Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan

4 november 2011

2 minuten

Nieuws Hij gooide de knuppel in het hoenderhok tijdens zijn oratie in het voorjaar aan de Open Universiteit over het vertrouwen in het omgevingsrecht. Hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaer is groot voorstander van één nieuwe allesomvattende Omgevingswet. Daartoe moeten het bestemmingsplan en andere heilige huisjes sneuvelen. Wie moeite had met de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kan zijn borst natmaken. ‘Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat ingewikkelde stelsel.’

Trend: flexibiliteit

Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1

Bron: http://www.kuiper.nl/ro/?b=77

‘Professor Tonnaer wil af van bestemmingsplan - Afbeelding 1’


Waarom moet het omgevingsrecht op de schop?
Met de Wabo is een eerste stap gezet om een aantal vergunningen en regelingen in elkaar te schuiven. De vele wetten en regelingen rond het omgevingsrecht staan elkaar letterlijk in de weg. Een natuurontwikkelingsproject kan niet doorgaan omdat bepaalde machines te veel geluid produceren. Dat is contraproductief. Het omgevingsrecht is niet hanteerbaar voor ambtenaren, ze zien door de bomen het bos niet meer. Correcties en aanvullingen volgen elkaar op en Europa doet dat nog eens dunnetjes over met regelgeving. Hebben ambtenaren nog het besef waarvoor de regelingen bedoeld zijn, dat ze dienen om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Neem alleen al het milieurecht, allemaal aparte regelingen die elkaar vaak ook nog in de weg zitten. Dat roept weerstand op. Er moet een nieuwe mantel voor de lappendeken komen.

Wat moet er precies gebeuren?
Alles moet anders dan tot nu toe, niet meer een beetje aan de knoppen draaien maar radicaal anders. Niemand ziet het totaalplaatje nog. Het departement van IenM kent mijn opvattingen over de nieuwe Omgevingswet. In de voorstellen die ik heb gezien, kan het nog alle kanten op. De conceptteksten zien er wel veelbelovend uit. De nieuwe Omgevingswet zet de kwaliteit van de fysieke omgeving op de eerste plaats met één verordening en één omgevingsplan waar je alles in elkaar zet. Als je alle regels bij elkaar brengt, worden de tegenstrijdigheden en overbodigheden pas goed duidelijk.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Door Marten Muskee

Redactie VNG


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024