Thumb_onderzoek_0_667px

Saskia Sassen over het einde van de middenklasse

22 november 2012

2 minuten

Nieuws In haar nieuwste analyse bespreekt sociologe Saskia Sassen de wereldwijde massale verdrijving van mensen. Niet alleen vluchtelingen of de allerarmsten, maar ook de middenklasse, kleine winkeliers die verdreven worden door supermarkten, arbeiders die door te zwaar werk ongeschikt worden.

Mensen worden verdreven van sociale netwerken, huis en haard, werk. In Gesprek op 2 kondigt ze het einde van de middenklasse aan. Sterker nog; de armen en de rijken gaan de dienst uitmaken.

De natiestaat bestaat niet.

Naast een blik op globalisering en het wereldwijde kapitalisme, bespreekt Sassen de rol van Nederland in de wereld en onze democratie. Hoe staat Nederland ervoor in deze tijden van economische crisis, onzekerheid, groeiend nationalisme en Europese macht? Ook benoemt ze het nationalisme dat door globalisering steeds weer nieuw leven wordt ingeblazen, en hoe dat ons nostalgisch doet verlangen naar een natiestaat die ons beschermt. Maar eigenlijk is bescherming door die natiestaat een achterhaald begrip.

De vraag is dan ook; wat is de nieuwe vorm en betekenis van de natiestaat zoals we die kenden? Wat zijn de onvermijdelijke consequenties van de globalisering voor de wereld? Hoe gaan we anticiperen op uitsluiting van groepen mensen? Moet onze democratie op de schop en hoe ziet het alternatief er dan uit? Is democratie eigenlijk een rekbaar begrip, of alleen mogelijk binnen landsgrenzen?


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023