Regionale afstemming op de woningmarkt

28 mei 2013

2 minuten

Verslag
Het blijft altijd de vraag in hoeverre de woningmarkt lokaal of regionaal is. Wat is dan het nut en de noodzaak van regionaal afstemmen? Inwoners van een bepaalde kern zijn vaak niet eens bereid om in een andere kern in dezelfde gemeente te gaan wonen. Onderzoeksbureau Companen en het Economisch instituut van de bouw (EIB) hebben beide onderzoek uitgevoerd naar regionale afstemming en hebben verschillende visies op dit onderwerp.

Sessieverslag NEPROM Dag van de Projectontwikkeling, 23 mei 2013

Hoe is het mogelijk om in de huidige economische crisis de nieuwbouwmarkt uit het slop te trekken en de verkoop te stimuleren? Gedurende deze sessie lichtte EIB-directeur Taco van Hoek zijn lopend onderzoek nader toe. In het onderzoek wordt zowel input van gemeenten, corporaties als ontwikkelaars gevraagd. Wat zijn nu de knoppen waaraan gedraaid kan worden en waarom? Taco van Hoek is van mening dat “Wie bouwt, verkoopt!”. Men moet vertrouwen hebben dat het project er ook echt gaat komen. Het is niet nodig om projecten op slot te zetten vanwege de beperkte concurrentie binnen de nieuwbouw en al helemaal over gemeentegrenzen.

Jos Feijtel (directeur Wonen-Innovatie-Werkplaats) en Wiepke van Erp Taalman Kip (directeur Companen) hebben op basis van hun onderzoek een andere visie ontwikkeld. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat er binnen de huidige mogelijkheden en ruimte nog wél ontwikkeld kan worden. Dit betekent voorrang geven aan projecten waarbij “alles klopt” zodat er in ieder geval nog enkele projecten van de grond komen. Zij hebben met de lokale praktijk (gemeenten, ontwikkelaars en makelaars) in diverse plaatsen in het land een prioritering in projecten aangebracht zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover stond. Belangrijke punten bij een dergelijk traject zijn: vertrouwen, samen inzien dat er een probleem is en gemeenten moeten concreet durven worden.

Vanuit de zaal zijn de reacties somber: “Je kunt de wereld niet maken” en “De huidige problemen poetsen we niet zomaar weg”. De conclusie is dat we moeten accepteren dat we in de problemen zitten. De grote winst van dit alles is wel dat er eindelijk wordt nagedacht over de opnamecapaciteit en er niet overal meer energie in wordt gestopt. Wel blijven reserveringen van mogelijkheden nuttig voor wanneer de markt weer aantrekt. Er moet alleen nog niet verder geïnvesteerd worden in dergelijke projecten.

Belangrijke leerpunten en mogelijkheden tot vervolgonderzoek uit deze sessie zijn:

• Vanuit gemeenten ontbreekt vaak een analyse wat betreft het nut en de noodzaak van een woningbouwinvestering en de mogelijke alternatieven. Het is belangrijk om dit inzicht wel te hebben om een goede investeringsbeslissing te kunnen maken.
• Leer van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Toets projecten ook in goede tijden.
• Maak gebruik van flexibele grondprijzen. Gemeenten die flexibel zijn omgegaan met hun grondprijzen hebben de afgelopen periode minder problemen gehad.
• Het is belangrijk om ook de bestaande voorraad in beweging te krijgen. Veel gemeenten maken nu al gebruik van de starterslening. Dit zou goed regionaal opgepakt kunnen worden.
• Wat is het effect van financieringscondities op de afzetbaarheid van nieuwbouwwoningen?
• Kopers krijgen voor nieuwbouw en bestaande woningen op basis van eenzelfde woningprijs een zelfde hypotheek voor beide woningen. De lasten zijn echter vaak bij bestaande woningen veel hoger vanwege hogere energiekosten. Kan er rekening worden gehouden in hypotheken met woninglasten?

Zie ook:


Portret - Isabelle van den Bouwhuijsen

Door Isabelle van den Bouwhuijsen

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Consultant at Deloitte Real Estate Advisory


Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022