Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester -> verdozing

Tweede Kamer steekt stokje voor verdozing

9 december 2019

1 minuut

Nieuws Er moet een rem komen op de uitbreiding van grote distributiecentra, die leidt tot verdozing van het landschap. Daartoe heeft de Tweede Kamer een motie van CDA en ChristenUnie aangenomen, met alleen de PVV tegen. De indieners Amhaouch (CDA) en Bruins (CU) vragen zich af of het met de opkomst van robotica in de toekomst nog wel nodig is om zulke grote distributiecentra te bouwen.

Provincies
Niet alleen het Rijk moet met maatregelen komen, ook provincies moeten hun steentje bijdragen. Op dit moment bouwen grote logistieke bedrijven vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Door de toenemende maatschappelijke onrust zijn de eerste stappen al genomen. Zo besloot Gelderland nog maar op drie locaties logistieke centra toe te laten. 

Onlangs pleitte het College van Rijksadviseurs ook voor meer regie op dit onderwerp. 

Cover: Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester

Verder lezen op nieuwsbladtransport.nl


Cover: ‘Zone picking" (CC BY-SA 2.0) by maartmeester -> verdozing’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022