het omgevingsrecht op de schop?
Met de Wabo is een eerste stap gezet om een aantal vergunningen en regelingen in elkaar te schuiven. De vele wetten en regelingen rond het omgevingsrecht staan elkaar letterlijk in de weg. Een natuurontwikkelingsproject kan niet doorgaan omdat bepaalde machines te veel geluid produceren. Dat is contraproductief. Het omgevingsrecht is niet hanteerbaar voor ambtenaren, ze zien door de bomen het bos niet meer. Correcties en aanvullingen volgen elkaar op en Europa doet dat nog eens dunnetjes over met regelgeving. Hebben ambtenaren nog het besef waarvoor de regelingen bedoeld zijn, dat ze dienen om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Neem alleen al het milieurecht, allemaal aparte regelingen die elkaar vaak ook nog in de weg zitten. Dat roept weerstand op. Er moet een nieuwe mantel voor de lappendeken komen.

Wat moet er precies gebeuren?
Alles moet anders dan tot nu toe, niet meer een beetje aan de knoppen draaien maar radicaal anders. Niemand ziet het totaalplaatje nog. Het departement van IenM kent mijn opvattingen over de nieuwe Omgevingswet. In de voorstellen die ik heb gezien, kan het nog alle kanten op. De conceptteksten zien er wel veelbelovend uit. De nieuwe Omgevingswet zet de kwaliteit van de fysieke omgeving op de eerste plaats met één verordening en één omgevingsplan waar je alles in elkaar zet. Als je alle regels bij elkaar brengt, worden de tegenstrijdigheden en overbodigheden pas goed duidelijk.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door Marten Muskee

Redactie VNG


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023