gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over klimaatadaptatie

26 januari 2015

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen van gesignaleerde trends. Dit keer rond klimaatadaptatie in binnen- en buitenland.

Zoektocht naar een gemaksformule voor de praktijk

Deltacommissaris Wim Kuijken zal op 5 maart tijdens het praktijkcongres gebiedsontwikkeling spreken over organisatiekracht en de lessen uit de klimaatopgave voor publieke sturingsvraagstukken. Voor meer informatie en aanmelden klik HIER.

Hitte in de delta: de impact van klimaat en energietransitie (11 december 2014)

Zeespiegelstijging, extremen in regelval en droogte. Humanitaire rampen lijken slechts een kwestie van tijd. De transitie naar schone, hernieuwbare energie is urgent. We weten het allemaal en tegelijk blijft het voor velen een abstractie. Wat kunnen burgers ermee, hoe wordt het concreet? Wat betekent dan de verschuiving van het ruimtelijk beleid van het Rijk naar de provincies, gemeenten en waterschappen? En wat kan het ruimtelijk ontwerp bijdragen?

Zes lessen:

 • Om de energietransitie goed op gang te brengen is nog wel een schok nodig.
 • Recycling is vaak een dure omweg. Het is soms slimmer de regels te veranderen.
 • In decentralisatie schuilt een gevaar dat de grote belangenorganisaties het onderling bedisselen.
 • Met lokale energieprojecten kom je er niet, want buffering is essentieel en daarvoor is een netwerk nodig.
 • Voor de totale energetische vernieuwing is miljarden nodig. Zonder wetgeving of financiële prikkels zal het Klimaatakkoord mislukken.
 • Ondanks de roemrijke traditie, is de zorg reëel dat de kennis van watermanagement weg sijpelt. Water moet een verplicht vak in het onderwijs worden.

Lees hier het volledige artikel.

Klimaatadaptatie doe je stiekem (25 november 2014)

Na hurricane Katrina (New Orleans) en superstorm Sandy (New York) staan de gevolgen van klimaatverandering hoog op de agenda van veel Amerikaanse steden. Waterproblematiek staat daarin vaak met stip bovenaan. Het gaat dan niet alleen om water vanuit de zee, maar vooral ook over de gevolgen van heftige regenval in steden. Deze problematiek wordt steeds meer als een potentiële bedreiging van het stedelijke leven én het investeringsklimaat gezien. Zo ook in Nederland. Wat kunnen we hier van de klimaatadaptatie van Amerikaanse steden leren?

Drie lessen:

 • Als investeren in ‘grijs’ te duur is kan investeren in ‘groene infrastructuur’ veel voor de klimaatadaptatie en aantrekkelijkheid van steden betekenen.
 • Bedrijven kunnen met kleine subsidies en heffingskortingen worden gestimuleerd om in adaptatiemaatregelen te investeren.
 • Klimaatadaptatie wordt in Philadelphia gerealiseerd door maatregelen ‘stiekem’ aan andere, bestaande (sociale en/of economische) beleidsagenda’s te koppelen.

Lees hier het volledige artikel.

Verslag Festival Ruimtelijke Adaptatie (28 oktober 2014)

Een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland. Tijdens het drukbezochte Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht werd hiervoor het startsein gegeven. Dat gebeurde met de massale ondertekening van intentieverklaringen en de lancering van zowel een digitaal kennisplatform als een meerjarig stimuleringsprogramma.

Vijf lessen:

 • De bijeenkomst kan gezien worden als een schakelpunt tussen twee fases in het Deltaprogramma, ‘van bewust- wording en beleidsontwikkeling naar aanpakken’
 • Het probleem van de klimaatverandering is hanteerbaar gemaakt.
 • Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie: Relatief abstracte begrippen als waterrobuustheid en klimaat- bestendigheid zijn vertaald in concrete ruimtelijke projecten die van water en klimaat een kans maken. Een groot deel van de aanpak en instrumentaria is te vinden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.
 • De Pijlstokprijs laat zien dat we niet bij nul beginnen. We zijn al volop bezig met waterrobuust en klimaatbestendig inrichten.
 • Intentieverklaringen: Meer dan 100 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijs- instellingen, kennisinstituten, en maatschappelijke organisaties, zetten hun handtekening. Tegelijkertijd werden er tien regionale en lokale intentieovereenkomsten ondertekend.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige Lessons & Trends to GO:Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022