sLIM masterclasses gebiedstransformaties

Masterclass sLIM Reeks 2018 ‘Publiek-private samenwerking bij stedelijke transformaties’ op 8 februari

18 januari 2018

2 minuten

Agenda
De praktijk van stedelijke gebiedstransformaties: complex en kostbaar. Toch ontkomen we er niet aan. Transformatie van bebouwd gebied is immers hét antwoord op urgente opgaven van deze tijd als woningbouw en verduurzaming. De sLIM Masterclass op donderdagmiddag 8 februari aanstaande draait om samenwerking tussen publieke en private partijen.

Hoe pakken we de complexiteit van stedelijke vraagstukken effectief aan? Hoe geven we in de stad ruimte aan de transities van economie, demografie en energie? Flexibiliteit, slimme samenwerking tussen actoren en een interdisciplinaire werkwijze worden steeds belangrijker; hoe doe je dat? Welk instrumentarium zet je in? Hoe komen integrale planvorming en lokale initiatieven samen? Hoe smeed je passende gebiedsallianties?

In de masterclass onder leiding van Wouter Jan Verheul (TU Delft): oplossingsrichtingen, analyse, kritische beschouwingen. Hans de Jonge (TU Delft en RCD), Desirée Uitzetter (BPD), Gertjan Giele (Gemeente Den Haag), Wouter Jan Verheul (TU Delft) en Erwin Heurkens (TU Delft) delen hun inzichten, visie en praktijkexpertise. Bovendien: een bezoek aan Rotterdam Central District, stedelijke gebiedstransformatie in optima forma.

Ruimte voor durf en diversiteit

De TU Delft onderzocht in het kader van de Agenda Stad van het Ministerie van BZK de voorwaarden om gebiedstransformaties te laten slagen. In het rapport Gebiedstransformaties - Ruimte voor durf en diversiteit worden aanbevelingen gedaan voor een meervoudige en lerende aanpak. De bouwstenen van deze aanpak worden verder uitgewerkt in de masterclass op 8 februari aanstaande.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers voor de masterclass op 8 februari is bereikt. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl.Op donderdag 22 maart vindt de tweede masterclass plaats. Hierin staan gebiedstransformaties centraal, inclusief aandacht voor financiering en investering. Voor deze masterclass kunt u zich nog wel aanmelden!

Programma sLIM Masterclass ‘Publiek-private samenwerking bij stedelijke transformaties’

Donderdagmiddag 8 februari 2018

Locatie: Zaal Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam


Vanaf 12:45
Ontvangst

13:00 – 14:30  
Collaborative Urbanism – Hans de Jonge (TU Delft en voorzitter RCD) -
Verkenning van verbindingen tussen publiek en privaat

14:30 – 16:00  
Op expeditie in Rotterdam Central District: stedelijke transformatie op een knooppunt - Bezoek aan de winnaar van de NRP Gulden Feniks Gebiedstransformatie 2014 met leerzame lessen  

Pauze

16:15 – 17:00    
Ruimte voor durf en diversiteit in gebiedstransformaties – Wouter Jan Verheul (TU Delft) -
Overheden en marktpartijen, rollen en instrumenten in de mix

17:00 – 17:45
Forum publiek-private samenwerking in gebiedstransformaties - Desirée Uitzetter (BPD), Gertjan Giele (Gemeente Den Haag, DSO) en Erwin Heurkens (TU Delft) delen hun visie en praktijkexpertise

Pauze

18:00 – 18:45
Workshops: nader in gesprek met de sprekers

18:45 – 19:00  
Wrap up & lessons learned – onder leiding van Wouter Jan Verheul

19:00 – 20:00  
Borrel

sLIM Reeks 2018 ‘Gebiedstransformaties’

De masterclass van 8 februari maakt deel uit van de sLIM Reeks 2018 ‘Gebiedstransformaties’. De sLIM Reeks 2018 is een samenwerking tussen de UvA, Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM). De UvA richt zich vanuit de wetenschap op beleidsvraagstukken en conceptuele plannen, de praktijkleerstoel legt de focus vanuit de wetenschap en de praktijk op gebiedsontwikkelingsvraagstukken. De masterclass van 8 februari wordt in samenwerking met de Master City Developer aangeboden.

Bekijk het volledige programma van de sLIM-reeks hier (PDF).


Cover: ‘sLIM masterclasses gebiedstransformaties’Meest recent

Edinburgh castle, Schotland door TTstudio (bron: shutterstock)

In drie stappen naar lokaal leven, zo doen de Schotten dat

De 15-minuten stad geldt als duurzame stadontwikkeling. In Schotland is de stad met lokaal georiënteerde wijken nu nationaal beleid. Een leidraad helpt overheden, ontwikkelaars en stadmakers dit principe te implementeren.

Onderzoek

21 mei 2024

Distributiecentrum in Zwaagdijk door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Hoe de ‘dozen’ langs de snelweg handelslandschappen voortbrengen

Distributiecentra zijn velen een doorn in het oog. Maar ze zijn de uitkomst van het economische verhaal van Nederland als distributieland. Merten Nefs deed onderzoek naar het fenomeen.

Interview

21 mei 2024

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024