GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

2 februari 2023

2 minuten

SKG Nieuws Het programma van het SKG Jaarcongres is bekend. Zo gaat minister Hugo de Jonge op 30 maart in Amersfoort in gesprek met gebiedsontwikkelaars over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. En er is meer. Bekijk het gehele programma!

Wilt u het SKG Jaarcongres met de titel ‘Uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving’ op 30 maart aanstaande bijwonen? Dit vindt plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort van 10 tot 18 uur. Meer informatie over het programma vindt u via deze aanmeldlink.

Het is wel eens beweerd, maar het tegendeel is waar: Nederland is namelijk nog lang niet af. Onze leefomgeving zal altijd in ontwikkeling blijven en de uitdagingen zijn niet gering. Het is daarom prachtig dat er met Hugo de Jonge weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is. Een minister met ambities.

Ambities die wel gerealiseerd moeten worden in een onzekere wereld. De huidige praktijk staat onder meer door stikstof, het zogeheten Didam-arrest en een veranderend klimaat onder druk. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot inflatie, een oplopende rente en stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. Dit raakt de uitvoering van projecten in heel Nederland.

Uitvoeringskracht centraal

Mooie plannen genoeg, maar hoe zorgen we dat die gerealiseerd worden? Daar ligt dé grote opgave en daarom staat uitvoeringskracht ook dit SKG Jaarcongres centraal. Uitvoeringskracht vraagt om instrumenten, middelen en menskracht, maar ook om verdieping en reflectie. Om te beginnen: wat is uitvoeringskracht eigenlijk? Hebben gebiedsontwikkelaars hiervan een gedeeld beeld? Vervolgens is de vraag hoe uitvoeringskracht dan georganiseerd kan worden. Wat hebben partijen in gebiedsontwikkeling van elkaar nodig? En wat moeten zij anders gaan doen?

Inspirerende voorbeelden

Het jaarcongres zal bol staan van inspirerende voorbeelden. Er komen tal van gebiedsontwikkelingen aan bod waar publieke, private en maatschappelijke inzet en investeringen worden gecombineerd en tot uitvoeringskracht leiden.

Minister Hugo de Jonge gaat met de deelnemers van het jaarcongres in gesprek over het vakgebied en over een duurzame leefomgeving. Daarbij komt een aantal urgente vragen zeker aan de orde. Want hoe komt er samenhang in de verschillende opgaven? En wat is de beste manier om middelen én mensen op een ambitieuze maar ook realistische wijze in te zetten?

Over Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners geven richting en inhoud aan het onafhankelijke kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Met onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu levert SKG een krachtige bijdrage aan een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk voor een duurzame gebouwde omgeving.


Cover: ‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023