Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

SSHN wil 256 woningen in te transformeren Rijkswaterstaatpand

9 januari 2012

2 minuten

Nieuws Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) heeft met Lidmar Properties een voorovereenkomst ondertekend voor het huren van 256 zelfstandige studentenwoningen in het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat gelegen aan het Gildemeestersplein 1 te Arnhem. Partijen onderzoeken nu gezamenlijk de haalbaarheid voor het herontwikkelen c.q. transformeren van de kantoortoren naar zelfstandige studentenwoningen.

Lidmar Properties is een beleggingsconsortium bestaande uit Somerset Real Estate, VCO en Emroy Holding. De studentenwoningen variëren in oppervlakte van 22 tot 28 m2 gebruiksruimte, verdeeld over de 3de tot en met de 20ste verdieping. Daarnaast zijn partijen in gesprek over het mogelijk aanvullend exploiteren van meerkamerbewoning in de plint, begane grond tot en met 2de verdieping van het complex. Bij een positieve uitkomst van de onderzoeken zal er tussen partijen een vijfentwintigjarige huurovereenkomst worden afgesloten waarbij SSHN de exploitatie cq. verhuur van de studentenwoningen zal verzorgen. Hiermee zal het volledige gebouw van 14.000 m2 - na transformatie - als studentenhuisvesting in gebruik genomen kunnen worden. Het leegstandspercentage voor kantoren in Arnhem zal hierdoor substantieel dalen. De SSHN is een actieve en professionele organisatie, die staat voor goede en betaalbare huisvesting en daarbij behorende dienstverlening voor één- en tweepersoons huishoudens. Zij richt zich met name op (studerende) jongeren in Nijmegen en Arnhem, maar ook op aanverwante doelgroepen en op personen die kort in Nijmegen of Arnhem verblijven. De SSHN streeft naar een optimale benutting van haar specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en/of woningcorporaties. SSHN heeft in totaal ruim vijfduizend wooneenheden, verspreid over negentien wooncomplexen en meer dan zestig panden. De SSHN werkt zonder winstoogmerk. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem, partner in Dynamis en RechtStaete zijn als adviseurs betrokken namens Lidmar Properties. Namens SSHN verzorgt Poelmann van de Broek advocaten het juridisch advies.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024