De wijk Nesselande in Rotterdam door MONICA VAN KLEEF (bron: Shutterstock)

SKG en TU Delft zoeken een onderzoeker energietransitie en gebiedsontwikkeling

23 december 2021

1 minuut

SKG Nieuws Om duurzame energievoorziening en gebiedsontwikkeling beter op elkaar aan te sluiten is meer kennis nodig. De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft zijn daarvoor op zoek naar een onderzoeker. Kandidaten kunnen reageren tot 9 januari 2022.

Nederland staat voor meerdere grote opgaven. De woningbouwopgave en de transitie naar duurzame energie zijn twee belangrijke. In gebiedsontwikkeling komen beide samen en er is meer kennis nodig om dit in goede banen te leiden. Van de onderzoeker ‘energietransitie en gebiedsontwikkeling’ wordt verwacht dat hij of zij bruikbare inzichten en praktische handreikingen op dit thema ontwikkelt.

Kennisbehoefte

Onderzoeksvragen zullen gaan over de samenwerking die vaak vereist is bij projecten op het snijvlak van energie en gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de juridische, financiële en technische barrières die hierbij spelen in ogenschouw genomen om tot (potentiële) oplossingen te komen. De onderzoeker denkt in dit proces mee met partijen, analyseert gebiedspraktijken, brengt kennis in en reflecteert op nieuwe en bestaande businesscases en samenwerkingsvormen.

Door de interactie met professionals in het netwerk van de leerstoel en de stichting zal de onderzoeker de publiek-privaat-maatschappelijke praktijk van gebiedsontwikkeling en de kennisbehoefte in het veld leren kennen. Die kennis draagt bij aan de totstandkoming van (thema)bijeenkomsten, publicaties en andere kennisproducten van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.


Cover: ‘De wijk Nesselande in Rotterdam’ door MONICA VAN KLEEF (bron: Shutterstock)Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024