speelplaats gelderland

Samen thuis in de buurt

22 september 2017

2 minuten

Er was 7 jaar nodig om 160 verouderde huurwoningen in Wageningen te slopen en een mooie nieuwe buurt te bouwen. Een buurt die mede door de inwoners vorm heeft gekregen. Onder het motto ‘samen thuis in de buurt’ is een nieuwe wijk gebouwd met 117 sociale huurwoningen en 32 betaalbare koopwoningen. Afgelopen vrijdag zijn de inwoners met een knallend feest bedankt voor hun tijd, energie en geduld.

Tijdelijk ergens anders wonen

De woningen in Patrimonium zijn gebouwd in 1923 en moesten gesloopt worden. Alle buurtbewoners zijn daarom tijdelijk ergens anders gaan wonen. Voor een buurt is dit een ingrijpende gebeurtenis. Buren worden uit elkaar gehaald en sociale contacten in een wijk gaan vaak verloren. Woningcorporatie de Woningstichting wilde dit voorkomen. Daarom heeft de Woningstichting intensief samengewerkt met de buurtbewoners, welzijnsorganisatie Solidez en de gemeente Wageningen.

Goed wonen in Patrimonium

Via een breed sociaal traject zijn buurtbewoners betrokken bij hun nieuwe huis en wijk. Hierbinnen werd van alles georganiseerd: meer dan 450 huisbezoeken, 400 spreekuren, 7 bewonersavonden, 2 wijkschouwen, 4 inloophuizen, 100 wisselwoningen, een geschiedenisboek en 2 exposities. Het resultaat mag er zijn. Een prachtige wijk waar de leefbaarheid en sociale samenhang is toegenomen. En waar de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd. Kortom: een wijk waar het goed wonen is.

De provincie helpt

De provincie Gelderland steunde de wijkvernieuwing in Patrimonium. ‘Het project past heel goed bij verschillende doelen van de provincie.’ Legt gedeputeerde Bea Schouten uit. ‘Verouderde woningen zijn gesloopt en er zijn ruime, nieuwe woningen teruggebouwd. Dat sluit aan bij ons doel om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Net zo belangrijk is dat de herstructurering samen met de inwoners is gedaan. Dat maakt een prettige en leefbare wijk en dat is heel goed zichtbaar in het nieuwe Patrimonium.’

Programma’s Leefbaarheid en SteenGoed Benutten

Leefbare wijken is een belangrijk thema voor de provincie. Wijken met fijne woonplekken waar inwoners zich kunnen ontwikkelen, waar ze zich veilig en thuis voelen, en in verbinding staan met de buurt. De betrokkenheid van inwoners bij hun wijk zoals in Patrimonium is daarbij essentieel. Daarom werkt het provinciale programma Leefbaarheid aan de verbetering van de onderlinge verbondenheid tussen mensen in een wijk of dorp. Voor de aanpak van een fysiek gebied zoals Patrimonium ontwikkelde de provincie het programma SteenGoed Benutten. Daarin richten we ons op de aanpak van de bestaande bouw, met een focus op verduurzaming, transformatie en sloop-nieuwbouw.

Bron: Gelderland.nl


Cover: ‘speelplaats gelderland’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023

Modern appartementencomplex, Nijmegen door Tanya May (bron: Shutterstock)

Wie niet versnelt, lost het woningtekort zeker niet op

De adviseurs van Rho en RebelGroup brachten in opdracht van BZK in beeld waar de versnelling van de woningbouw op vastloopt. De eerste fase van planontwikkeling blijkt cruciaal. Een actieagenda moet uitkomst bieden.

Analyse

30 maart 2023

Iewan in Lent met binnentuin door ORIO Architecten (bron: ORIO Architecten)

Ecologisch wonen en werken - in groepsverband en met steun van de woningcorporatie

Het is altijd goed om bijzondere woonprojecten na verloop van tijd opnieuw te bezoeken. Architect Michael Post leidt acht jaar na de oplevering opnieuw rond in het collectieve woonwerkcomplex Iewan. De tevredenheid van bewoners is groot.

Casus

29 maart 2023