wageningen omgeving

'Rijk moet de regie nemen bij inrichting leefomgeving'

17 december 2018

1 minuut

Nieuws Voor het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken ligt de verantwoordelijkheid bij lokale partijen. Om de leefomgeving fundamenteel te verbeteren, moet het Rijk echter de regie nemen. Dat schrijven Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman en Daan Zandbelt (Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving) in de deze maand verschenen publicatie Panorama Nederland.

Panorama Nederland als toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama en een publicatie waarin de keuzes en principes worden toegelicht. Een leidend thema van het toekomstperspectief is landschapsbehoud en –verbetering.

Verplichte zonnepanelen
De Rijksadviseurs zijn tegen bouwen in het groen. Bouwen buiten de stad is weliswaar goedkoper en makkelijker, maar doet af aan het landschap. Een stad waar mensen dichter bij hun werk wonen en gebruik kunnen maken van goede ov-verbindingen, heeft volgens de adviseurs meer te bieden.

Daarnaast pleit het drietal voor een wet die een minimumaantal zonnepanelen op daken verplicht stelt, om te voorkomen dat weilanden hiermee volgebouwd worden. Voor de warmtevoorziening prefereren zij warmtenetten en geothermie boven groen gas en elektrische boilers.

Bekijk hier het toekomstperspectief Panorama Nederland

Lees een uitgebreide analyse op fd.nl.


Cover: ‘wageningen omgeving’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023