GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

2 februari 2023

2 minuten

SKG Nieuws Het programma van het SKG Jaarcongres is bekend. Zo gaat minister Hugo de Jonge op 30 maart in Amersfoort in gesprek met gebiedsontwikkelaars over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. En er is meer. Bekijk het gehele programma!

Wilt u het SKG Jaarcongres met de titel ‘Uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving’ op 30 maart aanstaande bijwonen? Dit vindt plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort van 10 tot 18 uur. Meer informatie over het programma vindt u via deze aanmeldlink.

Het is wel eens beweerd, maar het tegendeel is waar: Nederland is namelijk nog lang niet af. Onze leefomgeving zal altijd in ontwikkeling blijven en de uitdagingen zijn niet gering. Het is daarom prachtig dat er met Hugo de Jonge weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is. Een minister met ambities.

Ambities die wel gerealiseerd moeten worden in een onzekere wereld. De huidige praktijk staat onder meer door stikstof, het zogeheten Didam-arrest en een veranderend klimaat onder druk. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot inflatie, een oplopende rente en stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. Dit raakt de uitvoering van projecten in heel Nederland.

Uitvoeringskracht centraal

Mooie plannen genoeg, maar hoe zorgen we dat die gerealiseerd worden? Daar ligt dé grote opgave en daarom staat uitvoeringskracht ook dit SKG Jaarcongres centraal. Uitvoeringskracht vraagt om instrumenten, middelen en menskracht, maar ook om verdieping en reflectie. Om te beginnen: wat is uitvoeringskracht eigenlijk? Hebben gebiedsontwikkelaars hiervan een gedeeld beeld? Vervolgens is de vraag hoe uitvoeringskracht dan georganiseerd kan worden. Wat hebben partijen in gebiedsontwikkeling van elkaar nodig? En wat moeten zij anders gaan doen?

Inspirerende voorbeelden

Het jaarcongres zal bol staan van inspirerende voorbeelden. Er komen tal van gebiedsontwikkelingen aan bod waar publieke, private en maatschappelijke inzet en investeringen worden gecombineerd en tot uitvoeringskracht leiden.

Minister Hugo de Jonge gaat met de deelnemers van het jaarcongres in gesprek over het vakgebied en over een duurzame leefomgeving. Daarbij komt een aantal urgente vragen zeker aan de orde. Want hoe komt er samenhang in de verschillende opgaven? En wat is de beste manier om middelen én mensen op een ambitieuze maar ook realistische wijze in te zetten?

Over Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners geven richting en inhoud aan het onafhankelijke kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Met onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu levert SKG een krachtige bijdrage aan een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk voor een duurzame gebouwde omgeving.


Cover: ‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023