2014.04.01_Zorgcampus Noorderboog in Meppel: samen kansen pakken in de zorg_660

Sessie F - Zorgcampus Noorderboog, Meppel: Samen kansen pakken in de zorg

1 april 2014

4 minuten

Verslag
De zorgsector en gemeenten staan de komende jaren voor een uitdaging. Hoe ga je om met de groeiende vraag naar zorg en organiseer je betaalbare zorg dichtbij huis? Zorgcampus Noorderboog, een leer- en ontwikkelomgeving waarin zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken, pioniert en probeert voor te sorteren op de aanstaande veranderingen. In een sessie waarin het vooral ging over samenwerking en rolverdeling in de zorgcampus, zocht het publiek naar antwoorden op de vraag wat de veranderingen in de zorg betekenen voor de gebiedsontwikkeling.

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

Zorgcampus Noorderboog in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel is een netwerk en tegelijkertijd een leer- en ontwikkelomgeving waarin zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven initiatieven ontplooien die ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk vitaal in de eigen leefomgeving kunnen wonen. Coöperatiepartners zijn Zorgcombinatie Noorderboog (Diaconessenhuis, vier verpleeghuislocaties en drie verzorgingshuislocaties), Stichting De Stouwe die zich richt op kwetsbare ouderen, het ROC Deltion College, de Gereformeerde Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim. De Coöperatie werkt ook samen met gemeente Meppel, RSG Stad & Esch, Drenthe College en het kenniscentrum Calibris.

Marieke Navarro

(programmamanager Zorgcampus Noorderboog) schetste de kaders. De partners hebben gezamenlijke doelen gesteld , die bijdragen aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen: een positief vestigings- en werkklimaat in de regio, het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren en de regionale werkgelegenheid stimuleren. In ontwikkelteams gaan ze met diverse opgaven aan de slag zoals de instroom en doorstroom van gekwalificeerd personeel, het stimuleren van innovatie, bieden van een testomgeving voor bedrijven en het stimuleren van de zelfredzaamheid van zorgbehoeftigen.

Frans Kok

(Christelijke Hogeschool Windesheim) ging in op de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor de kennisinstellingen. Expertisezorg in ziekenhuizen wordt gecentraliseerd, individuele zorg moet juist dichter bij huis worden georganiseerd. Mensen blijven langer thuis wonen en het zorglandschap verandert daarmee binnen het woon- en leefgebied. Omdat wonen, zorg en welzijn in de buurt niet langer door één organisatie zijn in te vullen, draait alles om samenwerking in de nieuwe zorgeconomie. De opgave voor het onderwijs: invulling geven aan vraaggericht onderzoek, kenniscirculatie, de inpassing van technologie en zorg op afstand, maatwerk in onderwijs, leven lang leren en de participatie in netwerken.

Myriam Jansen

De gemeente moet de zorgpartners vooral faciliteren in het veranderende zorglandschap en is binnen de zorgcampus actief om ook haar taken binnen het landschap te vervullen, vatte (wethouder gemeente Meppel) de rol van de gemeente samen. De gemeente is het aanspreekpunt die soepel vragen van de zorginstellingen en partners oppakt en de nieuwe taken die van het Rijk naar de gemeenten gaan, goed aankan. Daarnaast moet de gemeente haar rol pakken als het gaat om het opbouwen van nieuwe wijkvoorzieningen, bijvoorbeeld een wijk-leerbedrijf.

Rob Hindriks

(Zorgcombinatie Noorderboog) ging kort in op het project in ontwikkeling “De Kromme Elleboog”, een woon-zorgcomplex nieuwe stijl. Zowel vanuit financiële als welzijnsoverwegingen is dit centrum bewust in het centrum van Meppel gepland zodat meegelift kan worden op de omgeving. In dit complex zijn geen horeca of dagbesteding opgenomen, want die zijn in de directe omgeving te vinden. Het gebruik van bepaalde faciliteiten buitenshuis heeft sociale voordelen, zoals meer uitwisseling met de buurt, en gezondheidsvoordelen. Aangetoond is dat mensen die vaker buiten komen, minder luchtweginfecties hebben.

Zorg en gebiedsontwikkeling

Het publiek zocht ondertussen naar de link tussen de campus en gebiedsontwikkeling. Wat betekenen genoemde ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen voor de gebiedsontwikkeling? Het voorbeeld van De Kromme Elleboog biedt aanknopingspunten voor andere locaties. Bestaande faciliteiten in wijken kan je beter benutten en delen, denk aan horeca, ontmoetingsplekken en een fysiotherapiepraktijk. Dat geldt ook voor bestaande activiteiten/dagbestedingen die bijdragen aan vitaliteit, gezondheid en sociale integratie van doelgroepen, bijvoorbeeld sportfaciliteiten en vormen van stadslandbouw. Van de gebiedsontwikkeling wordt gevraagd na te denken over hoe een wijk functioneert en wat de uitvoering van de nieuwe zorg betekent voor het programma en de ruimtelijke organisatie ervan. Op gebouwniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Thuiszorg alleen is niet voldoende en een andere zekerheid is dat het unidenken -alles op één locatie, alles gericht op één doelgroep- geen oplossingen meer biedt.

Tot slot werd kort het project Cruquiushoeve genoemd. Een mooi voorbeeld hoe je op gebiedsniveau zorg en woonconcepten met elkaar kunt combineren.

Presentatie

Zie ook


Portret - Danielle Niederer

Door Danielle Niederer

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling & communicatie


Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022