Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Sociale ambities corporaties blijven nodig en mogelijk

7 maart 2013

1 minuut

Onderzoek Laat de sociale ambities van corporaties niet lopen. Meewerken aan sociale stijging door corporaties is essentieel voor het welslagen van de wijkaanpak. De ambities van corporaties moeten echter wel passend zijn.

Dat blijkt uit de Vakgemeenschap Sociale stijging, georganiseerd door Corpovenista en Platform31. De vakgemeenschap komt tot de conclusie dat passende ambities nodig zijn in deze tijd van economische crisis, waarin de buitenwereld - de overheid voorop - woningcorporaties minder speelruimte laat. Deze context vraagt van corporaties, zeker bij het ondersteunen van sociale-stijgingsprojecten, een gepast én realistisch antwoord.

Het rapport Passende ambities werkt dit realistische antwoord uit. Het plaatst de discussie over beperkte middelen in een ander daglicht. Door geldgebrek zouden corporaties niet meer in staat zijn om ook op sociaal gebied actief te zijn. Corporaties kunnen zich echter prima tot hun kerntaken beperken, zónder dat zij hun sociale gezicht hoeven te verliezen. Om dit te realiseren, moeten zij het sociaal investeringsbeleid zo veel mogelijk in het reguliere bedrijfsproces verweven, in plaats van dat voor elk maatschappelijk doel aparte projecten worden opgezet.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023