Provincies: nu doorpakken

3 juli 2011

2 minuten

Nieuws Nu het rijk zich verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein, staan provincies voor de uitdaging om zwaardere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Een peiling van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. Deloitte laat onder provincies een brede overeenstemming zien dat ze niet alleen een toetsende rol hebben. Regionaal complexe opgaven vereisen een duidelijke provinciale regie. Deze nieuwe rol vraagt om een cultuuromslag, vinden de provincies. Om het debat over de nieuwe rol verder aan te zwengelen organiseerden de TU Delft en de Kring van Adviseurs een bijeenkomst met vertegenwoordigers van provincies en adviesbureaus. “Het is nu de tijd om door te pakken.”

Directe aanleiding voor de discussie vormde het recent verschenen Manifest voor de provincies, opgesteld door de aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde Kring van Adviseurs. Het manifest gaat in op de betekenis van zwaardere taken en verantwoordelijkheden die de provincies krijgen in de ruimtelijke ordening. Het manifest is een appèl aan provinciebestuurders om met elkaar de schouders te zetten onder deze nieuwe opgave en te leren van elkaars ervaringen. Ook de peiling op basis van dit Manifest onder sleutelfiguren in het r.o.-domein bij provincies, werd meegenomen in de discussie. “Gebiedsontwikkeling wordt door de 72 professionals die deelnamen aan dat onderzoek als aanpak breed onderschreven”, lichtte Agnes Franzen werkzaam bij de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling toe. Verder bleek dat provincies prioriteit geven aan een beter gebruik van de wettelijke instrumenten, een heroverweging van de bestaande risicodragende investeringen en een cultuuromslag. Het probleem van overprogrammering werd door de professionals herkend, maar een rol in strategische regionale projecten en het stellen van kaders voor private initiatieven vonden provincies belangrijker. Sectorale schotten moeten worden doorbroken.

Voor het volledige artikel zie bijlage.


Portret - Karl Bijsterveld

Door Karl Bijsterveld

Editor bij ROmagazine & Editor at Building Business


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024