Smart City 2808

Smart city-schisma: burgers willen veiligheid, gemeenten doen energie

30 augustus 2018

2 minuten

Onderzoek ONDERZOEK Terwijl burgers vragen om veiligheid en gezondheid als dragende thema’s in het smart city-beleid, focussen gemeenten op energie. Dit blijkt uit onderzoek van de Future City Foundation, USP Marketing Consultancy en Stadszaken.nl. Bovendien heeft tweederde van de gemeenten nog geen smart city-visie, en 72% niet voldoende kennis in huis.

Voor het onderzoek werden ruim 1000 woonconsumenten en 215 professionals online ondervraagd door USP Marketing Consultancy over de smart city, de toepassing van technologie voor stadsbestuur en -beheer. Daaruit bleek dat gemeenten nog flink wat werk moeten verzetten voor ze optimaal gebruikmaken van de kansen die technologisering biedt. Want hoewel 4 op de 5 ondervraagde professionals bekend is met het begrip smart city, heeft slechts eenderde van de gemeenten een visie en is in 42% van de gemeenten een of meerdere pilots uitgevoerd (die overigens in 60% van de gevallen geen vervolg krijgen). 

Maar een op de vijf professionals vindt dat zijn of haar gemeente een smart city is. En maar liefst 72% van de gemeenten geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben. Dat verbaast de ondervraagde burgers niets. Zij schatten de kennis bij gemeenten laag in. ‘Gemeenten lopen vaak achter bij ontwikkelingen’, aldus de ondervraagde burgers.  Over het algemeen zijn grotere gemeenten verder dan kleinere gemeenten.

Onbekend bij burgers
De bekendheid van de smart city onder burgers is echter nog veel lager. Slechts 13% kent het begrip, terwijl zij wel digitaal vaardig zijn. Wordt doorgevraagd naar toepassingen, dan blijkt hun kennis groter. Burgers willen dat de gemeenten slimme technologie inzetten om hun leven veiliger en gezonder te maken. Maar juist die thema’s zijn niet populair bij gemeenten, en zullen dat verwachting de komende twee jaar ook niet worden. Liever zetten gemeenten in op smart-energy. 9 van de 10 gemeenten die nog niet actief bezig is met slimme energie, verwacht daar de komende twee jaar een pilot te starten.

Veiligheid is belangrijk
Over het algemeen zijn de ondervraagde professionals positiever over de smart city dan de ondervraagde burgers. Driekwart van de professionals denkt dat technologisering het leven gemakkelijker maakt, tegenover een derde van de woonconsumenten. Ook schatten professionals de behoefte van consumenten te hoog in. 

Over ethiek zijn burgers en professionals het opvallend eens. Beide groepen vinden het belangrijk dat mensen zelf controle moeten houden over hun slimme apparatuur, dat privacy belangrijk is en dat systemen veilig moeten zijn. Bij professionals staan deze thema’s nog scherper op het netvlies dan bij burgers. Voor veiligheid valt op dat respondenten die werken bij G40-gemeenten meer vertrouwen hebben in hun organisatie dan andere gemeenten.

Het gehele onderzoek (uitgevoerd door Future City Foundation, USP Marketing Consultancy en Stadszaken.nl) is hier te downloaden.

Cover: Geralt

Dit artikel verscheen eerder op future-city.nl


Cover: ‘Smart City 2808’


Jan-willem wesselink

Door Jan-Willem Wesselink

Kwartiermaker bij de Future City Foundation


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023