Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie Conflictpreventie bij Publiek Private Samenwerking

18 februari 2012

3 minuten

Onderzoek Op 13 februari 2012 promoveerde universitair docent en promovendus Ir. Louis Lousberg met zijn thesis over conflictpreventie in de samenwerking tussen gemeenten en projectontwikkelaars bij stedelijke ontwikkelingsprojecten. Lousberg verrichte zijn onderzoek bij de sectie Bouwmanagement van de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Conflictpreventie in PPS

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten treden veel knelpunten op die de samenwerking sterk beïnvloeden. Er zijn aanwijzingen dat de specifieke eigenschappen van een PPS de kans op disfunctionele sociaal-emotionele conflicten vergroten. Knelpunten kunnen dan escaleren tot disfunctionele conflicten. In zijn thesis onderzoekt Lousberg welke interventies op operationeel niveau in PPS bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten disfunctionele conflicten kunnen voorkomen. Met behulp van literatuuronderzoek, een experiment in een spelsimulatie, een expertonderzoek en twee case onderzoeken heeft Lousberg uiteindelijk meerdere interventies gevonden die conflictsituaties – in zowel een coöperatief als competitief klimaat - in PPS in ruimtelijke ontwikkeling kunnen voorkomen. Alle interventies blijken in mindere of meerdere mate te maken te hebben met de haalbaarheid en relatie van de PPS.

Aanbeveling uit het onderzoek
Naast een kwantitatief betrouwbare inschatting van de aannames op grond van de ervaringscijfers is het zaak om (evenredig) veel aandacht te geven aan de kwaliteit van de relatie. De geloofwaardigheid van aannames wordt namelijk beïnvloed door de relatie die onderhandelingspartners met elkaar hebben: het gaat om sturen op haalbaarheid èn de relatie.

Hoe kan men tijdens onderhandelingen sturen op de relatie:
1. in de beginfase van de onderhandelingen vooral bespreekbaar te maken ‘hoe men er in zit’. Dan gaat het niet om gebruikelijke cliché verhalen over ‘business opportunity’s’ en dergelijke, maar om de authenticiteit van de betrokkenheid;
2. in de tussenfase van de onderhandelingen de confrontatie zeker niet uit de weg te gaan, maar tegelijkertijd achtergronden van standpunten uitgebreid aan bod te laten komen en met elkaar te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, vaak op een –beperkt- informele manier;
3. in de slotfase een stevige positie in te nemen, mits er sprake is van een coöperatief samenwerkingsklimaat. In de slotfase lijkt steeds minder aandacht besteed te worden aan het onderhouden van de relatie; daar is dan ook het moment niet meer voor, er moeten tenslotte knopen doorgehakt worden. Echter, op dat moment blijkt de voorheen gedane investering in de relatie letterlijk en figuurlijk zijn geld op te brengen; al is het alleen al door de grotere kwalitatieve rijkheid van beslissingen.

Voor het proefschrift van Ir. Louis Lousberg klik hier.

Ir. Louis Lousberg

Louis Lousberg studeerde van 1982 tot 1989 bouwkunde aan de TU Delft. Sinds zijn afstuderen werkte hij als projectmanager bij diverse architecten- en adviesbureaus en sinds 2003 als zelfstandig projectmanager. Sinds 2003 is hij tevens als universitair docent Design- & Construction Management (afdeling Real Estate and Housing) verbonden aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Lousbergs specialisme is managementtheorie en onderzoek naar de samenwerking tussen bouwpartners.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023