Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Projectontwikkelaars positief over regeerakkoord

9 november 2012

2 minuten

Nieuws NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, is in haar eerste reactie positief over het regeerakkoord. Volgens de ontwikkelaars geeft het nieuwe kabinet hiermee een impuls aan de woningmarkt en krijgt de burger voor langere tijd zekerheid over hypotheekrenteaftrek en huurbeleid. Positief vinden de ontwikkelaars dat er meer geld voor startersleningen komt en dat doorstromers met een restschuld financieel tegemoet worden gekomen.

De NEPROM was een van de initiatiefnemers van het breed gesteunde Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt, dat enige weken geleden door 16 organisaties uit de woningbouwmarkt aan de Tweede Kamer en de informateurs is aangeboden. Wienke Bodewes, voorzitter van de NEPROM, in een eerste reactie: “In het regeerakkoord vinden we een aantal van onze voorstellen terug. Wij zijn er zeer over te spreken dat starters op de woningmarkt een steun in de rug krijgen in de vorm van extra startersleningen en dat doorstromers de rente over een restschuld op hun verkochte woning nog 5 jaar kunnen aftrekken.”

De voorzitter van de branchevereniging van de ontwikkelaars vindt het van groot belang dat in het regeerakkoord voor de lange termijn zekerheid wordt gegeven voor de huur- en de koopmarkt. Bodewes: “De geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 38% in 28 jaar is op zich geen stimulans voor de koopwoningmarkt, maar het nadeel is te overzien. Omdat het een evenwichtig compromis is tussen links en rechts verwachten we dat hiermee de kous af is en in de komende jaren de hypotheekrenteaftrek verder ongemoeid zal blijven. Potentiele starters en doorstromers kunnen hier de zo nodige zekerheid aan ontlenen. Dat compenseert wellicht het nadelige effect van deze maatregel.”

De NEPROM is ook positief over het in het regeerakkoord aangekondigde beleid voor de huurmarkt. Voorzitter Bodewes: “Door het regeerakkoord ontstaat er ruimte voor verhuurders om voor huurders met hoge inkomens een meer marktconforme huur te vragen. Daarmee wordt het verhuren van woningen aantrekkelijker voor beleggers en dat zal leiden tot extra investeringen in het middensegment van de huurmarkt.”

De NEPROM benadrukt dat het regeerakkoord niet op alle punten al even duidelijk is en dat er een aantal vragen open blijven die in de komende periode beantwoord moeten worden.


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024