2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px

RO-café Ruimte en Energie

29 september 2011

2 minuten

Verslag Kan energietransitie ingezet worden als katalysator voor provinciale ruimtelijke en economische opgaven? En andersom; hoe kan ruimtelijk beleid bijdragen aan het bereiken van de provinciale energiedoelstellingen? Wat doen landelijke en lokale overheden al? En de markt? Welke rol ligt er dan nog voor de provincie? Deze vragen stonden centraal in het RO-café Ruimte en Energie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het gelijknamige onderzoekstraject naar het provinciale energiebeleid en de ruimtelijke impact daarvan.

Energie is powered by Ruimte is powered by Energie is...

Tijdens deze middag werd de dialoog aangegaan tussen, zoals gespreksleider Tracy Metz het noemde, de ‘hectare-hoek’ en de ‘WATT-hoek’. Oftewel de benadering van de energiedoelstellingen vanuit de ruimtelijke ordening (Provincie, Planbureau voor de leefomgeving) en de energie (Essent, FloraHolland). De energieopgave is immers bij uitstek een kwestie van gedeeld belang. Metz illustreert aan de hand van onderzoek van Marc Joubert2 de ruimtelijke implicatie van de energieopgave: de benodigde oppervlakte om aan de provinciale energie-opgave te voldoen, varieert van 1,8 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van windenergie, tot maar liefst 82 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van bio-aardgas. Denken in combinaties, drie dimensies en samenwerkingsverbanden is dan ook een vereiste. De initiatieven die deze middag aan bod kwamen, varieerden van de levering van restwarmte door particulieren tot diepe geothermie.

Energie vormt de ruimte

Anton van Hoorn (Planbureau voor de leefomgeving), gaf zijn visie op de stand van zaken van de energietransitie, hoewel deze nog in de beginfase is. De toepassing van nieuwe energietechnieken, die nodig zijn om aan de Europese doelstellingen te voldoen, brengen ingrijpende ruimtelijke consequenties met zich mee. Vanwege de Europese doelstellingen is de transitie naar een substantieel deel hernieuwbare energie en een drastische verlaging van de CO2-uitstoot niet vrijblijvend. “De overheid heeft er alle belang bij dat het tijdig lukt”, aldus Van Hoorn.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px’


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024