Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Slimme financiering gevraagd

25 april 2012

3 minuten

Nieuws In samenwerking met Finance Ideas organiseerde Building Business in maart een seminar over nieuwe financieringsvormen voor corporaties. Gezien de volle zaal een onderwerp dat leeft en een onderwerp met de nodige urgentie, vanwege de potentiële afbouw van overheidswaarborgen en de financiering van niet-DAEB-activiteiten. Inspiratie voor alternatieve financiering kwam er vanuit andere branches, zoals de gezondheidszorg en institutionele vastgoedbeleggers.

Seminar Nieuwe financieringsvormen voor corporaties

Banken zijn terughoudend in het financieren van vastgoed. Dat is lastig voor corporaties, die niet voor alle activiteiten een financiering kunnen krijgen met WSW-borging. Voor de financiering van deze zogenoemde niet-DAEB-activiteiten moet gezocht worden naar alternatieven. Dat is in de huidige markt, met ook nog de dramatische affaire-Vestia, niet bepaald eenvoudig. Vestia heeft de reputatie van de corporatiesector in de financieringsmarkt geen goed gedaan, waardoor het ook voor andere partijen moeilijker wordt om financiering op te halen. Bovendien staan overheidswaarborgen onder druk. Urgenties genoeg dus voor de sector om eens over de schutting te kijken naar nieuwe financieringsvormen. Wat zijn innovatieve producten, welke oplossingen kiezen andere branches?

Triple-A

Wouter van Schilperoort van het ministerie van Financiën vertelt dat de overheid strikter is gaan kijken naar de risico’s van garanties. De triple-A status van Nederland staat op het spel, daardoor worden alle garanties van de Rijksoverheid doorgelicht, inclusief de WSW-waarborgen. “Met de Nationale Hypotheekgarantie en het WSW hebben we wat uit te leggen.” Toezicht is cruciaal als waarborg voor buitenlandse banken die de corporatiesector niet kennen, en om risico’s te beperken, ook voor de sector zelf. Ook moet de sector laten zien dat ze zich verantwoordelijk kan gedragen op de kapitaalmarkt, want: “De goeie lijden onder de slechte.” De triple A-rating van Nederland, en daarmee van het WSW moet bewaakt worden, maar dat zal zeker minder leuke maatregelen kosten. Ook bij de niet-DAEB-activiteiten is het voor financiers belangrijk hoe de niet-commerciële activiteiten zijn gegarandeerd. Van Schilperoort vindt het goed om te kijken naar innovatieve financieringsinstrumenten maar pleit ook voor “een stukje conservatisme. Een corporatie is geen bank. Ken je grenzen daarin. Ga heel voorzichtig om met de internationale investmentfondsen.”

Bestel

Jan van de Moolen van het CFV meent dat het corporatiebestel met zijn twee pijlers – solidariteit en bestemmingsplicht op het vermogen – nog altijd fier overeind staat, ondanks de huidige verwarring hier en daar in de sector. Zoals de discussie over de omvang van de sector. Hoe innovatief is de sector eigenlijk in haar producten, wat heeft ze jongeren nog te bieden? Met de veranderde woningmarkt draait het meer dan ooit om een goed bestuur en een goed toezicht. Het risico dat vermogen met bestemmingsplicht naar niet-DAEB- activiteiten wegvloeit moet worden beperkt. “Een duidelijke scheiding tussen DAEB en niet-DAEB is erg belangrijk.” Het hybride karakter van het Nederlandse systeem tussen overheid en markt in is onbekend in het buitenland en kan financiering lastiger maken, maar “het systeem is nog steeds de beste oplossing,” aldus Van de Moolen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023