Riek bakker als spreker

Riek Bakker: “Ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer”

26 mei 2020

2 minuten

Persoonlijk Stedenbouwkundige Riek Bakker pleit in Ruimte en Wonen voor een sterkere visie vanuit de overheid op de ruimtelijke opgaven, met daarin minder plaats voor vertraging. “We zitten in een beleidscultuur, waarin het uitspreken van intenties, ondertekenen van convenanten en vaststellen van nota’s belangrijker lijkt dan de uitvoering.”

Volgens Bakker is de grootste oorzaak voor dit euvel de veranderde bestuurlijke constellatie. “Ontwerpers hebben geen benul hoe de politiek werkt en ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer. Ik heb geleerd om naar het bestuur te gaan, (…) maar de huidige bestuurders krijgen geen ontwerpers meer te zien.”

Bakker is daarom ook niet te spreken over de decentralisatie en de ontvlechting van het ministerie van Volkshuisvesting, RO en Milieu (VROM), waarna de losse taken verdeeld zijn over departementen. “Veel kennis en kunde op nationale schaal is verloren gegaan. Ruimtelijke ordening komt er kort gezegd op neer dat elke gemeente haar problemen zelf moet op zien te knappen en dat is knap ingewikkeld.”

Eindeloos geduld

Ze ziet ook een lichtpunt: in de Randstad loopt het bestuurlijk beter. “Het gezegde was altijd: hoe dichter bij de Randstad, hoe rotter het wordt met de bestuurlijke samenwerking; steden en provincies die elkaar de tent uitvochten, rivaliteit tussen steden. Na het totaal wegvallen van enige visie of hulp van het Rijk is de samenwerking verbeterd, dat zie ik ook, maar dan nog: gemeenten en regio’s kunnen het niet alleen.”

Hoe moet het dan wel? Bakker pleit voor het aan elkaar koppelen van klimaat en woningbouwopgaven. “De regionale visie moet ontstaan door een zichtbare weging van de verschillende factoren, misschien wel commissies voor gebiedsontwikkeling, waar ook burgers en bedrijven deel van uit maken.” De oplossing ligt volgens haar niet in de discussies over aantallen woningen en het verzinnen van ad hoc-oplossingen. “Mijn ervaring is, dat gesprekken met burgers en bestuurders op elkaar lijken: ze kosten veel tijd, vragen eindeloos geduld en uitleg, maar leveren betere plannen op!”

Cover: Ineke Lammers

Lees het volledige interview op Ruimte en Wonen


Cover: ‘Riek bakker als spreker’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024