platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Rijk moet de regie nemen bij inrichting leefomgeving’

‘Rijk moet de regie nemen bij inrichting leefomgeving’

wageningen omgeving

Voor het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken ligt de verantwoordelijkheid bij lokale partijen. Om de leefomgeving fundamenteel te verbeteren, moet het Rijk echter de regie nemen. Dat schrijven Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman en Daan Zandbelt (Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving) in de deze maand verschenen publicatie Panorama Nederland.

Panorama Nederland als toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama en een publicatie waarin de keuzes en principes worden toegelicht. Een leidend thema van het toekomstperspectief is landschapsbehoud en –verbetering.

Verplichte zonnepanelen
De Rijksadviseurs zijn tegen bouwen in het groen. Bouwen buiten de stad is weliswaar goedkoper en makkelijker, maar doet af aan het landschap. Een stad waar mensen dichter bij hun werk wonen en gebruik kunnen maken van goede ov-verbindingen, heeft volgens de adviseurs meer te bieden.

Daarnaast pleit het drietal voor een wet die een minimumaantal zonnepanelen op daken verplicht stelt, om te voorkomen dat weilanden hiermee volgebouwd worden. Voor de warmtevoorziening prefereren zij warmtenetten en geothermie boven groen gas en elektrische boilers.

Bekijk hier het toekomstperspectief Panorama Nederland

Lees een uitgebreide analyse op fd.nl.