Riek bakker als spreker

Riek Bakker: “Ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer”

26 mei 2020

2 minuten

Persoonlijk Stedenbouwkundige Riek Bakker pleit in Ruimte en Wonen voor een sterkere visie vanuit de overheid op de ruimtelijke opgaven, met daarin minder plaats voor vertraging. “We zitten in een beleidscultuur, waarin het uitspreken van intenties, ondertekenen van convenanten en vaststellen van nota’s belangrijker lijkt dan de uitvoering.”

Volgens Bakker is de grootste oorzaak voor dit euvel de veranderde bestuurlijke constellatie. “Ontwerpers hebben geen benul hoe de politiek werkt en ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer. Ik heb geleerd om naar het bestuur te gaan, (…) maar de huidige bestuurders krijgen geen ontwerpers meer te zien.”

Bakker is daarom ook niet te spreken over de decentralisatie en de ontvlechting van het ministerie van Volkshuisvesting, RO en Milieu (VROM), waarna de losse taken verdeeld zijn over departementen. “Veel kennis en kunde op nationale schaal is verloren gegaan. Ruimtelijke ordening komt er kort gezegd op neer dat elke gemeente haar problemen zelf moet op zien te knappen en dat is knap ingewikkeld.”

Eindeloos geduld

Ze ziet ook een lichtpunt: in de Randstad loopt het bestuurlijk beter. “Het gezegde was altijd: hoe dichter bij de Randstad, hoe rotter het wordt met de bestuurlijke samenwerking; steden en provincies die elkaar de tent uitvochten, rivaliteit tussen steden. Na het totaal wegvallen van enige visie of hulp van het Rijk is de samenwerking verbeterd, dat zie ik ook, maar dan nog: gemeenten en regio’s kunnen het niet alleen.”

Hoe moet het dan wel? Bakker pleit voor het aan elkaar koppelen van klimaat en woningbouwopgaven. “De regionale visie moet ontstaan door een zichtbare weging van de verschillende factoren, misschien wel commissies voor gebiedsontwikkeling, waar ook burgers en bedrijven deel van uit maken.” De oplossing ligt volgens haar niet in de discussies over aantallen woningen en het verzinnen van ad hoc-oplossingen. “Mijn ervaring is, dat gesprekken met burgers en bestuurders op elkaar lijken: ze kosten veel tijd, vragen eindeloos geduld en uitleg, maar leveren betere plannen op!”

Cover: Ineke Lammers

Lees het volledige interview op Ruimte en Wonen


Cover: ‘Riek bakker als spreker’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023