Vancouver_Photo by Wes Hicks on Unsplash door Wes Hicks (bron: Unsplash)

Senakw: hoogstedelijke gebiedsontwikkeling voor en door inheemse bevolking

15 januari 2020

2 minuten

Casus Op een braakliggend terrein in Vancouver verrijst vanaf 2021 Senakw, een hoogstedelijke gebiedsontwikkeling met 11 torens en 6000 woningen voor 10.000 inwoners. Bijzonder is dat het gebied vroeger een reservaat van de inheemse Squamish Nation was. De ontwikkeling van Senakw heeft als doel de chronische huisvestingscrisis van de stad te verlichten - en de opvatting uit te dagen dat inheemsheid en stedelijkheid onverenigbaar zijn.

Hoewel het oorspronkelijk inheemse dorp ogenschijnlijk een beschermd reservaat was, dwong de provinciale overheid de Squamish-bewoners in 1913 om hun land te verkopen. Zij werden vervolgens op schepen naar het noorden van Canada gezet. Hun dorp werd verwoest om plaats te maken voor een spoorwegterminal. Na een lange juridische strijd herwonnen de Squamish in 2002 een fractie van hun land. Sindsdien onderzochten zij hoe ze dit maximaal kunnen benutten.

Met meer dan 1200 woningen per hectare krijgt Senakw een dichtheid die vele malen hoger is dan die in de omliggende wijken en vergelijkbaar is met die van Hong Kong. Daarnaast komt er een parkeernorm van slechts 0,1 auto per woning, terwijl die voor het omliggende gebied 1 is. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor groen en andere voorzieningen. Wat daarbij helpt, is dat de lokale regels omzeild kunnen worden, aangezien de ontwikkeling plaatsvindt op reservaatgrond, en die valt technisch gezien onder federale regelgeving.

Het ontwerp is gemaakt door Revery Architecture, in samenwerking met de Squamish Nation. Hierin is bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de locatie en de relatie met de natuurlijke omgeving. Het idee was om mensen die over de brug door het gebied heenrijden het gevoel te geven dat ze zowel een bos als een stad betreden. De torens zijn gegraveerd met inheemse kunst en omgeven door groen.

Cover: Photo by Wes Hicks on Unsplash

Lees meer op theguardian.com


Cover: ‘Vancouver_Photo by Wes Hicks on Unsplash’ door Wes Hicks (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024