platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Publicatie: ‘Het Nieuwe Stadmaken’

Publicatie: ‘Het Nieuwe Stadmaken’

2015.09.06_Publicatie: Het nieuwe stadmaken

Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld

6 sep 2015 - In juni 2015 is de essaybundel ‘Het Nieuwe Stadmaken’ verschenen, een uitgave van trancity x valiz i.s.m. Platform31 en Jaar van de Ruimte. De bundel brengt de ontwikkelingen rondom de stadsmakersbeweging in kaart.

Redactie: Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek

Het thema van het boek is de sterke groei van lokale initiatieven in de leefomgeving. Dat gaat van gebruik van leegstaande gebouwen tot stadslandbouw op braakliggende terreintjes tot organische gebiedsontwikkeling. Aanvankelijk waren het vaak tijdelijke projecten in de pauze van de ruimtelijke ontwikkeling, veroorzaakt door de economische crisis. Maar burgers en professionals ontdekken hoe leuk het is om zelf je leefomgeving vorm te geven – je eigen woning, je eigen buurthuis, je eigen sociale onderneming – om zelf de stad te maken.

Nieuwe energie komt vrij, bewoners nemen het publiek domein in bezit, publieke waarden zijn belangrijker dan zo veel mogelijk geld verdienen, nieuwe vormen van collectieve samenwerking ontstaan. Na een aantal jaren pionieren dienen zich vragen aan. Bijvoorbeeld hoe projecten die draaien op onvermoeibare vrijwilligers en/of tijdelijke subsidies gecontinueerd kunnen worden. En: we vinden het denken in de tegenstelling bewoners-gebruikers versus overheid en marktpartijen niet productief, maar hoe kunnen lokale initiatieven dan doordringen in de institutionele praktijk van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling? De volgende fase van de burgerinitiatieven dient zich aan; hoe ziet die eruit?

De publicatie bevat bijdragen van: Joachim Meerkerk (Pakhuis De Zwijger); Marije van den Berg / Marit Overbeek (Stadslab Leiden / Utrechtse Ruimtemakers); Arie Lengkeek (AIR Rotterdam); Joost Beunderman (00:/); Saskia Beer / Sabrina Lindemann / Emilie Vlieger (Glamourmanifest / OpTrek Binckhorst / MeerMerwede); Frans Soeterbroek; Zef Hemel (Universiteit van Amsterdam); Simon Franke / Arnold Reijndorp / Bart Lammers; Marc Holvoet / Ed Ravensbergen / Peter Paul Witsen (NieuwBruut); Sjors de Vries (Ruimtevolk).

Meer informatie: trancity.nl