Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar door Frans Berkelaar (bron: Flickr)

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

24 februari 2020

1 minuut

Nieuws Het aantal XXL-distributiecentra neemt toe, in 2019 alleen al werden er 19 geopend en nog eens 12 aangekondigd. Dit grote aantal zet de discussie over verdozing van het landschap op scherp, zegt Réne Buck van Buck Consultants International (BCI). Hij pleit voor een nationale taskforce om die in goede banen te leiden.

Het ontbreekt volgens Buck in veel provincies aan handvatten en richtlijnen. Om op de trend van de verdozing te kunnen inspelen, is volgens hem meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening nodig. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften. 

Met de door hem bepleite taskforce kan het probleem op drie schaalniveaus worden aangepakt.

  • Niveau 1: Regionale bedrijventerreinplanning – De groei kan voor een deel op bestaande terreinen worden opgevangen, maar de mogelijkheid tot expanderen moet makkelijker worden. BCI stelt daarom voor onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijventerreinen: logistieke parken, gemengde bedrijventerreinen en bestaande terreinen die geherstructureerd kunnen worden.
  • Niveau 2: Individuele terreinen – Er zullen voorwaarden opgesteld moeten worden voor de verhouding tussen gebouwomvang-kavelgrootte en het optiebeleid 
  • Niveau 3: Gebouwniveau – Hierbij gaat het om duurzaamheidseisen en de multifunctionaliteit van het gebouw. 


Cover: Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het hele artikel is te lezen op stadszaken.nl


Cover: ‘Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar’ door Frans Berkelaar (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024