Thumb_onderzoek_0_667px

Promotie Conflictpreventie bij Publiek Private Samenwerking

18 februari 2012

3 minuten

Onderzoek Op 13 februari 2012 promoveerde universitair docent en promovendus Ir. Louis Lousberg met zijn thesis over conflictpreventie in de samenwerking tussen gemeenten en projectontwikkelaars bij stedelijke ontwikkelingsprojecten. Lousberg verrichte zijn onderzoek bij de sectie Bouwmanagement van de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Conflictpreventie in PPS

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten treden veel knelpunten op die de samenwerking sterk beïnvloeden. Er zijn aanwijzingen dat de specifieke eigenschappen van een PPS de kans op disfunctionele sociaal-emotionele conflicten vergroten. Knelpunten kunnen dan escaleren tot disfunctionele conflicten. In zijn thesis onderzoekt Lousberg welke interventies op operationeel niveau in PPS bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten disfunctionele conflicten kunnen voorkomen. Met behulp van literatuuronderzoek, een experiment in een spelsimulatie, een expertonderzoek en twee case onderzoeken heeft Lousberg uiteindelijk meerdere interventies gevonden die conflictsituaties – in zowel een coöperatief als competitief klimaat - in PPS in ruimtelijke ontwikkeling kunnen voorkomen. Alle interventies blijken in mindere of meerdere mate te maken te hebben met de haalbaarheid en relatie van de PPS.

Aanbeveling uit het onderzoek
Naast een kwantitatief betrouwbare inschatting van de aannames op grond van de ervaringscijfers is het zaak om (evenredig) veel aandacht te geven aan de kwaliteit van de relatie. De geloofwaardigheid van aannames wordt namelijk beïnvloed door de relatie die onderhandelingspartners met elkaar hebben: het gaat om sturen op haalbaarheid èn de relatie.

Hoe kan men tijdens onderhandelingen sturen op de relatie:
1. in de beginfase van de onderhandelingen vooral bespreekbaar te maken ‘hoe men er in zit’. Dan gaat het niet om gebruikelijke cliché verhalen over ‘business opportunity’s’ en dergelijke, maar om de authenticiteit van de betrokkenheid;
2. in de tussenfase van de onderhandelingen de confrontatie zeker niet uit de weg te gaan, maar tegelijkertijd achtergronden van standpunten uitgebreid aan bod te laten komen en met elkaar te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, vaak op een –beperkt- informele manier;
3. in de slotfase een stevige positie in te nemen, mits er sprake is van een coöperatief samenwerkingsklimaat. In de slotfase lijkt steeds minder aandacht besteed te worden aan het onderhouden van de relatie; daar is dan ook het moment niet meer voor, er moeten tenslotte knopen doorgehakt worden. Echter, op dat moment blijkt de voorheen gedane investering in de relatie letterlijk en figuurlijk zijn geld op te brengen; al is het alleen al door de grotere kwalitatieve rijkheid van beslissingen.

Voor het proefschrift van Ir. Louis Lousberg klik hier.

Ir. Louis Lousberg

Louis Lousberg studeerde van 1982 tot 1989 bouwkunde aan de TU Delft. Sinds zijn afstuderen werkte hij als projectmanager bij diverse architecten- en adviesbureaus en sinds 2003 als zelfstandig projectmanager. Sinds 2003 is hij tevens als universitair docent Design- & Construction Management (afdeling Real Estate and Housing) verbonden aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Lousbergs specialisme is managementtheorie en onderzoek naar de samenwerking tussen bouwpartners.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023