platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO drone: Vancouver

GO drone: Vancouver

Vancouver staat bovenaan op de lijstjes van meest leefbare steden. De stad aan de westkust van Canada heeft de ambitie om in 2020 de groenste stad ter wereld te zijn. In lijn met deze ambitie en het stijgend aantal inwoners is de binnenstad verdicht. Hoogbouw, groene openbare ruimten en kleinschalige (commerciële) voorzieningen wisselen elkaar af. In Amsterdam staat op Zeeburgereiland een buurt gepland waarvoor Vancouver de inspiratie vormt. Een slecht idee, stelt architect Sjoerd Soeters in Het Parool.

Nabijheid van natuur, toegang tot de waterzijde voor fietsers en voetgangers en goede openbaarvervoersmogelijkheden zorgen ervoor dat Vancouver een aantrekkelijke stad is om te wonen. Vanaf eind jaren negentig heeft het centrum van Vancouver een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is het aantal inwoners verdubbeld. De stad kenmerkt zich door verticaal geconcentreerde dichtheid in combinatie met functiemenging en groene openbare ruimten;  de gebouwen kennen aan de straatzijde een hoogte van maximaal drie bouwlagen.  

Vancouver aan het IJ

De Sluisbuurt van Zeeburgereiland, een ontwikkeling in Amsterdam, is geïnspireerd op Vancouver. Het zal zijn identiteit ontlenen aan de ligging aan het water en een mix van hogere en lagere bebouwing. De hoogbouw op de kop van de buurt zal tot 150 meter hoog of vijftig verdiepingen reiken. Er komen drieduizend woningen, een winkelcentrum, een school en mogelijk een hotel. De bouw van de eerste woningen staat voor 2017/2018 gepland.

Maar niet iedereen staat achter het idee van Vancouver als inspiratie voor deze buurt. Architect Sjoerd Soeters uitte zijn zorgen in Het Parool en vraagt zich af waarom een stad die beroemd is vanwege haar karakter zo nodig op Vancouver wil lijken. Kan de Amsterdamse traditie niet langer voor inspiratie zorgen? Soeters stelt dat je een stad als één geheel dient te ontwerpen. En hoogbouw is daarbij niet de juiste weg. Dat zorgt voor windoverlast, schaduw en dat mensen binnen blijven zitten. “Voor een leefbare stad moet je niet hoger bouwen dan vijf verdiepingen, met misschien hier een daar een hoger accent.”

Bron: Amiel De Guzman, GO Magazine #3 en parool.nl