Thumb_retail winkels_0_667px

Roep om meer regulering winkelmarkt

3 april 2013

2 minuten

Nieuws Alleen interventie van provincies kan voorkomen dat de winkelmarkt de kantorenmarkt achternagaat. Een sterk restrictief beleid kan ontwikkelaars en beleggers dwingen tot toepassing van ‘weinig nieuw voor veel oud’.

Dat was de conclusie van een rondetafelgesprek op initiatief van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in samenwerking met Vastgoedmarkt. Daarvan staat een uitgebreid verslag in Vastgoedmarkt van maart 2013, die vandaag verschijnt.

‘Tal van gemeenten zitten momenteel met overtollige grond, Nijmegen, Almere, noem maar op. Dat leidt ertoe dat steeds meer gemeenten voor bijvoorbeeld grootschalige detailhandelsvestigingen ruimte bieden op bedrijventerreinen. De regie ontbreekt. Na een aantal jaren crisis en de toenemende invloed van internet op het aankoopproces is dat nu het beeld. De markt reguleert het niet’, aldus Ed Nozeman, gasthoogleraar bij de ASRE. Boris van der Gijp (director Strategy & Research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance), vult aan: ‘Dat ruimtelijke ordening en verdienen aan grondaankopen door elkaar lopen, is levensgevaarlijk. Het is aan provincies om te waken voor gemeentelijke excessen.’ Dat provincies niet vaak aan de bel trekken, is volgens Nozeman te wijten aan ‘desinteresse, onkunde, andere prioriteiten.’

Gevraagd naar de effecten van het huidige ruimtelijk beleid voor de leegstand zegt Jan Willem Speetjens (adviseur/marktonderzoeker Corio): ‘Ik heb geen glazen bol maar zie wel conjuncturele en structurele veranderingen die wijzen op meer leegstand.’ Volgens Speetjens zal er een flinke afwaardering moeten komen. Lagere huren zijn volgens hem ‘gegarandeerd onontkoombaar.’ Nozeman concludeert: ‘Er gaat zich een waterscheiding voltrekken. Zeker in crisistijd zie je een duidelijke kloof tussen winnaars en verliezers. In die zin gaat de winkelmarkt de kantorenmarkt achterna. Daaraan kunnen we maar weinig doen. Wellicht zijn er innovatieve ondernemers die iets aan die leegstand kunnen doen.’


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024