2013.03.18_Sluisjesdijk_660

Sessie E. Sluisjesdijk Rotterdam: werk in ontwikkeling

14 maart 2013

4 minuten

Verslag Hoe koppel je fysieke investeringen slim aan een sociaaleconomische opgave? Op de Sluisjesdijk wordt dat gedaan en op die manier gewerkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en bijbehorende werkgelegenheidsgroei voor Rotterdam-Zuid. Zijn het nieuwe kantoor van Cofely West Industrie en de herbestemming van een leegstaand RET-gebouw daadwerkelijk katalysators voor gebiedsontwikkeling?

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2013: 'Werkzame ontwikkelstrategieën'

Gebiedsmanager Isabelle Vries ging namens het Havenbedrijf Rotterdam verder waar Jeroen Steens in het plenaire ochtendprogramma was opgehouden. Vries presenteerde Sluisjesdijk als onderdeel van de opgave Stadshavens, zoals opgenomen in de Havenvisie 2030. Sluisjesdijk is sinds 1900 een industrieel gebied, dat zich na de oorlog sterk ontwikkelde door de maakindustrie. Nog steeds is het een plek van industrie, die maritiem-technische specialisten en dienstverleners huisvest, met bedrijven als Cofely en Imtech. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om Sluisjesdijk verder te verbeteren. Het verbeteren van het vestigingsklimaat is een doel op zich, maar het creëren van werkgelegenheid voor Rotterdam-Zuid speelt daar een grote rol in, aldus Isabelle Vries. 'Ondernemen op de Dijk' is de naam van het ambitie- en uitvoeringsprogramma dat dit plan moet gaan dragen en het Havenbedrijf heeft een omvattend onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen. De locatie en bereikbaarheid is uitstekend, maar het bezit en commercieel gebruik op Sluisjesdijk is erg gefragmenteerd, met hier en daar een 'rotte appel'. De potentie die het heeft als zichtlocatie maakt het ook nog niet helemaal waar; veel kades zijn niet openbaar of missen ruimtelijke kwaliteit. Het Havenbedrijf faciliteert de markt (vastgoed- en terreinontwikkeling), en investeert zelf in de openbare ruimte. Kansen zitten ook in de bestaande gebouwen, en Otto Trienekens pakte dat op.

Sessie E. Sluisjesdijk Rotterdam: werk in ontwikkeling - Afbeelding 1

‘Sessie E. Sluisjesdijk Rotterdam: werk in ontwikkeling - Afbeelding 1’


Trienekens (Initiatiefnemer RET-ontwikkeling projectleider Veldacademie) vertelde over een in zijn woorden 'relatief marginale ontwikkeling'. De Veldacademie, een onderzoekunit van de Gemeente Rotterdam, TU Delft en diverse andere opleidingen, fungeert als kenniscentrum in de wijk en koppelt studenten aan actuele stedelijke opgaven. Hij besloot om met de Veldacademie te verhuizen naar de kantoorvleugel van de voormalig RET-remise op Sluisjesdijk. Vroeger was hier door de aanwezige bedrijvigheid een hele directe verbinding met de wijk in sociaal en economisch opzicht. Nu bestaat er een harde grens. Trienekens ziet de herontwikkeling van de RET-remise als een voorloper in de Rotterdamse haven(her)ontwikkeling, net als de RDM Campus.

Het gebouw wordt de komende jaren omgetoverd tot een smeltkroes van partijen die zich bezighouden met talentontwikkeling van jongeren op alle onderwijsniveaus. Dit rondom de thema’s zorg & techniek. Samen met ondernemers uit het gebied en studenten is onlangs het eerste deel van het leegstaande pand gerenoveerd. Het pand heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor werkgevers en werknemers. Trienekens vatte zijn ambitie voor de voormalig RET remise in 6 concepten samen, het gebouw als etalage, ontdekhoek, informatieloket, trainingscentrum, ontwikkelbureau en lounge. Hij concludeerde dat Sluisjesdijk met de goede samenwerkingsverbanden een waar economisch brandpunt van Rotterdam zou kunnen worden.

Minstens zo enthousiast was het verhaal van Jeroen Over de Vest werkzaam bij Cofely West Industrie. Dit bedrijf is al bijna 80 jaar in de Rotterdamse haven gevestigd (vroeger als ‘De Hoop Groenpol’) en levert innovatieve en duurzame technieken. Cofely besloot, ondanks dat haar werkterrein grotendeels plaatsvindt in Pernis, Botlek en Europoort, Sluisjesdijk trouw te blijven. Het nam zelfs een voortrekkersrol en ontwikkelde daar haar nieuwe kantoor, dat volgens Over de Vest ook nog eens het eerste green label-kantoorgebouw in Rotterdam is. In deze visie past de mobiliteitsbeloning die Cofely voor haar werknemers introduceerde, als ze buiten de 9-5 tijden naar kantoor komen. Over de Vest gaf aan zeer content te zijn met de samenwerkingsverbanden. Dagvoorzitter Hans de Jonge: doordat sprake is van 1 ‘baas’ in het gebied, het Havenbedrijf, kan dwars door sectoren en belangen heen worden georganiseerd. Een voorbeeld: het Havenbedrijf kocht de kaderand terug en richtte de openbare ruimte opnieuw in. Met een gezamenlijk doel en in goed overleg, passend bij een gebied dat zich volgens Isabelle Vries 'al 70 jaar organisch ontwikkelt'.

Sessie E. Sluisjesdijk Rotterdam: werk in ontwikkeling - Afbeelding 2

‘Sessie E. Sluisjesdijk Rotterdam: werk in ontwikkeling - Afbeelding 2’


Sprekers sessie Sluisjesdijk Rotterdam:

Agnes Franzen, Programmamanager Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Jeroen Over de Vest, Directeur Business Unit Centrale Prefabricage Cofely
Otto Trienekens, Initiatiefnemer RET-ontwikkeling / projectleider Veldacademie
Isabelle Vries, Gebiedsmanager Havenbedrijf Rotterdam

Zie ook:


Cover: ‘2013.03.18_Sluisjesdijk_660’


Portret - Jorick Beijer

Door Jorick Beijer

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Oprichter Blossity


Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023