Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

5 april 2013

2 minuten

Onderzoek
De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Hierbij is ingezoomd op de provinciale rol en belangen en de samenwerking met andere partijen in de voormalige gebiedsontwikkeling Westelijke Haarlemmermeer.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) is een zogenaamde lerende inventarisatie uitgevoerd waarmee het procesmatig verloop van de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer gedurende de periode 2004-2011 inzichtelijk is gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat de provincie stil moet staan bij haar rol ten aanzien van een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van de Westelijke Haarlemmermeer.

GS vinden dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd in de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. GS vragen daarom de gemeente Haarlemmermeer een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer op te stellen waarvoor de gemeentelijke structuurvisie de basis vormt. De provinciale rol zal zich beperken tot het inbrengen en bewaken van de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van de provinciale structuurvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recreatieve verbindingen, de regionale ontsluiting van het gebied en voldoende op de regionale behoefte aansluitende huisvesting.

GS vinden een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer van belang omdat de toekomstige woningbehoefte in de metropoolregio Amsterdam (MRA) nog steeds groot is en de Haarlemmermeer West nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor toekomstige woningbouw. Daarbij is grootschalige transformatie van het gebied niet meer aan de orde. Zowel gemeente als provincie willen een grotere nadruk leggen op intensivering en transformatie van binnenstedelijk gebied en minder op grootschalige woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. Het initiatief voor verdere uitwerking van deze uitgangspunten ligt volgens GS bij de gemeente Haarlemmermeer.

Zie bijlage voor het rapport 'Lerende Inventarisatie project Westflank-Haarlemmermeer'Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022