gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over knooppuntontwikkeling

14 oktober 2014

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen. Dit keer rond knooppuntontwikkeling beginnend met algemene lessen, eindigend met concrete lessen uit een case.

Ook wel Trans Oriented Development (TOD)

Meer rendement van spoor en station (13 mei 2014)

Transit oriented development, TOD, wordt veelal gezien als het concentreren van ruimtelijke activiteiten op en rond stations. In de rapportage van VerduS wordt een ruimere scope gehanteerd. Niet alleen de programmering van activiteiten in en rond stations maar ook het (in samenhang daarmee) verbeteren van de performance van het railnetwerk is onderwerp van deze rapportage. Met andere woorden: er wordt naar dit onderwerp gekeken met een ‘beter benutten’- bril.

Vier lessen:

 • Het maatschappelijk en het ruimtelijk-economisch rendement van publieke investeringen in spoor en stationsomgevingen is te laag is en vraagt om innovaties.
 • Gebiedsontwikkeling rond stations en verbetering van de prestaties van het railnetwerk (=TOD) vraagt om een samenhangende aanpak. Die is er nu niet of onvoldoende.
 • Het TOD-thema heeft op dit moment een lage urgentie, zowel politiek als maatschappelijk.
 • De agenda’s voor de komende tijd zijn maatschappelijk, politiek-bestuurlijk én een kennisagenda.

Lees hier het volledige artikel.

Knooppuntontwikkeling in Nederland (25 oktober 2014)

Via TOD vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats waarin verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten (OV, fiets, auto) samenkomen. De Nederlandse praktijk leert dat het ingewikkeld is om TOD te implementeren. In dit boek worden diverse wetenschappers en experts uit de beleidspraktijk aan het woord gelaten over wat TOD is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het kan worden geïmplementeerd.

Tien lessen ter implementatie:

 • Inventariseer de vraag bij reizigers en gebruikers
 • Zet in op de integratie van functies en modaliteiten
 • Ontkoker
 • Creëer draagvlak
 • Wijs een trekker aan
 • Houdt vast aan een langetermijnvisie
 • Ga het maatschappelijke debat aan
 • Verleidt private partijen tot publiek-private samenwerking
 • Neem kwaliteit als uitgangspunt
 • Denk goed na over financiering

Lees hier het volledige artikel.

De knoop en de kennisstad (30 september 2014)

Een stationsgebied in transformatie is als een mooie belofte. In de vernieuwing en verbetering van vervoersvoorzieningen ligt een kwaliteitsimpuls voor de stad besloten. Maar hoe maak je die relatie concreet? Wie nemen het voortouw? Delft krijgt volgend jaar een nieuw ondergronds station. Een nieuwe ov-knoop is in de maak. Wordt het verbindend vermogen van knoop en gebied voldoende benut?

Vier lessen:

 • (Trein)reizen draait behalve om reistijd en goede aansluitingen, om sfeer en voorzieningen. Die zou je rondom station Delft moeten creëren om er een aantrekkelijke stedelijke verblijfsruimte van te maken.
 • Het nieuwe station Delft is een fantastisch visitekaartje voor de stad maar verbindingen met de campus en toeristische trekpleisters zijn niet optimaal.
 • Bescheiden maatregelen, zoals aansprekende bewegwijzering, kunnen uitkomst bieden, ook ter geleiding van de aanzwellende fietsverkeersstromen van het station naar de campus.
 • Programma rondom het stationsplein moet passen bij de logistieke drukte én levendigheid scheppen.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige lessons to go:


Cover: ‘gebundelde lessen_660’Meest recent

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023

Spoorzone Tilburg 2020 door Gerdien Wolthaus Paauw (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay Spoorzone Tilburg

In haar beeldessay Spoortocht013 laat fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw op fraaie wijze zien hoe de spoorzone Tilburg in de periode van 2013 tot en met 2020 een complete transformatie ondergaat.

Opinie

27 september 2023

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023