Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Sociale ambities corporaties blijven nodig en mogelijk

7 maart 2013

1 minuut

Onderzoek Laat de sociale ambities van corporaties niet lopen. Meewerken aan sociale stijging door corporaties is essentieel voor het welslagen van de wijkaanpak. De ambities van corporaties moeten echter wel passend zijn.

Dat blijkt uit de Vakgemeenschap Sociale stijging, georganiseerd door Corpovenista en Platform31. De vakgemeenschap komt tot de conclusie dat passende ambities nodig zijn in deze tijd van economische crisis, waarin de buitenwereld - de overheid voorop - woningcorporaties minder speelruimte laat. Deze context vraagt van corporaties, zeker bij het ondersteunen van sociale-stijgingsprojecten, een gepast én realistisch antwoord.

Het rapport Passende ambities werkt dit realistische antwoord uit. Het plaatst de discussie over beperkte middelen in een ander daglicht. Door geldgebrek zouden corporaties niet meer in staat zijn om ook op sociaal gebied actief te zijn. Corporaties kunnen zich echter prima tot hun kerntaken beperken, zónder dat zij hun sociale gezicht hoeven te verliezen. Om dit te realiseren, moeten zij het sociaal investeringsbeleid zo veel mogelijk in het reguliere bedrijfsproces verweven, in plaats van dat voor elk maatschappelijk doel aparte projecten worden opgezet.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023