platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Riek Bakker: laten we nu eens fundamentele ruimtelijke keuzes maken

Riek Bakker: laten we nu eens fundamentele ruimtelijke keuzes maken

riek bakker 2

"Doorgaan met bouwen, maar niet meer in de drassige Randstad." Stedenbouwkundige Riek Bakker, bekend van onder meer Leidsche Rijn in Utrecht en de Kop van Zuid in Rotterdam, zag haar eigen huis wegzakken in het veen van het Groene Hart en pleit in een interview in de Volkskrant voor rigoureus andere keuzes voor de inrichting van Nederland.

Bakker breekt begin september een lans om nu eens de problemen te benoemen die stelselmatig en collectief ontkend worden. Hoewel een complete stad als Gouda langzaam wegzakt, denkt Bakker dat er nauwelijks over gesproken wordt omdat de ondergrond geen sexy onderwerp is.

Zo kreeg zij zelf te maken met ernstige verzakking van haar woning in de Krimpenerwaard, door inklinkend veen. Volgens Bakker hebben veel meer mensen te maken met scheeftrekkende woningen als gevolg van de dalende veengrond, maar wordt het probleem nauwelijks benoemd. “Bij navraag bleek dat onnoemelijk veel mensen met verzakkingen te maken hebben. En iedereen vindt het fijn om het probleem te bagatelliseren.” 

Inklinkend veen en bijbehorende verzakkingen vormen een serieus probleem, waarbij onder meer klimaatverandering en de landbouw een versterkend effect hebben. Bakker wijst daarom op de noodzaak van een grondige analyse van grote problemen als klimaatverandering, woningtekort, bodemdaling en landbouw - om vervolgens ‘fundamentele keuzes’ voor de inrichting van Nederland niet te schuwen.

De emeritus hoogleraar stedenbouw geeft alvast een voorschot voor zo´n visie: wel doorgaan met bouwen vanwege de enorme woningnood, maar dit niet meer in laaggelegen veenweidegebieden doen. “We hebben al een geweldige infrastructuur. Je moet die hogesnelheidslijn van de Randstad naar Groningen aanleggen en daar dan, in Groningen, gaan bouwen.”


Cover: Ineke Lammers

Lees het hele interview op de website van de Volkskrant