Provincies: nu doorpakken

3 juli 2011

2 minuten

Nieuws
Nu het rijk zich verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein, staan provincies voor de uitdaging om zwaardere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Een peiling van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. Deloitte laat onder provincies een brede overeenstemming zien dat ze niet alleen een toetsende rol hebben. Regionaal complexe opgaven vereisen een duidelijke provinciale regie. Deze nieuwe rol vraagt om een cultuuromslag, vinden de provincies. Om het debat over de nieuwe rol verder aan te zwengelen organiseerden de TU Delft en de Kring van Adviseurs een bijeenkomst met vertegenwoordigers van provincies en adviesbureaus. “Het is nu de tijd om door te pakken.”

Directe aanleiding voor de discussie vormde het recent verschenen Manifest voor de provincies, opgesteld door de aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde Kring van Adviseurs. Het manifest gaat in op de betekenis van zwaardere taken en verantwoordelijkheden die de provincies krijgen in de ruimtelijke ordening. Het manifest is een appèl aan provinciebestuurders om met elkaar de schouders te zetten onder deze nieuwe opgave en te leren van elkaars ervaringen. Ook de peiling op basis van dit Manifest onder sleutelfiguren in het r.o.-domein bij provincies, werd meegenomen in de discussie. “Gebiedsontwikkeling wordt door de 72 professionals die deelnamen aan dat onderzoek als aanpak breed onderschreven”, lichtte Agnes Franzen werkzaam bij de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling toe. Verder bleek dat provincies prioriteit geven aan een beter gebruik van de wettelijke instrumenten, een heroverweging van de bestaande risicodragende investeringen en een cultuuromslag. Het probleem van overprogrammering werd door de professionals herkend, maar een rol in strategische regionale projecten en het stellen van kaders voor private initiatieven vonden provincies belangrijker. Sectorale schotten moeten worden doorbroken.

Voor het volledige artikel zie bijlage.


Portret - Karl Bijsterveld

Door Karl Bijsterveld

Editor bij ROmagazine & Editor at Building Business


Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022