Smart City 2808

Smart city-schisma: burgers willen veiligheid, gemeenten doen energie

30 augustus 2018

2 minuten

Onderzoek ONDERZOEK Terwijl burgers vragen om veiligheid en gezondheid als dragende thema’s in het smart city-beleid, focussen gemeenten op energie. Dit blijkt uit onderzoek van de Future City Foundation, USP Marketing Consultancy en Stadszaken.nl. Bovendien heeft tweederde van de gemeenten nog geen smart city-visie, en 72% niet voldoende kennis in huis.

Voor het onderzoek werden ruim 1000 woonconsumenten en 215 professionals online ondervraagd door USP Marketing Consultancy over de smart city, de toepassing van technologie voor stadsbestuur en -beheer. Daaruit bleek dat gemeenten nog flink wat werk moeten verzetten voor ze optimaal gebruikmaken van de kansen die technologisering biedt. Want hoewel 4 op de 5 ondervraagde professionals bekend is met het begrip smart city, heeft slechts eenderde van de gemeenten een visie en is in 42% van de gemeenten een of meerdere pilots uitgevoerd (die overigens in 60% van de gevallen geen vervolg krijgen). 

Maar een op de vijf professionals vindt dat zijn of haar gemeente een smart city is. En maar liefst 72% van de gemeenten geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben. Dat verbaast de ondervraagde burgers niets. Zij schatten de kennis bij gemeenten laag in. ‘Gemeenten lopen vaak achter bij ontwikkelingen’, aldus de ondervraagde burgers.  Over het algemeen zijn grotere gemeenten verder dan kleinere gemeenten.

Onbekend bij burgers
De bekendheid van de smart city onder burgers is echter nog veel lager. Slechts 13% kent het begrip, terwijl zij wel digitaal vaardig zijn. Wordt doorgevraagd naar toepassingen, dan blijkt hun kennis groter. Burgers willen dat de gemeenten slimme technologie inzetten om hun leven veiliger en gezonder te maken. Maar juist die thema’s zijn niet populair bij gemeenten, en zullen dat verwachting de komende twee jaar ook niet worden. Liever zetten gemeenten in op smart-energy. 9 van de 10 gemeenten die nog niet actief bezig is met slimme energie, verwacht daar de komende twee jaar een pilot te starten.

Veiligheid is belangrijk
Over het algemeen zijn de ondervraagde professionals positiever over de smart city dan de ondervraagde burgers. Driekwart van de professionals denkt dat technologisering het leven gemakkelijker maakt, tegenover een derde van de woonconsumenten. Ook schatten professionals de behoefte van consumenten te hoog in. 

Over ethiek zijn burgers en professionals het opvallend eens. Beide groepen vinden het belangrijk dat mensen zelf controle moeten houden over hun slimme apparatuur, dat privacy belangrijk is en dat systemen veilig moeten zijn. Bij professionals staan deze thema’s nog scherper op het netvlies dan bij burgers. Voor veiligheid valt op dat respondenten die werken bij G40-gemeenten meer vertrouwen hebben in hun organisatie dan andere gemeenten.

Het gehele onderzoek (uitgevoerd door Future City Foundation, USP Marketing Consultancy en Stadszaken.nl) is hier te downloaden.

Cover: Geralt

Dit artikel verscheen eerder op future-city.nl


Cover: ‘Smart City 2808’


Jan-willem wesselink

Door Jan-Willem Wesselink

Kwartiermaker bij de Future City Foundation


Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022