wageningen omgeving

'Rijk moet de regie nemen bij inrichting leefomgeving'

17 december 2018

1 minuut

Nieuws Voor het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken ligt de verantwoordelijkheid bij lokale partijen. Om de leefomgeving fundamenteel te verbeteren, moet het Rijk echter de regie nemen. Dat schrijven Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman en Daan Zandbelt (Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving) in de deze maand verschenen publicatie Panorama Nederland.

Panorama Nederland als toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama en een publicatie waarin de keuzes en principes worden toegelicht. Een leidend thema van het toekomstperspectief is landschapsbehoud en –verbetering.

Verplichte zonnepanelen
De Rijksadviseurs zijn tegen bouwen in het groen. Bouwen buiten de stad is weliswaar goedkoper en makkelijker, maar doet af aan het landschap. Een stad waar mensen dichter bij hun werk wonen en gebruik kunnen maken van goede ov-verbindingen, heeft volgens de adviseurs meer te bieden.

Daarnaast pleit het drietal voor een wet die een minimumaantal zonnepanelen op daken verplicht stelt, om te voorkomen dat weilanden hiermee volgebouwd worden. Voor de warmtevoorziening prefereren zij warmtenetten en geothermie boven groen gas en elektrische boilers.

Bekijk hier het toekomstperspectief Panorama Nederland

Lees een uitgebreide analyse op fd.nl.


Cover: ‘wageningen omgeving’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024