2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px

RO-café Ruimte en Energie

29 september 2011

2 minuten

Verslag Kan energietransitie ingezet worden als katalysator voor provinciale ruimtelijke en economische opgaven? En andersom; hoe kan ruimtelijk beleid bijdragen aan het bereiken van de provinciale energiedoelstellingen? Wat doen landelijke en lokale overheden al? En de markt? Welke rol ligt er dan nog voor de provincie? Deze vragen stonden centraal in het RO-café Ruimte en Energie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het gelijknamige onderzoekstraject naar het provinciale energiebeleid en de ruimtelijke impact daarvan.

Energie is powered by Ruimte is powered by Energie is...

Tijdens deze middag werd de dialoog aangegaan tussen, zoals gespreksleider Tracy Metz het noemde, de ‘hectare-hoek’ en de ‘WATT-hoek’. Oftewel de benadering van de energiedoelstellingen vanuit de ruimtelijke ordening (Provincie, Planbureau voor de leefomgeving) en de energie (Essent, FloraHolland). De energieopgave is immers bij uitstek een kwestie van gedeeld belang. Metz illustreert aan de hand van onderzoek van Marc Joubert2 de ruimtelijke implicatie van de energieopgave: de benodigde oppervlakte om aan de provinciale energie-opgave te voldoen, varieert van 1,8 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van windenergie, tot maar liefst 82 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van bio-aardgas. Denken in combinaties, drie dimensies en samenwerkingsverbanden is dan ook een vereiste. De initiatieven die deze middag aan bod kwamen, varieerden van de levering van restwarmte door particulieren tot diepe geothermie.

Energie vormt de ruimte

Anton van Hoorn (Planbureau voor de leefomgeving), gaf zijn visie op de stand van zaken van de energietransitie, hoewel deze nog in de beginfase is. De toepassing van nieuwe energietechnieken, die nodig zijn om aan de Europese doelstellingen te voldoen, brengen ingrijpende ruimtelijke consequenties met zich mee. Vanwege de Europese doelstellingen is de transitie naar een substantieel deel hernieuwbare energie en een drastische verlaging van de CO2-uitstoot niet vrijblijvend. “De overheid heeft er alle belang bij dat het tijdig lukt”, aldus Van Hoorn.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px’


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023