delft campus

Slimme vastgoedstrategie stimuleert innovatie op de campus

22 oktober 2016

3 minuten

Nieuws Technologiecampussen kunnen een impuls geven aan hun stedelijke omgeving, maar ook het omgekeerde kan gebeuren. Wie een maximale wederzijdse stimulans wil, moet de mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding zo goed mogelijk faciliteren, blijkt uit onderzoek van promovendus Flavia Curvelo Magdaniel.

De campus van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is wereldwijd hét voorbeeld van hoe de bebouwde omgeving innovatie kan stimuleren. De universiteit in Cambridge koos enkele decennia geleden voor een transformatie van haar directe omgeving waarbij sommige bestaande en nieuwe gebouwen werden ingericht als flexibele faciliteiten. Die zijn zeer eenvoudig aanpasbaar. Bovendien investeerde de toonaangevende technologie-universiteit in gedeelde faciliteiten. Door flexibilisering konden gebouwen door telkens meegaan met veranderingen in de lokale technologiegedreven bedrijven en instellingen. In de tijd van de digitale revolutie en de Space Age waren dat er nogal wat. De gedeelde faciliteiten, die vaak middenin het stedelijk weefsel van de stad Cambridge liggen, trokken ook innovatieve bedrijven aan. Doordat zij aanschurkten tegen de kennisinstellingen ontstond een kruisbestuiving waarvan beide profiteerden.

Curvelo Magdaniel conducted research into 39 technology campuses throughout the entire world
Het betekent niet dat de MIT-strategie dé blauwdruk is voor hoe je de relatie tussen stad en universiteit moet vormgeven. Want uit het onderzoek dat Curvelo Magdaniel deed naar 39 technologie campussen over de hele wereld, blijkt dat een compleet andere opzet en manier van gebouwbeheer ook tot succesvolle resultaten kan leiden. De High Tech Campus Eindhoven bijvoorbeeld is niet geïntegreerd in de stadsbebouwing. Toch slaagde de HTCE er in de afgelopen tien jaar in zo’n 120 innovatieve technologiebedrijven te verleiden zich op het campusterrein te vestigen. Sleutel tot het succes is net als bij MIT vooral het inzetten op flexibele en gedeelde faciliteiten. Wat betreft het faciliteren van connecties tussen verschillende instellingen en bedrijven ging de Eindhovense campus ver: restaurants en andere ontmoetingsruimten in losse gebouwen gingen dicht en werden  geconcentreerd op een paar centrale plekken op de campus. Daardoor moeten mensen elkaar wel tegenkomen. 

Verbetering van OV verbindingen en weginfrastructuur zorgen er hier voor dat stad en campus meer van elkaar profiteren, ondanks dat ze een behoorlijk eind uit elkaar liggen.

Campus decision-makers toolbox aantrekken en het vasthouden technische talenten. Het is dus een relevante  vraag is dus relevant hoe dat beste lukt. Curvelo Magdaniel bracht het succes van grootschalige vastgoedinterventies in kaart door onder meer te kijken naar het aantal patenten van campussen en bedrijven eromheen. Een flinke stijging duidt op een succesvolle strategie.

You should organise a campus in such a way that there is a constant flow of people – preferably as diverse as possible

In haar proefschrift 'Technology campuses and cities. A study on the relation between innovation and the built environment at the urban area level' ontwikkelt ze een conceptueel model voor verheldering van de relatie tussen innovatie en de gebouwde omgeving.  Haar 'Campus decision-makers toolbox' bevat ook tips om organisatiestrategie en vastgoedstrategie op een efficiënte manier te koppelen bij vastgoedinterventies. Daaruit blijkt dat behalve goede ontmoetingsplaatsen en OV-verbindingen, een versterking van de identiteit van een onderzoeksgebied een positief effect kan hebben. Verder is de routing en de kwaliteit van paden en wegen op een campus van belang. Curvelo Magdaniel: “Je moet een campus zo inrichten dat door de gebouwen en over het campusterrein een constante stroom ontstaat van mensen – liefst zo divers mogelijk. Op die manier draagt een vastgoedstrategie maximaal bij het doel van een technologiecampus: innovatief vermogen.”

Bron: Tudelft.nl


Cover: ‘delft campus’



Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres: minister Hugo de Jonge komt praten over uitvoeringskracht

Minister Hugo de Jonge is te gast tijdens het SKG Jaarcongres 2023 in Amersfoort. Hij gaat met gebiedsontwikkelaars in gesprek over uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Bekijk het programma en meld u aan!

SKG Nieuws

2 februari 2023

Wilgen in het platteland door Henriëtte V. (bron: Shutterstock)

Waarom vrije ruimte nodig is voor uitvoeringskracht in gebiedsprocessen

Saskia Ruijsink voelt Jannemarie de Jonge en Cees Anton de Vries aan de tand over gebiedsontwikkeling. Hoe tot uitvoeringskracht te komen? Het begrip ‘vrije ruimte’ blijkt cruciaal.

Interview

2 februari 2023