platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

Réne Buck bepleit taskforce voor aanpak verdozing

Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het aantal XXL-distributiecentra neemt toe, in 2019 alleen al werden er 19 geopend en nog eens 12 aangekondigd. Dit grote aantal zet de discussie over verdozing van het landschap op scherp, zegt Réne Buck van Buck Consultants International (BCI). Hij pleit voor een nationale taskforce om die in goede banen te leiden.

Het ontbreekt volgens Buck in veel provincies aan handvatten en richtlijnen. Om op de trend van de verdozing te kunnen inspelen, is volgens hem meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening nodig. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften. 

Met de door hem bepleite taskforce kan het probleem op drie schaalniveaus worden aangepakt.

  • Niveau 1: Regionale bedrijventerreinplanning – De groei kan voor een deel op bestaande terreinen worden opgevangen, maar de mogelijkheid tot expanderen moet makkelijker worden. BCI stelt daarom voor onderscheid te maken tussen verschillende typen bedrijventerreinen: logistieke parken, gemengde bedrijventerreinen en bestaande terreinen die geherstructureerd kunnen worden.
  • Niveau 2: Individuele terreinen – Er zullen voorwaarden opgesteld moeten worden voor de verhouding tussen gebouwomvang-kavelgrootte en het optiebeleid 
  • Niveau 3: Gebouwniveau – Hierbij gaat het om duurzaamheidseisen en de multifunctionaliteit van het gebouw. 


Cover: Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -” (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Het hele artikel is te lezen op stadszaken.nl