2011.09.29_RO-café Ruimte en Energie 480px

RO-café Ruimte en Energie

29 september 2011

2 minuten

Verslag
Kan energietransitie ingezet worden als katalysator voor provinciale ruimtelijke en economische opgaven? En andersom; hoe kan ruimtelijk beleid bijdragen aan het bereiken van de provinciale energiedoelstellingen? Wat doen landelijke en lokale overheden al? En de markt? Welke rol ligt er dan nog voor de provincie? Deze vragen stonden centraal in het RO-café Ruimte en Energie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het gelijknamige onderzoekstraject naar het provinciale energiebeleid en de ruimtelijke impact daarvan.

Energie is powered by Ruimte is powered by Energie is...

Tijdens deze middag werd de dialoog aangegaan tussen, zoals gespreksleider Tracy Metz het noemde, de ‘hectare-hoek’ en de ‘WATT-hoek’. Oftewel de benadering van de energiedoelstellingen vanuit de ruimtelijke ordening (Provincie, Planbureau voor de leefomgeving) en de energie (Essent, FloraHolland). De energieopgave is immers bij uitstek een kwestie van gedeeld belang. Metz illustreert aan de hand van onderzoek van Marc Joubert2 de ruimtelijke implicatie van de energieopgave: de benodigde oppervlakte om aan de provinciale energie-opgave te voldoen, varieert van 1,8 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van windenergie, tot maar liefst 82 keer de oppervlakte van de provincie bij gebruik van bio-aardgas. Denken in combinaties, drie dimensies en samenwerkingsverbanden is dan ook een vereiste. De initiatieven die deze middag aan bod kwamen, varieerden van de levering van restwarmte door particulieren tot diepe geothermie.

Energie vormt de ruimte

Anton van Hoorn (Planbureau voor de leefomgeving), gaf zijn visie op de stand van zaken van de energietransitie, hoewel deze nog in de beginfase is. De toepassing van nieuwe energietechnieken, die nodig zijn om aan de Europese doelstellingen te voldoen, brengen ingrijpende ruimtelijke consequenties met zich mee. Vanwege de Europese doelstellingen is de transitie naar een substantieel deel hernieuwbare energie en een drastische verlaging van de CO2-uitstoot niet vrijblijvend. “De overheid heeft er alle belang bij dat het tijdig lukt”, aldus Van Hoorn.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Arienne Mak

Door Arienne Mak

Projectmedewerker bij Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022