sLIM masterclasses gebiedstransformaties

Masterclass sLIM Reeks 2018 ‘Publiek-private samenwerking bij stedelijke transformaties’ op 8 februari

18 januari 2018

2 minuten

Agenda
De praktijk van stedelijke gebiedstransformaties: complex en kostbaar. Toch ontkomen we er niet aan. Transformatie van bebouwd gebied is immers hét antwoord op urgente opgaven van deze tijd als woningbouw en verduurzaming. De sLIM Masterclass op donderdagmiddag 8 februari aanstaande draait om samenwerking tussen publieke en private partijen.

Hoe pakken we de complexiteit van stedelijke vraagstukken effectief aan? Hoe geven we in de stad ruimte aan de transities van economie, demografie en energie? Flexibiliteit, slimme samenwerking tussen actoren en een interdisciplinaire werkwijze worden steeds belangrijker; hoe doe je dat? Welk instrumentarium zet je in? Hoe komen integrale planvorming en lokale initiatieven samen? Hoe smeed je passende gebiedsallianties?

In de masterclass onder leiding van Wouter Jan Verheul (TU Delft): oplossingsrichtingen, analyse, kritische beschouwingen. Hans de Jonge (TU Delft en RCD), Desirée Uitzetter (BPD), Gertjan Giele (Gemeente Den Haag), Wouter Jan Verheul (TU Delft) en Erwin Heurkens (TU Delft) delen hun inzichten, visie en praktijkexpertise. Bovendien: een bezoek aan Rotterdam Central District, stedelijke gebiedstransformatie in optima forma.

Ruimte voor durf en diversiteit

De TU Delft onderzocht in het kader van de Agenda Stad van het Ministerie van BZK de voorwaarden om gebiedstransformaties te laten slagen. In het rapport Gebiedstransformaties - Ruimte voor durf en diversiteit worden aanbevelingen gedaan voor een meervoudige en lerende aanpak. De bouwstenen van deze aanpak worden verder uitgewerkt in de masterclass op 8 februari aanstaande.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers voor de masterclass op 8 februari is bereikt. U kunt zich aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl.Op donderdag 22 maart vindt de tweede masterclass plaats. Hierin staan gebiedstransformaties centraal, inclusief aandacht voor financiering en investering. Voor deze masterclass kunt u zich nog wel aanmelden!

Programma sLIM Masterclass ‘Publiek-private samenwerking bij stedelijke transformaties’

Donderdagmiddag 8 februari 2018

Locatie: Zaal Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam


Vanaf 12:45
Ontvangst

13:00 – 14:30  
Collaborative Urbanism – Hans de Jonge (TU Delft en voorzitter RCD) -
Verkenning van verbindingen tussen publiek en privaat

14:30 – 16:00  
Op expeditie in Rotterdam Central District: stedelijke transformatie op een knooppunt - Bezoek aan de winnaar van de NRP Gulden Feniks Gebiedstransformatie 2014 met leerzame lessen  

Pauze

16:15 – 17:00    
Ruimte voor durf en diversiteit in gebiedstransformaties – Wouter Jan Verheul (TU Delft) -
Overheden en marktpartijen, rollen en instrumenten in de mix

17:00 – 17:45
Forum publiek-private samenwerking in gebiedstransformaties - Desirée Uitzetter (BPD), Gertjan Giele (Gemeente Den Haag, DSO) en Erwin Heurkens (TU Delft) delen hun visie en praktijkexpertise

Pauze

18:00 – 18:45
Workshops: nader in gesprek met de sprekers

18:45 – 19:00  
Wrap up & lessons learned – onder leiding van Wouter Jan Verheul

19:00 – 20:00  
Borrel

sLIM Reeks 2018 ‘Gebiedstransformaties’

De masterclass van 8 februari maakt deel uit van de sLIM Reeks 2018 ‘Gebiedstransformaties’. De sLIM Reeks 2018 is een samenwerking tussen de UvA, Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en stichting Leergang Intensief Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM). De UvA richt zich vanuit de wetenschap op beleidsvraagstukken en conceptuele plannen, de praktijkleerstoel legt de focus vanuit de wetenschap en de praktijk op gebiedsontwikkelingsvraagstukken. De masterclass van 8 februari wordt in samenwerking met de Master City Developer aangeboden.

Bekijk het volledige programma van de sLIM-reeks hier (PDF).


Cover: ‘sLIM masterclasses gebiedstransformaties’Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023