Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

SSHN wil 256 woningen in te transformeren Rijkswaterstaatpand

9 januari 2012

2 minuten

Nieuws Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) heeft met Lidmar Properties een voorovereenkomst ondertekend voor het huren van 256 zelfstandige studentenwoningen in het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat gelegen aan het Gildemeestersplein 1 te Arnhem. Partijen onderzoeken nu gezamenlijk de haalbaarheid voor het herontwikkelen c.q. transformeren van de kantoortoren naar zelfstandige studentenwoningen.

Lidmar Properties is een beleggingsconsortium bestaande uit Somerset Real Estate, VCO en Emroy Holding. De studentenwoningen variëren in oppervlakte van 22 tot 28 m2 gebruiksruimte, verdeeld over de 3de tot en met de 20ste verdieping. Daarnaast zijn partijen in gesprek over het mogelijk aanvullend exploiteren van meerkamerbewoning in de plint, begane grond tot en met 2de verdieping van het complex. Bij een positieve uitkomst van de onderzoeken zal er tussen partijen een vijfentwintigjarige huurovereenkomst worden afgesloten waarbij SSHN de exploitatie cq. verhuur van de studentenwoningen zal verzorgen. Hiermee zal het volledige gebouw van 14.000 m2 - na transformatie - als studentenhuisvesting in gebruik genomen kunnen worden. Het leegstandspercentage voor kantoren in Arnhem zal hierdoor substantieel dalen. De SSHN is een actieve en professionele organisatie, die staat voor goede en betaalbare huisvesting en daarbij behorende dienstverlening voor één- en tweepersoons huishoudens. Zij richt zich met name op (studerende) jongeren in Nijmegen en Arnhem, maar ook op aanverwante doelgroepen en op personen die kort in Nijmegen of Arnhem verblijven. De SSHN streeft naar een optimale benutting van haar specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en/of woningcorporaties. SSHN heeft in totaal ruim vijfduizend wooneenheden, verspreid over negentien wooncomplexen en meer dan zestig panden. De SSHN werkt zonder winstoogmerk. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem, partner in Dynamis en RechtStaete zijn als adviseurs betrokken namens Lidmar Properties. Namens SSHN verzorgt Poelmann van de Broek advocaten het juridisch advies.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023