Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester -> verdozing door Maarten van Maanen (bron: Flickr)

Tweede Kamer steekt stokje voor verdozing

9 december 2019

1 minuut

Nieuws Er moet een rem komen op de uitbreiding van grote distributiecentra, die leidt tot verdozing van het landschap. Daartoe heeft de Tweede Kamer een motie van CDA en ChristenUnie aangenomen, met alleen de PVV tegen. De indieners Amhaouch (CDA) en Bruins (CU) vragen zich af of het met de opkomst van robotica in de toekomst nog wel nodig is om zulke grote distributiecentra te bouwen.

Provincies
Niet alleen het Rijk moet met maatregelen komen, ook provincies moeten hun steentje bijdragen. Op dit moment bouwen grote logistieke bedrijven vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Door de toenemende maatschappelijke onrust zijn de eerste stappen al genomen. Zo besloot Gelderland nog maar op drie locaties logistieke centra toe te laten. 

Onlangs pleitte het College van Rijksadviseurs ook voor meer regie op dit onderwerp. 

Cover: Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester

Verder lezen op nieuwsbladtransport.nl


Cover: ‘Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester -> verdozing’ door Maarten van Maanen (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024