gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over knooppuntontwikkeling

14 oktober 2014

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen. Dit keer rond knooppuntontwikkeling beginnend met algemene lessen, eindigend met concrete lessen uit een case.

Ook wel Trans Oriented Development (TOD)

Meer rendement van spoor en station (13 mei 2014)

Transit oriented development, TOD, wordt veelal gezien als het concentreren van ruimtelijke activiteiten op en rond stations. In de rapportage van VerduS wordt een ruimere scope gehanteerd. Niet alleen de programmering van activiteiten in en rond stations maar ook het (in samenhang daarmee) verbeteren van de performance van het railnetwerk is onderwerp van deze rapportage. Met andere woorden: er wordt naar dit onderwerp gekeken met een ‘beter benutten’- bril.

Vier lessen:

 • Het maatschappelijk en het ruimtelijk-economisch rendement van publieke investeringen in spoor en stationsomgevingen is te laag is en vraagt om innovaties.
 • Gebiedsontwikkeling rond stations en verbetering van de prestaties van het railnetwerk (=TOD) vraagt om een samenhangende aanpak. Die is er nu niet of onvoldoende.
 • Het TOD-thema heeft op dit moment een lage urgentie, zowel politiek als maatschappelijk.
 • De agenda’s voor de komende tijd zijn maatschappelijk, politiek-bestuurlijk én een kennisagenda.

Lees hier het volledige artikel.

Knooppuntontwikkeling in Nederland (25 oktober 2014)

Via TOD vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats waarin verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten (OV, fiets, auto) samenkomen. De Nederlandse praktijk leert dat het ingewikkeld is om TOD te implementeren. In dit boek worden diverse wetenschappers en experts uit de beleidspraktijk aan het woord gelaten over wat TOD is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het kan worden geïmplementeerd.

Tien lessen ter implementatie:

 • Inventariseer de vraag bij reizigers en gebruikers
 • Zet in op de integratie van functies en modaliteiten
 • Ontkoker
 • Creëer draagvlak
 • Wijs een trekker aan
 • Houdt vast aan een langetermijnvisie
 • Ga het maatschappelijke debat aan
 • Verleidt private partijen tot publiek-private samenwerking
 • Neem kwaliteit als uitgangspunt
 • Denk goed na over financiering

Lees hier het volledige artikel.

De knoop en de kennisstad (30 september 2014)

Een stationsgebied in transformatie is als een mooie belofte. In de vernieuwing en verbetering van vervoersvoorzieningen ligt een kwaliteitsimpuls voor de stad besloten. Maar hoe maak je die relatie concreet? Wie nemen het voortouw? Delft krijgt volgend jaar een nieuw ondergronds station. Een nieuwe ov-knoop is in de maak. Wordt het verbindend vermogen van knoop en gebied voldoende benut?

Vier lessen:

 • (Trein)reizen draait behalve om reistijd en goede aansluitingen, om sfeer en voorzieningen. Die zou je rondom station Delft moeten creëren om er een aantrekkelijke stedelijke verblijfsruimte van te maken.
 • Het nieuwe station Delft is een fantastisch visitekaartje voor de stad maar verbindingen met de campus en toeristische trekpleisters zijn niet optimaal.
 • Bescheiden maatregelen, zoals aansprekende bewegwijzering, kunnen uitkomst bieden, ook ter geleiding van de aanzwellende fietsverkeersstromen van het station naar de campus.
 • Programma rondom het stationsplein moet passen bij de logistieke drukte én levendigheid scheppen.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige lessons to go:


Cover: ‘gebundelde lessen_660’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024