Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan

4 november 2011

2 minuten

Nieuws
Hij gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens zijn oratie in het voorjaar aan de Open Universiteit over het vertrouwen in het omgevingsrecht. Hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer is groot voorstander van één nieuwe allesomvattende Omgevingswet. Daartoe moeten het bestemmingsplan en andere heilige huisjes sneuvelen. Wie moeite had met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kan zijn borst natmaken. ‘Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat ingewikkelde stelsel.’

Trend: flexibiliteit

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1

Bron: http://www.kuiper.nl/ro/?b=77

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1


Waarom moet het omgevingsrecht op de schop?
Met de Wabo is een eerste stap gezet om een aantal vergunningen en regelingen in elkaar te schuiven. De vele wetten en regelingen rond het omgevingsrecht staan elkaar letterlijk in de weg. Een natuurontwikkelingsproject kan niet doorgaan omdat bepaalde machines te veel geluid produceren. Dat is contraproductief. Het omgevingsrecht is niet hanteerbaar voor ambtenaren, ze zien door de bomen het bos niet meer. Correcties en aanvullingen volgen elkaar op en Europa doet dat nog eens dunnetjes over met regelgeving. Hebben ambtenaren nog het besef waarvoor de regelingen bedoeld zijn, dat ze dienen om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Neem alleen al het milieurecht, allemaal aparte regelingen die elkaar vaak ook nog in de weg zitten. Dat roept weerstand op. Er moet een nieuwe mantel voor de lappendeken komen.

Wat moet er precies gebeuren?
Alles moet anders dan tot nu toe, niet meer een beetje aan de knoppen draaien maar radicaal anders. Niemand ziet het totaalplaatje nog. Het departement van IenM kent mijn opvattingen over de nieuwe Omgevingswet. In de voorstellen die ik heb gezien, kan het nog alle kanten op. De conceptteksten zien er wel veelbelovend uit. De nieuwe Omgevingswet zet de kwaliteit van de fysieke omgeving op de eerste plaats met één verordening en één omgevingsplan waar je alles in elkaar zet. Als je alle regels bij elkaar brengt, worden de tegenstrijdigheden en overbodigheden pas goed duidelijk.

Zie voor de volledige publicatie:


Door Marten Muskee

Redactie VNG


Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022