Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan

4 november 2011

2 minuten

Nieuws Hij gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens zijn oratie in het voorjaar aan de Open Universiteit over het vertrouwen in het omgevingsrecht. Hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer is groot voorstander van één nieuwe allesomvattende Omgevingswet. Daartoe moeten het bestemmingsplan en andere heilige huisjes sneuvelen. Wie moeite had met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kan zijn borst natmaken. ‘Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat ingewikkelde stelsel.’

Trend: flexibiliteit

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1

Bron: http://www.kuiper.nl/ro/?b=77

‘Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1’


Waarom moet het omgevingsrecht op de schop?
Met de Wabo is een eerste stap gezet om een aantal vergunningen en regelingen in elkaar te schuiven. De vele wetten en regelingen rond het omgevingsrecht staan elkaar letterlijk in de weg. Een natuurontwikkelingsproject kan niet doorgaan omdat bepaalde machines te veel geluid produceren. Dat is contraproductief. Het omgevingsrecht is niet hanteerbaar voor ambtenaren, ze zien door de bomen het bos niet meer. Correcties en aanvullingen volgen elkaar op en Europa doet dat nog eens dunnetjes over met regelgeving. Hebben ambtenaren nog het besef waarvoor de regelingen bedoeld zijn, dat ze dienen om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Neem alleen al het milieurecht, allemaal aparte regelingen die elkaar vaak ook nog in de weg zitten. Dat roept weerstand op. Er moet een nieuwe mantel voor de lappendeken komen.

Wat moet er precies gebeuren?
Alles moet anders dan tot nu toe, niet meer een beetje aan de knoppen draaien maar radicaal anders. Niemand ziet het totaalplaatje nog. Het departement van IenM kent mijn opvattingen over de nieuwe Omgevingswet. In de voorstellen die ik heb gezien, kan het nog alle kanten op. De conceptteksten zien er wel veelbelovend uit. De nieuwe Omgevingswet zet de kwaliteit van de fysieke omgeving op de eerste plaats met één verordening en één omgevingsplan waar je alles in elkaar zet. Als je alle regels bij elkaar brengt, worden de tegenstrijdigheden en overbodigheden pas goed duidelijk.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door Marten Muskee

Redactie VNG


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024