Portret - Jorick Beijer

Jorick Beijer

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Oprichter Blossity


Artikelen door Jorick Beijer

35 artikelen

2015.09.29_Fit by default?

Fit by default?

De spreker toont twee foto's van ogenschijnlijk vergelijkbare wijken, downtown Brooklyn versus downtown Bronx. Op beide foto’s zien we een vergelijkbare wandelinfrastructuur en een overeenkomstig aanbod aan (fast)food. Het verschil? Het gezondheids-…

Nieuws

29 september 2015

2015.05.19_Voorkom re-reparatie van babyboomsteden_660

Voorkom re-reparatie van babyboomsteden

Op donderdag 9 april werd in Delft de 6de USE-conferentie georganiseerd met als thema ‘Ageing Cities’ oftewel verouderende steden. USE is het gezamenlijke onderzoekscentrum van de South China University of Technology (SCUT) en de TU Delft.

Verslag

19 mei 2015

2015.03.10_Gezonde steden_0_660

Gezonde steden gaan niet over goji-bessen

Omgevingsfactoren, cultuur en sociale status beïnvloeden elkaar en spelen samen een rol in (on)gezond gedrag. De burger is geen slachtoffer van zijn omgeving, maar deze kan gezonde keuzes wel bevorderen of ontmoedigen.

Nieuws

10 maart 2015

2015.02.17_Voorbij blauwdruk en algoritme_660

Voorbij blauwdruk en algoritme: naar een nieuwe cultuur van maken

‘Intelligente steden kenmerken zich door de aanwezigheid van platforms’, zo stelt Zef Hemel. Structuren vervagen en mensen en kennis vinden elkaar op nieuwe manieren om zo vervolgens gezamenlijk effect te bereiken. De stad werkt dan als een groot br…

Nieuws

17 februari 2015

2015.01.16_wat is slim_660

Naar een lerende stad voor iedereen

Sinds 2008 is de mens een stedelijk soort, is het internet volledig mobiel geworden en gaat het web niet meer over virtuele maar fysieke plaatsen. De ontvanger van het TU Delft eredoctoraat, Anthony Townsend, schetst een duidelijk vertrekpunt voor d…

Verslag

16 januari 2015

2014.10.21_Zorgvastgoed is geen rocket science_660

Zorgvastgoed is geen rocket science

Ontwikkelingsmanager zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Ralph Sommer werkt sinds 2010 aan de beleggingsportefeuille Zorgfonds. Zorgvastgoed is een opkomende markt met een grote maatschappelijk impact. Ralph Sommer over risico’s en kansen in het ontwikk…

Nieuws

21 oktober 2014

“Gebiedsontwikkeling is niet ons terrein”  - Afbeelding 1

“Gebiedsontwikkeling is niet ons terrein”

Juni 2013 ondertekenden Achmea en gemeente Rotterdam het convenant 'Samen werken aan een gezond Rotterdam'. Een jaar later spraken wij Marjolein Verstappen, directeur zorginkoop en vice-voorzitter van Achmea: “Als gemeente en verzekeraar zitten we v…

Persoonlijk

21 juli 2014

'De gezonde stad: best basic’ - Afbeelding 1

'De gezonde stad: best basic’

Sinds mei 2013 is Sanne de Vries lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving op De Haagse Hogeschool. Volgens Sanne, bewegingswetenschapper en epidemioloog, valt er nog veel winst op het gebied van stadsinrichting te behalen. Niet gelijk d…

Persoonlijk

2 mei 2014

2014.04.03_Van ‘hapsnap’ naar permanente tijdelijkheid_660

Sessie A - Suikerunie-terrein, Groningen: Van ‘hapsnap’ naar permanente tijdelijkheid

Op het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 stond één van de parallelsessies in het teken van het Suikerunie-terrein. Daar kwam duidelijk naar voren dat ‘de kunst van het loslaten’ een zoektocht is voor de gemeente. Een zoektocht die speelt bij…

Verslag

3 april 2014

2014.02.25_houdbare zorg_180

Houdbare zorg in tijden van crisis

‘Het ontwikkelen van een houdbaar zorgstelsel vergt een aanpak die traditionele, acute zorg overstijgt en aansluit bij behoeften en mogelijkheden van mensen’, luidt de stelling waarmee prof. dr. Anna Nieboer haar oratie opent op 1 november 2013. Het…

Onderzoek

25 februari 2014

Stedelijke vernieuwing, beter voor buurt of burger? - Afbeelding 1

Stedelijke vernieuwing, beter voor buurt of burger?

Het stedelijke vernieuwingsbeleid heeft vrijwel altijd als doel om zowel leefbaarheid, duurzaamheid en reputatie van gebieden te verbeteren (place-based), alsook de gezondheid en het welzijn van haar bewoners (people-based). Het valt echter te betwi…

Verslag

24 februari 2014

Leegstand in legbatterijen - Afbeelding 1

Leegstand in legbatterijen

Het Rijksbeleid voor gezondheidszorg zal de komende jaren drastisch veranderen. Zowel de kant van 'care' (gericht op langdurige zorg) als die van 'cure' (gericht op herstel) worden structureel hervormd. Twee ontwikkelingen hebben een grote impact op…

Verslag

7 februari 2014

2013.10.01_Samen de droom realiseren

Samen de droom realiseren

Donderdag 26 september organiseerden onderzoeksinstituut OTB en CPO Midden Nederland de studiedag ‘samen de droom realiseren’, over diverse hedendaagse facetten van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een dag vol inspirerende verhalen v…

Verslag

1 oktober 2013

2013.07.15_Van wie is Hong Kong_1_660

Van wie is Hong Kong?

Vrijdag 5 juli presenteerde Tris Kee in Arcam het project 'WeOwnTheCity'. Een vergelijkend onderzoek tussen Hong Kong en Amsterdam op het gebied van eigenaarschap, co-design en community planning. Het is onontgonnen land in Hong Kong, maar de bewegi…

Verslag

15 juli 2013

Leefbare steden: lief zijn voor voetganger en fietser

MCD Great Books over 'Cities for people'. Tijdens de derde bijeenkomst (25 juni 2013) van het MCD Great Books Programma werd het boek 'Cities for people' besproken. Het was de auteur van het boek, Jan Gehl zelf die een geanimeerde presentatie gaf wa…

Verslag

5 juli 2013

2013.06.14_positive design day_1_660

Positive design day

Vrijdag 26 mei was 'positive design day', waarop zowel het ‘Delft Insitute of Positive Design’ werd gelanceerd als Pieter Desmet geïnaugureerd werd als hoogleraar 'Design for Experience'. Tijdens deze dag stond productontwerp centraal. Een terugkere…

Verslag

14 juni 2013

2013.06.14_wederkerigheid als ontwerpprincipe_240

Wederkerigheid als ontwerpprincipe

Arjan van Timmeren werd op 17 maart geïnaugureerd als hoogleraar Environmental Technology and Design, aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zijn intreerede getiteld ' ReciproCities, een dynamisch evenwicht' was een warm pleidooi voor wederkeri…

Verslag

14 juni 2013

Territoriale cohesie en de natiestaat. Europa à la carte?

Professor Andreas Faludi is gespecialiseerd in ruimtelijke beleidsstelsels in Europa en lichtte zijn recente werk over territoriale cohesie, territorialisme en territorialiteit toe tijdens het vijfde Randstad seminar, georganiseerd door het onderzoe…

Verslag

5 mei 2013

De beleving van de stad

Hoe zijn psychologie en architectuur verbonden? Er is een groeiende interesse in de relatie tussen mensen en hun omgeving. De lezingenreeks en workshop 'Psychology behind Architecture' zijn bedoeld om deze disciplines dichter bij elkaar te brengen,…

Verslag

22 maart 2013

2013.03.18_Verder met de vinex_660

Sessie B. Verder met de Vinex

Doorontwikkeling en doorstart in de Vinex, hoe gaan we verder? Aan de hand van ontwikkelingen in Leidsche Rijn in Utrecht en De Graven Es in Oldenzaal (formeel overigens geen vinexlocatie, maar een uitbreidingswijk uit dezelfde periode) verdiepte de…

Verslag

14 maart 2013