gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over knooppuntontwikkeling

14 oktober 2014

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen. Dit keer rond knooppuntontwikkeling beginnend met algemene lessen, eindigend met concrete lessen uit een case.

Ook wel Trans Oriented Development (TOD)

Meer rendement van spoor en station (13 mei 2014)

Transit oriented development, TOD, wordt veelal gezien als het concentreren van ruimtelijke activiteiten op en rond stations. In de rapportage van VerduS wordt een ruimere scope gehanteerd. Niet alleen de programmering van activiteiten in en rond stations maar ook het (in samenhang daarmee) verbeteren van de performance van het railnetwerk is onderwerp van deze rapportage. Met andere woorden: er wordt naar dit onderwerp gekeken met een ‘beter benutten’- bril.

Vier lessen:

 • Het maatschappelijk en het ruimtelijk-economisch rendement van publieke investeringen in spoor en stationsomgevingen is te laag is en vraagt om innovaties.
 • Gebiedsontwikkeling rond stations en verbetering van de prestaties van het railnetwerk (=TOD) vraagt om een samenhangende aanpak. Die is er nu niet of onvoldoende.
 • Het TOD-thema heeft op dit moment een lage urgentie, zowel politiek als maatschappelijk.
 • De agenda’s voor de komende tijd zijn maatschappelijk, politiek-bestuurlijk én een kennisagenda.

Lees hier het volledige artikel.

Knooppuntontwikkeling in Nederland (25 oktober 2014)

Via TOD vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats waarin verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten (OV, fiets, auto) samenkomen. De Nederlandse praktijk leert dat het ingewikkeld is om TOD te implementeren. In dit boek worden diverse wetenschappers en experts uit de beleidspraktijk aan het woord gelaten over wat TOD is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het kan worden geïmplementeerd.

Tien lessen ter implementatie:

 • Inventariseer de vraag bij reizigers en gebruikers
 • Zet in op de integratie van functies en modaliteiten
 • Ontkoker
 • Creëer draagvlak
 • Wijs een trekker aan
 • Houdt vast aan een langetermijnvisie
 • Ga het maatschappelijke debat aan
 • Verleidt private partijen tot publiek-private samenwerking
 • Neem kwaliteit als uitgangspunt
 • Denk goed na over financiering

Lees hier het volledige artikel.

De knoop en de kennisstad (30 september 2014)

Een stationsgebied in transformatie is als een mooie belofte. In de vernieuwing en verbetering van vervoersvoorzieningen ligt een kwaliteitsimpuls voor de stad besloten. Maar hoe maak je die relatie concreet? Wie nemen het voortouw? Delft krijgt volgend jaar een nieuw ondergronds station. Een nieuwe ov-knoop is in de maak. Wordt het verbindend vermogen van knoop en gebied voldoende benut?

Vier lessen:

 • (Trein)reizen draait behalve om reistijd en goede aansluitingen, om sfeer en voorzieningen. Die zou je rondom station Delft moeten creëren om er een aantrekkelijke stedelijke verblijfsruimte van te maken.
 • Het nieuwe station Delft is een fantastisch visitekaartje voor de stad maar verbindingen met de campus en toeristische trekpleisters zijn niet optimaal.
 • Bescheiden maatregelen, zoals aansprekende bewegwijzering, kunnen uitkomst bieden, ook ter geleiding van de aanzwellende fietsverkeersstromen van het station naar de campus.
 • Programma rondom het stationsplein moet passen bij de logistieke drukte én levendigheid scheppen.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige lessons to go:Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022