2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px

RO-café Ruimte en Energie

29 september 2011

2 minuten

Verslag Kan energietransitie ingezet worden als katalysator voor provinciale ruimtelijke en economische opgaven? En andersom; hoe kan ruimtelijk beleid bijdragen aan het bereiken van de provinciale energiedoelstellingen? Wat doen landelijke en lokale overheden al? En de markt? Welke rol ligt er dan nog voor de provincie? Deze vragen stonden centraal in het RO-café Ruimte en Energie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het gelijknamige onderzoekstraject naar het provinciale energiebeleid en de ruimtelijke impact daarvan.

Energie is powered by Ruimte is powered by Energie is...

Tijdens deze middag werd de dialoog aangegaan tussen, zoals gespreksleider Tracy Metz het noemde, de ‘hectare-hoek’ en de ‘WATT-hoek’. Oftewel de benadering van de energiedoelstellingen vanuit de ruimtelijke ordening (Provincie, Planbureau voor de leefomgeving) en de energie (Essent, FloraHolland). De energieopgave is immers bij uitstek een kwestie van gedeeld belang. Metz illustreert aan de hand van onderzoek van Marc Joubert2 de ruimtelijke implicatie van de energieopgave: de benodigde oppervlakte om aan de provinciale energie-opgave te voldoen, varieert van 1,8 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van windenergie, tot maar liefst 82 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van bio-aardgas. Denken in combinaties, drie dimensies en samenwerkingsverbanden is dan ook een vereiste. De initiatieven die deze middag aan bod kwamen, varieerden van de levering van restwarmte door particulieren tot diepe geothermie.

Energie vormt de ruimte

Anton van Hoorn (Planbureau voor de leefomgeving), gaf zijn visie op de stand van zaken van de energietransitie, hoewel deze nog in de beginfase is. De toepassing van nieuwe energietechnieken, die nodig zijn om aan de Europese doelstellingen te voldoen, brengen ingrijpende ruimtelijke consequenties met zich mee. Vanwege de Europese doelstellingen is de transitie naar een substantieel deel hernieuwbare energie en een drastische verlaging van de CO2-uitstoot niet vrijblijvend. “De overheid heeft er alle belang bij dat het tijdig lukt”, aldus Van Hoorn.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px’


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023