riek bakker 2

Riek Bakker: laten we nu eens fundamentele ruimtelijke keuzes maken

9 september 2020

2 minuten

Persoonlijk "Doorgaan met bouwen, maar niet meer in de drassige Randstad." Stedenbouwkundige Riek Bakker, bekend van onder meer Leidsche Rijn in Utrecht en de Kop van Zuid in Rotterdam, zag haar eigen huis wegzakken in het veen van het Groene Hart en pleit in een interview in de Volkskrant voor rigoureus andere keuzes voor de inrichting van Nederland.

Bakker breekt begin september een lans om nu eens de problemen te benoemen die stelselmatig en collectief ontkend worden. Hoewel een complete stad als Gouda langzaam wegzakt, denkt Bakker dat er nauwelijks over gesproken wordt omdat de ondergrond geen sexy onderwerp is.

Zo kreeg zij zelf te maken met ernstige verzakking van haar woning in de Krimpenerwaard, door inklinkend veen. Volgens Bakker hebben veel meer mensen te maken met scheeftrekkende woningen als gevolg van de dalende veengrond, maar wordt het probleem nauwelijks benoemd. “Bij navraag bleek dat onnoemelijk veel mensen met verzakkingen te maken hebben. En iedereen vindt het fijn om het probleem te bagatelliseren.” 

Inklinkend veen en bijbehorende verzakkingen vormen een serieus probleem, waarbij onder meer klimaatverandering en de landbouw een versterkend effect hebben. Bakker wijst daarom op de noodzaak van een grondige analyse van grote problemen als klimaatverandering, woningtekort, bodemdaling en landbouw - om vervolgens ‘fundamentele keuzes’ voor de inrichting van Nederland niet te schuwen.

De emeritus hoogleraar stedenbouw geeft alvast een voorschot voor zo´n visie: wel doorgaan met bouwen vanwege de enorme woningnood, maar dit niet meer in laaggelegen veenweidegebieden doen. “We hebben al een geweldige infrastructuur. Je moet die hogesnelheidslijn van de Randstad naar Groningen aanleggen en daar dan, in Groningen, gaan bouwen.”


Cover: Ineke Lammers

Lees het hele interview op de website van de Volkskrant


Cover: ‘riek bakker 2’Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024