Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

SSHN wil 256 woningen in te transformeren Rijkswaterstaatpand

9 januari 2012

2 minuten

Nieuws Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) heeft met Lidmar Properties een voorovereenkomst ondertekend voor het huren van 256 zelfstandige studentenwoningen in het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat gelegen aan het Gildemeestersplein 1 te Arnhem. Partijen onderzoeken nu gezamenlijk de haalbaarheid voor het herontwikkelen c.q. transformeren van de kantoortoren naar zelfstandige studentenwoningen.

Lidmar Properties is een beleggingsconsortium bestaande uit Somerset Real Estate, VCO en Emroy Holding. De studentenwoningen variëren in oppervlakte van 22 tot 28 m2 gebruiksruimte, verdeeld over de 3de tot en met de 20ste verdieping. Daarnaast zijn partijen in gesprek over het mogelijk aanvullend exploiteren van meerkamerbewoning in de plint, begane grond tot en met 2de verdieping van het complex. Bij een positieve uitkomst van de onderzoeken zal er tussen partijen een vijfentwintigjarige huurovereenkomst worden afgesloten waarbij SSHN de exploitatie cq. verhuur van de studentenwoningen zal verzorgen. Hiermee zal het volledige gebouw van 14.000 m2 - na transformatie - als studentenhuisvesting in gebruik genomen kunnen worden. Het leegstandspercentage voor kantoren in Arnhem zal hierdoor substantieel dalen. De SSHN is een actieve en professionele organisatie, die staat voor goede en betaalbare huisvesting en daarbij behorende dienstverlening voor één- en tweepersoons huishoudens. Zij richt zich met name op (studerende) jongeren in Nijmegen en Arnhem, maar ook op aanverwante doelgroepen en op personen die kort in Nijmegen of Arnhem verblijven. De SSHN streeft naar een optimale benutting van haar specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en/of woningcorporaties. SSHN heeft in totaal ruim vijfduizend wooneenheden, verspreid over negentien wooncomplexen en meer dan zestig panden. De SSHN werkt zonder winstoogmerk. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem, partner in Dynamis en RechtStaete zijn als adviseurs betrokken namens Lidmar Properties. Namens SSHN verzorgt Poelmann van de Broek advocaten het juridisch advies.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024