Provincies: nu doorpakken

3 juli 2011

2 minuten

Nieuws Nu het rijk zich verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein, staan provincies voor de uitdaging om zwaardere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Een peiling van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. Deloitte laat onder provincies een brede overeenstemming zien dat ze niet alleen een toetsende rol hebben. Regionaal complexe opgaven vereisen een duidelijke provinciale regie. Deze nieuwe rol vraagt om een cultuuromslag, vinden de provincies. Om het debat over de nieuwe rol verder aan te zwengelen organiseerden de TU Delft en de Kring van Adviseurs een bijeenkomst met vertegenwoordigers van provincies en adviesbureaus. “Het is nu de tijd om door te pakken.”

Directe aanleiding voor de discussie vormde het recent verschenen Manifest voor de provincies, opgesteld door de aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde Kring van Adviseurs. Het manifest gaat in op de betekenis van zwaardere taken en verantwoordelijkheden die de provincies krijgen in de ruimtelijke ordening. Het manifest is een appèl aan provinciebestuurders om met elkaar de schouders te zetten onder deze nieuwe opgave en te leren van elkaars ervaringen. Ook de peiling op basis van dit Manifest onder sleutelfiguren in het r.o.-domein bij provincies, werd meegenomen in de discussie. “Gebiedsontwikkeling wordt door de 72 professionals die deelnamen aan dat onderzoek als aanpak breed onderschreven”, lichtte Agnes Franzen werkzaam bij de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling toe. Verder bleek dat provincies prioriteit geven aan een beter gebruik van de wettelijke instrumenten, een heroverweging van de bestaande risicodragende investeringen en een cultuuromslag. Het probleem van overprogrammering werd door de professionals herkend, maar een rol in strategische regionale projecten en het stellen van kaders voor private initiatieven vonden provincies belangrijker. Sectorale schotten moeten worden doorbroken.

Voor het volledige artikel zie bijlage.


Portret - Karl Bijsterveld

Door Karl Bijsterveld

Editor bij ROmagazine & Editor at Building Business


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

Minister Hugo de Jonge is te gast tijdens het SKG Jaarcongres 2023 in Amersfoort. Hij gaat met gebiedsontwikkelaars in gesprek over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Bekijk het programma en meld u aan!

SKG Nieuws

2 februari 2023

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (bron: Shutterstock)

Waarom vrije ruimte nodig is voor uitvoeringskracht in gebiedsprocessen

Saskia Ruijsink voelt Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries aan de tand over gebiedsontwikkeling. Hoe tot uitvoeringskracht te komen? Het begrip ‘vrije ruimte’ blijkt cruciaal.

Interview

2 februari 2023