Symposium circulaire gebiedsontwikkeling door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Save the date: Symposium Circulaire Gebiedsontwikkeling

4 november 2022

2 minuten

SKG Nieuws De ambities voor circulaire gebiedsontwikkeling zijn hoog, maar de praktijk blijkt nogal eens weerbarstig. Waar staan we precies en hoe gaan we verder? Die vragen staan centraal op het symposium Circulaire Gebiedsontwikkeling op 7 februari in Delft waarvoor u zich nu al aan kunt melden.

Schrijf u nu in voor het dagsymposium ‘Circulaire Gebiedsontwikkeling’ op dinsdag 7 februari 2023 op de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft! Toegang is gratis, maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meld u hier alvast aan!

Wanneer: 7 februari 2023

Tijd: 09:00 – 17:00

Waar: Berlage Zalen faculteit Bouwkunde TU Delft

Circulaire gebiedsontwikkeling krijgt in de huidige praktijk op vele manieren invulling. Het kan gaan om circulair bouwen, maar ook over sociale gelijkheid. Het kan gaan om de optimalisatie van materiaalstromen, maar ook over circulaire verdienmodellen. Hoewel velen hetzelfde idee hebben, leidt het streven naar circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk steeds vaker tot spanningen en conflicten; binnen en tussen gebieden, maar ook tussen sectoren en schaalniveaus. Wat weten we? Wat nog niet? En hoe gaan we verder?

Tijdens dit symposium zullen experts de complexiteit van circulaire gebiedsontwikkeling inhoudelijk en procesmatig uiteenzetten. Het doel is tweedelig. Enerzijds zullen resultaten worden gepresenteerd van een meerjarig, interuniversitair onderzoeksprogramma gericht op circulariteit in De Binckhorst, Den Haag. Anderzijds wordt met workshops en ‘out-of-the-box’ lezingen verkend of en hoe circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk nader ingevuld kan worden.

Voor wie?

Het symposium is met name bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers van gemeenten, provincies, ministeries, Europese instellingen en onderzoeks- en planbureaus.

Het symposium ‘Circulaire Gebiedsontwikkeling. Waar staan we en hoe gaan we verder?’ wordt georganiseerd door de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) in samenwerking met Resilient Delta.

Binckhorst Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: flickr.com)

‘Binckhorst Den Haag’ door Nanda Sluijsmans (bron: flickr.com)Cover: ‘Symposium circulaire gebiedsontwikkeling’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023