Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar door Frans Berkelaar (bron: Flickr)

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

24 februari 2020

1 minuut

Nieuws Het aantal XXL-distributiecentra neemt toe, in 2019 alleen al werden er 19 geopend en nog eens 12 aangekondigd. Dit grote aantal zet de discussie over verdozing van het landschap op scherp, zegt Réne Buck van Buck Consultants International (BCI). Hij pleit voor een nationale taskforce om die in goede banen te leiden.

Het ontbreekt volgens Buck in veel provincies aan handvatten en richtlijnen. Om op de trend van de verdozing te kunnen inspelen, is volgens hem meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening nodig. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften. 

Met de door hem bepleite taskforce kan het probleem op drie schaalniveaus worden aangepakt.

  • Niveau 1: Regionale bedrijventerreinplanning – De groei kan voor een deel op bestaande terreinen worden opgevangen, maar de mogelijkheid tot expanderen moet makkelijker worden. BCI stelt daarom voor onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijventerreinen: logistieke parken, gemengde bedrijventerreinen en bestaande terreinen die geherstructureerd kunnen worden.
  • Niveau 2: Individuele terreinen – Er zullen voorwaarden opgesteld moeten worden voor de verhouding tussen gebouwomvang-kavelgrootte en het optiebeleid 
  • Niveau 3: Gebouwniveau – Hierbij gaat het om duurzaamheidseisen en de multifunctionaliteit van het gebouw. 


Cover: Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het hele artikel is te lezen op stadszaken.nl


Cover: ‘Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar’ door Frans Berkelaar (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023