De wijk Nesselande in Rotterdam door MONICA VAN KLEEF (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken een onderzoeker energietransitie en gebiedsontwikkeling

23 december 2021

1 minuut

SKG Nieuws Om duurzame energievoorziening en gebiedsontwikkeling beter op elkaar aan te sluiten is meer kennis nodig. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft zijn daarvoor op zoek naar een onderzoeker. Kandidaten kunnen reageren tot 9 januari 2022.

Nederland staat voor meerdere grote opgaven. De woningbouwopgave en de transitie naar duurzame energie zijn twee belangrijke. In gebiedsontwikkeling komen beide samen en er is meer kennis nodig om dit in goede banen te leiden. Van de onderzoeker ‘energietransitie en gebiedsontwikkeling’ wordt verwacht dat hij of zij bruikbare inzichten en praktische handreikingen op dit thema ontwikkelt.

Kennisbehoefte

Onderzoeksvragen zullen gaan over de samenwerking die vaak vereist is bij projecten op het snijvlak van energie en gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de juridische, financiële en technische barrières die hierbij spelen in ogenschouw genomen om tot (potentiële) oplossingen te komen. De onderzoeker denkt in dit proces mee met partijen, analyseert gebiedspraktijken, brengt kennis in en reflecteert op nieuwe en bestaande businesscases en samenwerkingsvormen.

Door de interactie met professionals in het netwerk van de leerstoel en de stichting zal de onderzoeker de publiek-privaat-maatschappelijke praktijk van gebiedsontwikkeling en de kennisbehoefte in het veld leren kennen. Die kennis draagt bij aan de totstandkoming van (thema)bijeenkomsten, publicaties en andere kennisproducten van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.


Cover: ‘De wijk Nesselande in Rotterdam’ door MONICA VAN KLEEF (bron: Shutterstock)Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023