Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

5 april 2013

2 minuten

Onderzoek De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Hierbij is ingezoomd op de provinciale rol en belangen en de samenwerking met andere partijen in de voormalige gebiedsontwikkeling Westelijke Haarlemmermeer.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) is een zogenaamde lerende inventarisatie uitgevoerd waarmee het procesmatig verloop van de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer gedurende de periode 2004-2011 inzichtelijk is gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat de provincie stil moet staan bij haar rol ten aanzien van een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van de Westelijke Haarlemmermeer.

GS vinden dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd in de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. GS vragen daarom de gemeente Haarlemmermeer een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer op te stellen waarvoor de gemeentelijke structuurvisie de basis vormt. De provinciale rol zal zich beperken tot het inbrengen en bewaken van de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van de provinciale structuurvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recreatieve verbindingen, de regionale ontsluiting van het gebied en voldoende op de regionale behoefte aansluitende huisvesting.

GS vinden een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer van belang omdat de toekomstige woningbehoefte in de metropoolregio Amsterdam (MRA) nog steeds groot is en de Haarlemmermeer West nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor toekomstige woningbouw. Daarbij is grootschalige transformatie van het gebied niet meer aan de orde. Zowel gemeente als provincie willen een grotere nadruk leggen op intensivering en transformatie van binnenstedelijk gebied en minder op grootschalige woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. Het initiatief voor verdere uitwerking van deze uitgangspunten ligt volgens GS bij de gemeente Haarlemmermeer.

Zie bijlage voor het rapport 'Lerende Inventarisatie project Westflank-Haarlemmermeer'


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023