Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Ruimtelijke ontwikkeling is nu te vaak ruimtelijke stilstand

17 juni 2012

2 minuten

Nieuws Het omgevingsrecht in Nederland is uiterst gecompliceerd, duur in zijn toepassing en vaak vertragend voor het maken van (her)ontwikkelingsplannen van gebieden. Daarnaast is het ontwikkelingsproces de afgelopen jaren dichtgegroeid met een veelheid aan wederzijdse afhankelijkheden tussen publieke en private partijen.

“In theorie kunnen die checks and balances wellicht een optimaal product opleveren, maar in de praktijk is daar vaak geen sprake van. Elke verandering in de (markt)omstandigheden leidt tot vertragingen, omdat die als een bedreiging voor eerder bereikte onderhandelingsresultaten wordt ervaren. Resultaat: langdurige ontwikkel- en planningsprocessen met hoge bijkomende kosten en weinig flexibiliteit. Maar bovenal frustratie, verzuring en chagrijn; zeker in tijden waarin alles tegenzit. Markt en overheden moeten samen op zoek naar een nieuw evenwicht in de samenwerking.’’

Aan het woord is Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling.

De Zeeuw spreekt over ‘ontslakken’, met als doel de flexibiliteit te vergroten, de ‘time to market’ te verkorten, de kosten te reduceren en de mogelijkheden om adequater in te spelen op de wensen van eindgebruikers te vergroten. Daarmee wordt het product beter en goedkoper, komt professionaliteit beter tot z’n recht en wordt de arbeidsvreugde verhoogd. Dat is een gezamenlijke opgave voor markt, overheid en adviseurs. Dat betekent focus op de eigen rol en verantwoordelijkheden, en het beperken van de mogelijkheden om risico’s af te wentelen. Om het nieuwe wonen, werken en winkelen mogelijk te maken moeten overheden en marktpartijen zich van hun zelf gecreëerde beperkingen bevrijden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024