Aankondiging sLIM Masterclass 'the Healthy City' 17-02-2021 door redactie (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

sLIM Masterclass over gezonde gebiedsontwikkeling

28 januari 2021

2 minuten

SKG Nieuws Op 17 februari vindt een online masterclass plaats over gezonde gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM Masterclass gaan verschillende sprekers in op de planologische praktijken en instrumenten die nodig zijn om gezond stedelijk leven te versterken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de gezondheidsambities in het Bajeskwartier in Amsterdam.

Geïnteresseerden voor de online bijeenkomst Gezonde Verstedelijking – Gezonde gebiedsontwikkeling op woensdag 17 februari van 15 tot 17 uur kunnen zich aanmelden bij Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl) of bij de start van de bijeenkomst direct inloggen via Zoom (https://tudelft.zoom.us/j/96647448560). For English, see below.

De kwaliteit van stedelijke gebieden is voor onze gezondheid essentieel. Schone lucht, een groene leefomgeving, duurzame landbouw, goede voeding en toegang tot uitstekende gezondheidsvoorzieningen maken allemaal onderdeel uit van gezond stedelijk leven. De COVID-19 pandemie heeft het belang hiervan voor stedelijke inwoners en biotopen onderstreept.

Kunnen steden gezondheid bevorderen? Welke planologische praktijken en instrumenten zijn nodig om gezond stedelijk leven te kunnen versterken en waarborgen? En welke innovaties in gezonde gebiedsontwikkeling zien we in de huidige Nederlandse praktijk ontstaan? Na de 2021-editie van de masterstudio Future Cities in Amsterdam (11-15 januari) gaat de sLIM leergang 2021 verder met een online kennis bijeenkomst die wetenschappelijke inzichten combineert met een duik in de concrete praktijk van een van de meest ambitieuze projecten van ‘gezonde gebiedsontwikkeling’ in Nederland: het Bajeskwartier in Amsterdam.

Met bijdragen van AMS Instituut/Hogeschool Amsterdam, gebiedsontwikkelaar AM en de Gemeente Amsterdam. Met een introductie door dr. Federico Savini, senior lecturer aan de Universiteit van Amsterdam en trekker van de masterstudio Future Cities. Gespreksleider: dr.ir. Tom Daamen, TU Delft.

Vogelvlucht Bajeskwartier door OMA, FABRICations, LOLA Landscape (bron: Bajes Kwartier Ontwikkeling)

‘Vogelvlucht Bajeskwartier’ door OMA, FABRICations, LOLA Landscape (bron: Bajes Kwartier Ontwikkeling)


The Healthy City – Healthy Area Development
Webinar | Wednesday February 17, 2021 | 15-17u

The quality of urban areas is central to health. Clean air, green areas, sustainable agricultural systems, quality food, access to high-end health services are just few of essential needs for a healthy urban lifestyle. The COVID-19 pandemic has further showed how important these conditions are to ensure long-term safety of urban inhabitants and biotopes.

Can cities become providers of health? What planning practices and instruments are necessary to protect and strengthen this health in the long-term? And what innovations in healthy area development can we currently observe in Dutch practice?  After the 2021 edition of the Masterstudio Future Cities in Amsterdam (January 11-15), we continue the 2021 sLIM program with a webinar that combines academic insights with a dive into one of the most ambitious ‘healthy urbanization’ projects in The Netherlands: Bajeskwartier Amsterdam.

With contributions of AMS Institute/Hogeschool Amsterdam, AM, and the City of Amsterdam. With an introduction by dr. Federico Savini, senior lecturer and master studio leader at the University of Amsterdam. Moderator: dr. Tom Daamen, Delft University of Technology.

Programma Masterclass door Jolien Kramer (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Programma Masterclass’ door Jolien Kramer (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Interested? Register by sending an e-mail to Jolien Kramer (Jolien.Kramer@tudelft.nl) or connect via Zoom on Wednesday February 17 (https://tudelft.zoom.us/j/96647448560).

*De lezingenreeks van sLIM is deel van de missie van de Universiteit van Amsterdam en TU Delft om met kennis bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor een duurzame samenleving. Het Centre for Urban Studies van de UvA en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft doen dat met een accent op slim, intensief en meervoudig ruimtegebruik (sLIM). Samen maken zij de sLIM-leergang mogelijk met ‘De uitdagingen van verstedelijking: van ideeën naar praktijk’ als overkoepelend thema voor de periode 2019-2021. Voorbeelden van sLIM Masterclasses uit 2020 zijn slIM Masterclasses over de energietransitie en nieuwe woonconcepten.


Cover: ‘Aankondiging sLIM Masterclass 'the Healthy City' 17-02-2021’ door redactie (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024