gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over klimaatadaptatie

26 januari 2015

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen van gesignaleerde trends. Dit keer rond klimaatadaptatie in binnen- en buitenland.

Zoektocht naar een gemaksformule voor de praktijk

Deltacommissaris Wim Kuijken zal op 5 maart tijdens het praktijkcongres gebiedsontwikkeling spreken over organisatiekracht en de lessen uit de klimaatopgave voor publieke sturingsvraagstukken. Voor meer informatie en aanmelden klik HIER.

Hitte in de delta: de impact van klimaat en energietransitie (11 december 2014)

Zeespiegelstijging, extremen in regelval en droogte. Humanitaire rampen lijken slechts een kwestie van tijd. De transitie naar schone, hernieuwbare energie is urgent. We weten het allemaal en tegelijk blijft het voor velen een abstractie. Wat kunnen burgers ermee, hoe wordt het concreet? Wat betekent dan de verschuiving van het ruimtelijk beleid van het Rijk naar de provincies, gemeenten en waterschappen? En wat kan het ruimtelijk ontwerp bijdragen?

Zes lessen:

 • Om de energietransitie goed op gang te brengen is nog wel een schok nodig.
 • Recycling is vaak een dure omweg. Het is soms slimmer de regels te veranderen.
 • In decentralisatie schuilt een gevaar dat de grote belangenorganisaties het onderling bedisselen.
 • Met lokale energieprojecten kom je er niet, want buffering is essentieel en daarvoor is een netwerk nodig.
 • Voor de totale energetische vernieuwing is miljarden nodig. Zonder wetgeving of financiële prikkels zal het Klimaatakkoord mislukken.
 • Ondanks de roemrijke traditie, is de zorg reëel dat de kennis van watermanagement weg sijpelt. Water moet een verplicht vak in het onderwijs worden.

Lees hier het volledige artikel.

Klimaatadaptatie doe je stiekem (25 november 2014)

Na hurricane Katrina (New Orleans) en superstorm Sandy (New York) staan de gevolgen van klimaatverandering hoog op de agenda van veel Amerikaanse steden. Waterproblematiek staat daarin vaak met stip bovenaan. Het gaat dan niet alleen om water vanuit de zee, maar vooral ook over de gevolgen van heftige regenval in steden. Deze problematiek wordt steeds meer als een potentiële bedreiging van het stedelijke leven én het investeringsklimaat gezien. Zo ook in Nederland. Wat kunnen we hier van de klimaatadaptatie van Amerikaanse steden leren?

Drie lessen:

 • Als investeren in ‘grijs’ te duur is kan investeren in ‘groene infrastructuur’ veel voor de klimaatadaptatie en aantrekkelijkheid van steden betekenen.
 • Bedrijven kunnen met kleine subsidies en heffingskortingen worden gestimuleerd om in adaptatiemaatregelen te investeren.
 • Klimaatadaptatie wordt in Philadelphia gerealiseerd door maatregelen ‘stiekem’ aan andere, bestaande (sociale en/of economische) beleidsagenda’s te koppelen.

Lees hier het volledige artikel.

Verslag Festival Ruimtelijke Adaptatie (28 oktober 2014)

Een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland. Tijdens het drukbezochte Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht werd hiervoor het startsein gegeven. Dat gebeurde met de massale ondertekening van intentieverklaringen en de lancering van zowel een digitaal kennisplatform als een meerjarig stimuleringsprogramma.

Vijf lessen:

 • De bijeenkomst kan gezien worden als een schakelpunt tussen twee fases in het Deltaprogramma, ‘van bewust- wording en beleidsontwikkeling naar aanpakken’
 • Het probleem van de klimaatverandering is hanteerbaar gemaakt.
 • Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie: Relatief abstracte begrippen als waterrobuustheid en klimaat- bestendigheid zijn vertaald in concrete ruimtelijke projecten die van water en klimaat een kans maken. Een groot deel van de aanpak en instrumentaria is te vinden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.
 • De Pijlstokprijs laat zien dat we niet bij nul beginnen. We zijn al volop bezig met waterrobuust en klimaatbestendig inrichten.
 • Intentieverklaringen: Meer dan 100 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijs- instellingen, kennisinstituten, en maatschappelijke organisaties, zetten hun handtekening. Tegelijkertijd werden er tien regionale en lokale intentieovereenkomsten ondertekend.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige Lessons & Trends to GO:


Cover: ‘gebundelde lessen_660’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023