Thumb_onderzoek_0_667px

Saskia Sassen over het einde van de middenklasse

22 november 2012

2 minuten

Nieuws In haar nieuwste analyse bespreekt sociologe Saskia Sassen de wereldwijde massale verdrijving van mensen. Niet alleen vluchtelingen of de allerarmsten, maar ook de middenklasse, kleine winkeliers die verdreven worden door supermarkten, arbeiders die door te zwaar werk ongeschikt worden.

Mensen worden verdreven van sociale netwerken, huis en haard, werk. In Gesprek op 2 kondigt ze het einde van de middenklasse aan. Sterker nog; de armen en de rijken gaan de dienst uitmaken.

De natiestaat bestaat niet.

Naast een blik op globalisering en het wereldwijde kapitalisme, bespreekt Sassen de rol van Nederland in de wereld en onze democratie. Hoe staat Nederland ervoor in deze tijden van economische crisis, onzekerheid, groeiend nationalisme en Europese macht? Ook benoemt ze het nationalisme dat door globalisering steeds weer nieuw leven wordt ingeblazen, en hoe dat ons nostalgisch doet verlangen naar een natiestaat die ons beschermt. Maar eigenlijk is bescherming door die natiestaat een achterhaald begrip.

De vraag is dan ook; wat is de nieuwe vorm en betekenis van de natiestaat zoals we die kenden? Wat zijn de onvermijdelijke consequenties van de globalisering voor de wereld? Hoe gaan we anticiperen op uitsluiting van groepen mensen? Moet onze democratie op de schop en hoe ziet het alternatief er dan uit? Is democratie eigenlijk een rekbaar begrip, of alleen mogelijk binnen landsgrenzen?


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024