Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan

4 november 2011

2 minuten

Nieuws Hij gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens zijn oratie in het voorjaar aan de Open Universiteit over het vertrouwen in het omgevingsrecht. Hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer is groot voorstander van één nieuwe allesomvattende Omgevingswet. Daartoe moeten het bestemmingsplan en andere heilige huisjes sneuvelen. Wie moeite had met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kan zijn borst natmaken. ‘Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat ingewikkelde stelsel.’

Trend: flexibiliteit

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1

Bron: http://www.kuiper.nl/ro/?b=77

‘Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1’


Waarom moet het omgevingsrecht op de schop?
Met de Wabo is een eerste stap gezet om een aantal vergunningen en regelingen in elkaar te schuiven. De vele wetten en regelingen rond het omgevingsrecht staan elkaar letterlijk in de weg. Een natuurontwikkelingsproject kan niet doorgaan omdat bepaalde machines te veel geluid produceren. Dat is contraproductief. Het omgevingsrecht is niet hanteerbaar voor ambtenaren, ze zien door de bomen het bos niet meer. Correcties en aanvullingen volgen elkaar op en Europa doet dat nog eens dunnetjes over met regelgeving. Hebben ambtenaren nog het besef waarvoor de regelingen bedoeld zijn, dat ze dienen om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Neem alleen al het milieurecht, allemaal aparte regelingen die elkaar vaak ook nog in de weg zitten. Dat roept weerstand op. Er moet een nieuwe mantel voor de lappendeken komen.

Wat moet er precies gebeuren?
Alles moet anders dan tot nu toe, niet meer een beetje aan de knoppen draaien maar radicaal anders. Niemand ziet het totaalplaatje nog. Het departement van IenM kent mijn opvattingen over de nieuwe Omgevingswet. In de voorstellen die ik heb gezien, kan het nog alle kanten op. De conceptteksten zien er wel veelbelovend uit. De nieuwe Omgevingswet zet de kwaliteit van de fysieke omgeving op de eerste plaats met één verordening en één omgevingsplan waar je alles in elkaar zet. Als je alle regels bij elkaar brengt, worden de tegenstrijdigheden en overbodigheden pas goed duidelijk.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door Marten Muskee

Redactie VNG


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022