Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

24 februari 2020

1 minuut

Nieuws Het aantal XXL-distributiecentra neemt toe, in 2019 alleen al werden er 19 geopend en nog eens 12 aangekondigd. Dit grote aantal zet de discussie over verdozing van het landschap op scherp, zegt Réne Buck van Buck Consultants International (BCI). Hij pleit voor een nationale taskforce om die in goede banen te leiden.

Het ontbreekt volgens Buck in veel provincies aan handvatten en richtlijnen. Om op de trend van de verdozing te kunnen inspelen, is volgens hem meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening nodig. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften. 

Met de door hem bepleite taskforce kan het probleem op drie schaalniveaus worden aangepakt.

  • Niveau 1: Regionale bedrijventerreinplanning – De groei kan voor een deel op bestaande terreinen worden opgevangen, maar de mogelijkheid tot expanderen moet makkelijker worden. BCI stelt daarom voor onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijventerreinen: logistieke parken, gemengde bedrijventerreinen en bestaande terreinen die geherstructureerd kunnen worden.
  • Niveau 2: Individuele terreinen – Er zullen voorwaarden opgesteld moeten worden voor de verhouding tussen gebouwomvang-kavelgrootte en het optiebeleid 
  • Niveau 3: Gebouwniveau – Hierbij gaat het om duurzaamheidseisen en de multifunctionaliteit van het gebouw. 


Cover: Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het hele artikel is te lezen op stadszaken.nl


Cover: ‘Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar’Meest recent

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023