Thumb_onderzoek_0_667px

Provincie trekt lering uit inventarisatie Haarlemmermeer West

5 april 2013

2 minuten

Onderzoek De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer in de periode 2004-2011.

Hierbij is ingezoomd op de provinciale rol en belangen en de samenwerking met andere partijen in de voormalige gebiedsontwikkeling Westelijke Haarlemmermeer.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) is een zogenaamde lerende inventarisatie uitgevoerd waarmee het procesmatig verloop van de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer gedurende de periode 2004-2011 inzichtelijk is gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat de provincie stil moet staan bij haar rol ten aanzien van een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van de Westelijke Haarlemmermeer.

GS vinden dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd in de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. GS vragen daarom de gemeente Haarlemmermeer een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer op te stellen waarvoor de gemeentelijke structuurvisie de basis vormt. De provinciale rol zal zich beperken tot het inbrengen en bewaken van de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van de provinciale structuurvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de recreatieve verbindingen, de regionale ontsluiting van het gebied en voldoende op de regionale behoefte aansluitende huisvesting.

GS vinden een uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Haarlemmermeer van belang omdat de toekomstige woningbehoefte in de metropoolregio Amsterdam (MRA) nog steeds groot is en de Haarlemmermeer West nog één van de weinige locaties in de MRA is waar nog ruimte is voor toekomstige woningbouw. Daarbij is grootschalige transformatie van het gebied niet meer aan de orde. Zowel gemeente als provincie willen een grotere nadruk leggen op intensivering en transformatie van binnenstedelijk gebied en minder op grootschalige woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer. Het initiatief voor verdere uitwerking van deze uitgangspunten ligt volgens GS bij de gemeente Haarlemmermeer.

Zie bijlage voor het rapport 'Lerende Inventarisatie project Westflank-Haarlemmermeer'


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024