Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

SSHN wil 256 woningen in te transformeren Rijkswaterstaatpand

9 januari 2012

2 minuten

Nieuws Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) heeft met Lidmar Properties een voorovereenkomst ondertekend voor het huren van 256 zelfstandige studentenwoningen in het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat gelegen aan het Gildemeestersplein 1 te Arnhem. Partijen onderzoeken nu gezamenlijk de haalbaarheid voor het herontwikkelen c.q. transformeren van de kantoortoren naar zelfstandige studentenwoningen.

Lidmar Properties is een beleggingsconsortium bestaande uit Somerset Real Estate, VCO en Emroy Holding. De studentenwoningen variëren in oppervlakte van 22 tot 28 m2 gebruiksruimte, verdeeld over de 3de tot en met de 20ste verdieping. Daarnaast zijn partijen in gesprek over het mogelijk aanvullend exploiteren van meerkamerbewoning in de plint, begane grond tot en met 2de verdieping van het complex. Bij een positieve uitkomst van de onderzoeken zal er tussen partijen een vijfentwintigjarige huurovereenkomst worden afgesloten waarbij SSHN de exploitatie cq. verhuur van de studentenwoningen zal verzorgen. Hiermee zal het volledige gebouw van 14.000 m2 - na transformatie - als studentenhuisvesting in gebruik genomen kunnen worden. Het leegstandspercentage voor kantoren in Arnhem zal hierdoor substantieel dalen. De SSHN is een actieve en professionele organisatie, die staat voor goede en betaalbare huisvesting en daarbij behorende dienstverlening voor één- en tweepersoons huishoudens. Zij richt zich met name op (studerende) jongeren in Nijmegen en Arnhem, maar ook op aanverwante doelgroepen en op personen die kort in Nijmegen of Arnhem verblijven. De SSHN streeft naar een optimale benutting van haar specifieke expertise door samenwerking met andere organisaties en/of woningcorporaties. SSHN heeft in totaal ruim vijfduizend wooneenheden, verspreid over negentien wooncomplexen en meer dan zestig panden. De SSHN werkt zonder winstoogmerk. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem, partner in Dynamis en RechtStaete zijn als adviseurs betrokken namens Lidmar Properties. Namens SSHN verzorgt Poelmann van de Broek advocaten het juridisch advies.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023