Vancouver_Photo by Wes Hicks on Unsplash

Senakw: hoogstedelijke gebiedsontwikkeling voor en door inheemse bevolking

15 januari 2020

2 minuten

Casus
Op een braakliggend terrein in Vancouver verrijst vanaf 2021 Senakw, een hoogstedelijke gebiedsontwikkeling met 11 torens en 6000 woningen voor 10.000 inwoners. Bijzonder is dat het gebied vroeger een reservaat van de inheemse Squamish Nation was. De ontwikkeling van Senakw heeft als doel de chronische huisvestingscrisis van de stad te verlichten - en de opvatting uit te dagen dat inheemsheid en stedelijkheid onverenigbaar zijn.

Hoewel het oorspronkelijk inheemse dorp ogenschijnlijk een beschermd reservaat was, dwong de provinciale overheid de Squamish-bewoners in 1913 om hun land te verkopen. Zij werden vervolgens op schepen naar het noorden van Canada gezet. Hun dorp werd verwoest om plaats te maken voor een spoorwegterminal. Na een lange juridische strijd herwonnen de Squamish in 2002 een fractie van hun land. Sindsdien onderzochten zij hoe ze dit maximaal kunnen benutten.

Met meer dan 1200 woningen per hectare krijgt Senakw een dichtheid die vele malen hoger is dan die in de omliggende wijken en vergelijkbaar is met die van Hong Kong. Daarnaast komt er een parkeernorm van slechts 0,1 auto per woning, terwijl die voor het omliggende gebied 1 is. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor groen en andere voorzieningen. Wat daarbij helpt, is dat de lokale regels omzeild kunnen worden, aangezien de ontwikkeling plaatsvindt op reservaatgrond, en die valt technisch gezien onder federale regelgeving.

Het ontwerp is gemaakt door Revery Architecture, in samenwerking met de Squamish Nation. Hierin is bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de locatie en de relatie met de natuurlijke omgeving. Het idee was om mensen die over de brug door het gebied heenrijden het gevoel te geven dat ze zowel een bos als een stad betreden. De torens zijn gegraveerd met inheemse kunst en omgeven door groen.

Cover: Photo by Wes Hicks on Unsplash

Lees meer op theguardian.com


Cover: ‘Vancouver_Photo by Wes Hicks on Unsplash’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022