Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

24 februari 2020

1 minuut

Nieuws
Het aantal XXL-distributiecentra neemt toe, in 2019 alleen al werden er 19 geopend en nog eens 12 aangekondigd. Dit grote aantal zet de discussie over verdozing van het landschap op scherp, zegt Réne Buck van Buck Consultants International (BCI). Hij pleit voor een nationale taskforce om die in goede banen te leiden.

Het ontbreekt volgens Buck in veel provincies aan handvatten en richtlijnen. Om op de trend van de verdozing te kunnen inspelen, is volgens hem meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening nodig. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften. 

Met de door hem bepleite taskforce kan het probleem op drie schaalniveaus worden aangepakt.

  • Niveau 1: Regionale bedrijventerreinplanning – De groei kan voor een deel op bestaande terreinen worden opgevangen, maar de mogelijkheid tot expanderen moet makkelijker worden. BCI stelt daarom voor onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijventerreinen: logistieke parken, gemengde bedrijventerreinen en bestaande terreinen die geherstructureerd kunnen worden.
  • Niveau 2: Individuele terreinen – Er zullen voorwaarden opgesteld moeten worden voor de verhouding tussen gebouwomvang-kavelgrootte en het optiebeleid 
  • Niveau 3: Gebouwniveau – Hierbij gaat het om duurzaamheidseisen en de multifunctionaliteit van het gebouw. 


Cover: Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het hele artikel is te lezen op stadszaken.nl


Cover: ‘Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar’Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022