Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Slimme financiering gevraagd

25 april 2012

3 minuten

Nieuws In samenwerking met Finance Ideas organiseerde Building Business in maart een seminar over nieuwe financieringsvormen voor corporaties. Gezien de volle zaal een onderwerp dat leeft en een onderwerp met de nodige urgentie, vanwege de potentiële afbouw van overheidswaarborgen en de financiering van niet-DAEB-activiteiten. Inspiratie voor alternatieve financiering kwam er vanuit andere branches, zoals de gezondheidszorg en institutionele vastgoedbeleggers.

Seminar Nieuwe financieringsvormen voor corporaties

Banken zijn terughoudend in het financieren van vastgoed. Dat is lastig voor corporaties, die niet voor alle activiteiten een financiering kunnen krijgen met WSW-borging. Voor de financiering van deze zogenoemde niet-DAEB-activiteiten moet gezocht worden naar alternatieven. Dat is in de huidige markt, met ook nog de dramatische affaire-Vestia, niet bepaald eenvoudig. Vestia heeft de reputatie van de corporatiesector in de financieringsmarkt geen goed gedaan, waardoor het ook voor andere partijen moeilijker wordt om financiering op te halen. Bovendien staan overheidswaarborgen onder druk. Urgenties genoeg dus voor de sector om eens over de schutting te kijken naar nieuwe financieringsvormen. Wat zijn innovatieve producten, welke oplossingen kiezen andere branches?

Triple-A

Wouter van Schilperoort van het ministerie van Financiën vertelt dat de overheid strikter is gaan kijken naar de risico’s van garanties. De triple-A status van Nederland staat op het spel, daardoor worden alle garanties van de Rijksoverheid doorgelicht, inclusief de WSW-waarborgen. “Met de Nationale Hypotheekgarantie en het WSW hebben we wat uit te leggen.” Toezicht is cruciaal als waarborg voor buitenlandse banken die de corporatiesector niet kennen, en om risico’s te beperken, ook voor de sector zelf. Ook moet de sector laten zien dat ze zich verantwoordelijk kan gedragen op de kapitaalmarkt, want: “De goeie lijden onder de slechte.” De triple A-rating van Nederland, en daarmee van het WSW moet bewaakt worden, maar dat zal zeker minder leuke maatregelen kosten. Ook bij de niet-DAEB-activiteiten is het voor financiers belangrijk hoe de niet-commerciële activiteiten zijn gegarandeerd. Van Schilperoort vindt het goed om te kijken naar innovatieve financieringsinstrumenten maar pleit ook voor “een stukje conservatisme. Een corporatie is geen bank. Ken je grenzen daarin. Ga heel voorzichtig om met de internationale investmentfondsen.”

Bestel

Jan van de Moolen van het CFV meent dat het corporatiebestel met zijn twee pijlers – solidariteit en bestemmingsplicht op het vermogen – nog altijd fier overeind staat, ondanks de huidige verwarring hier en daar in de sector. Zoals de discussie over de omvang van de sector. Hoe innovatief is de sector eigenlijk in haar producten, wat heeft ze jongeren nog te bieden? Met de veranderde woningmarkt draait het meer dan ooit om een goed bestuur en een goed toezicht. Het risico dat vermogen met bestemmingsplicht naar niet-DAEB- activiteiten wegvloeit moet worden beperkt. “Een duidelijke scheiding tussen DAEB en niet-DAEB is erg belangrijk.” Het hybride karakter van het Nederlandse systeem tussen overheid en markt in is onbekend in het buitenland en kan financiering lastiger maken, maar “het systeem is nog steeds de beste oplossing,” aldus Van de Moolen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024