Thumb_retail winkels_0_667px

Roep om meer regulering winkelmarkt

3 april 2013

2 minuten

Nieuws Alleen interventie van provincies kan voorkomen dat de winkelmarkt de kantorenmarkt achternagaat. Een sterk restrictief beleid kan ontwikkelaars en beleggers dwingen tot toepassing van ‘weinig nieuw voor veel oud’.

Dat was de conclusie van een rondetafelgesprek op initiatief van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in samenwerking met Vastgoedmarkt. Daarvan staat een uitgebreid verslag in Vastgoedmarkt van maart 2013, die vandaag verschijnt.

‘Tal van gemeenten zitten momenteel met overtollige grond, Nijmegen, Almere, noem maar op. Dat leidt ertoe dat steeds meer gemeenten voor bijvoorbeeld grootschalige detailhandelsvestigingen ruimte bieden op bedrijventerreinen. De regie ontbreekt. Na een aantal jaren crisis en de toenemende invloed van internet op het aankoopproces is dat nu het beeld. De markt reguleert het niet’, aldus Ed Nozeman, gasthoogleraar bij de ASRE. Boris van der Gijp (director Strategy & Research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance), vult aan: ‘Dat ruimtelijke ordening en verdienen aan grondaankopen door elkaar lopen, is levensgevaarlijk. Het is aan provincies om te waken voor gemeentelijke excessen.’ Dat provincies niet vaak aan de bel trekken, is volgens Nozeman te wijten aan ‘desinteresse, onkunde, andere prioriteiten.’

Gevraagd naar de effecten van het huidige ruimtelijk beleid voor de leegstand zegt Jan Willem Speetjens (adviseur/marktonderzoeker Corio): ‘Ik heb geen glazen bol maar zie wel conjuncturele en structurele veranderingen die wijzen op meer leegstand.’ Volgens Speetjens zal er een flinke afwaardering moeten komen. Lagere huren zijn volgens hem ‘gegarandeerd onontkoombaar.’ Nozeman concludeert: ‘Er gaat zich een waterscheiding voltrekken. Zeker in crisistijd zie je een duidelijke kloof tussen winnaars en verliezers. In die zin gaat de winkelmarkt de kantorenmarkt achterna. Daaraan kunnen we maar weinig doen. Wellicht zijn er innovatieve ondernemers die iets aan die leegstand kunnen doen.’


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023