Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

5 april 2013

2 minuten

Onderzoek De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Hierbij is ingezoomd op de provinciale rol en belangen en de samenwerking met andere partijen in de voormalige gebiedsontwikkeling Westelijke Haarlemmermeer.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) is een zogenaamde lerende inventarisatie uitgevoerd waarmee het procesmatig verloop van de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer gedurende de periode 2004-2011 inzichtelijk is gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat de provincie stil moet staan bij haar rol ten aanzien van een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van de Westelijke Haarlemmermeer.

GS vinden dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd in de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. GS vragen daarom de gemeente Haarlemmermeer een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer op te stellen waarvoor de gemeentelijke structuurvisie de basis vormt. De provinciale rol zal zich beperken tot het inbrengen en bewaken van de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van de provinciale structuurvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recreatieve verbindingen, de regionale ontsluiting van het gebied en voldoende op de regionale behoefte aansluitende huisvesting.

GS vinden een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer van belang omdat de toekomstige woningbehoefte in de metropoolregio Amsterdam (MRA) nog steeds groot is en de Haarlemmermeer West nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor toekomstige woningbouw. Daarbij is grootschalige transformatie van het gebied niet meer aan de orde. Zowel gemeente als provincie willen een grotere nadruk leggen op intensivering en transformatie van binnenstedelijk gebied en minder op grootschalige woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. Het initiatief voor verdere uitwerking van deze uitgangspunten ligt volgens GS bij de gemeente Haarlemmermeer.

Zie bijlage voor het rapport 'Lerende Inventarisatie project Westflank-Haarlemmermeer'


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024