platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

SKG en TU Delft zoeken een onderzoeker energietransitie en gebiedsontwikkeling

SKG en TU Delft zoeken een onderzoeker energietransitie en gebiedsontwikkeling

De wijk Nesselande in Rotterdam

Om duurzame energievoorziening en gebiedsontwikkeling beter op elkaar aan te sluiten is meer kennis nodig. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft zijn daarvoor op zoek naar een onderzoeker. Kandidaten kunnen reageren tot 9 januari 2022.

Nederland staat voor meerdere grote opgaven. De woningbouwopgave en de transitie naar duurzame energie zijn twee belangrijke. In gebiedsontwikkeling komen beide samen en er is meer kennis nodig om dit in goede banen te leiden. Van de onderzoeker ‘energietransitie en gebiedsontwikkeling’ wordt verwacht dat hij of zij bruikbare inzichten en praktische handreikingen op dit thema ontwikkelt.

Kennisbehoefte

Onderzoeksvragen zullen gaan over de samenwerking die vaak vereist is bij projecten op het snijvlak van energie en gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de juridische, financiële en technische barrières die hierbij spelen in ogenschouw genomen om tot (potentiële) oplossingen te komen. De onderzoeker denkt in dit proces mee met partijen, analyseert gebiedspraktijken, brengt kennis in en reflecteert op nieuwe en bestaande businesscases en samenwerkingsvormen.

Door de interactie met professionals in het netwerk van de leerstoel en de stichting zal de onderzoeker de publiek-privaat-maatschappelijke praktijk van gebiedsontwikkeling en de kennisbehoefte in het veld leren kennen. Die kennis draagt bij aan de totstandkoming van (thema)bijeenkomsten, publicaties en andere kennisproducten van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

Cover: 'De wijk Nesselande in Rotterdam' door MONICA VAN KLEEF (bron: Shutterstock)