gebundelde lessen_660

[SERIE] Lessons & Trends to GO over knooppuntontwikkeling

14 oktober 2014

2 minuten

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen. Dit keer rond knooppuntontwikkeling beginnend met algemene lessen, eindigend met concrete lessen uit een case.

Ook wel Trans Oriented Development (TOD)

Meer rendement van spoor en station (13 mei 2014)

Transit oriented development, TOD, wordt veelal gezien als het concentreren van ruimtelijke activiteiten op en rond stations. In de rapportage van VerduS wordt een ruimere scope gehanteerd. Niet alleen de programmering van activiteiten in en rond stations maar ook het (in samenhang daarmee) verbeteren van de performance van het railnetwerk is onderwerp van deze rapportage. Met andere woorden: er wordt naar dit onderwerp gekeken met een ‘beter benutten’- bril.

Vier lessen:

 • Het maatschappelijk en het ruimtelijk-economisch rendement van publieke investeringen in spoor en stationsomgevingen is te laag is en vraagt om innovaties.
 • Gebiedsontwikkeling rond stations en verbetering van de prestaties van het railnetwerk (=TOD) vraagt om een samenhangende aanpak. Die is er nu niet of onvoldoende.
 • Het TOD-thema heeft op dit moment een lage urgentie, zowel politiek als maatschappelijk.
 • De agenda’s voor de komende tijd zijn maatschappelijk, politiek-bestuurlijk én een kennisagenda.

Lees hier het volledige artikel.

Knooppuntontwikkeling in Nederland (25 oktober 2014)

Via TOD vindt er integrale gebiedsontwikkeling plaats waarin verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten (OV, fiets, auto) samenkomen. De Nederlandse praktijk leert dat het ingewikkeld is om TOD te implementeren. In dit boek worden diverse wetenschappers en experts uit de beleidspraktijk aan het woord gelaten over wat TOD is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het kan worden geïmplementeerd.

Tien lessen ter implementatie:

 • Inventariseer de vraag bij reizigers en gebruikers
 • Zet in op de integratie van functies en modaliteiten
 • Ontkoker
 • Creëer draagvlak
 • Wijs een trekker aan
 • Houdt vast aan een langetermijnvisie
 • Ga het maatschappelijke debat aan
 • Verleidt private partijen tot publiek-private samenwerking
 • Neem kwaliteit als uitgangspunt
 • Denk goed na over financiering

Lees hier het volledige artikel.

De knoop en de kennisstad (30 september 2014)

Een stationsgebied in transformatie is als een mooie belofte. In de vernieuwing en verbetering van vervoersvoorzieningen ligt een kwaliteitsimpuls voor de stad besloten. Maar hoe maak je die relatie concreet? Wie nemen het voortouw? Delft krijgt volgend jaar een nieuw ondergronds station. Een nieuwe ov-knoop is in de maak. Wordt het verbindend vermogen van knoop en gebied voldoende benut?

Vier lessen:

 • (Trein)reizen draait behalve om reistijd en goede aansluitingen, om sfeer en voorzieningen. Die zou je rondom station Delft moeten creëren om er een aantrekkelijke stedelijke verblijfsruimte van te maken.
 • Het nieuwe station Delft is een fantastisch visitekaartje voor de stad maar verbindingen met de campus en toeristische trekpleisters zijn niet optimaal.
 • Bescheiden maatregelen, zoals aansprekende bewegwijzering, kunnen uitkomst bieden, ook ter geleiding van de aanzwellende fietsverkeersstromen van het station naar de campus.
 • Programma rondom het stationsplein moet passen bij de logistieke drukte én levendigheid scheppen.

Lees hier het volledige artikel.

Vorige lessons to go:


Cover: ‘gebundelde lessen_660’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023